Mies ja kahvikuppi
Takaisin blogiin

Tilastot kertovat: Työttömistä 94 % saa kielteisen lainapäätöksen, työssäkäyvistä noin kaksi kolmesta

Sortterin uusi Tilastot-sivu havainnollistaa, miten todennäköisesti ja millaisilla ehdoilla lainahakemuksia on viime vuosina hyväksytty.

Sortter on jo neljän vuoden ajan julkaissut keräämäänsä dataan perustuvia analyysejä sekä omissa kanavissaan että julkisessa mediassa. Toukokuussa 2022 tämä kattava tietokokonaisuus julkaistiin Sortterin sivuilla, missä se on tästedes kaikkien aiheesta kiinnostuneiden hyödynnettävissä. 

Tilastot-sivu tarjoaa vakuudettomien lainojen ja kulutusluottojen hakemiseen sekä pankkien ja rahoituslaitosten luottopäätöksiin perustuvaa tilastotietoa vapaaseen käyttöön esimerkiksi tiedotusvälineille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille.

Tällä hetkellä tilastodata perustuu noin 200 000 Sortterin kautta tehtyyn luottohakemukseen, jotka on jätetty vuoden 2020 alusta alkaen. Aineistoa on mahdollista tarkastella ikäryhmän, ammattiryhmän ja tuloluokan perusteella, jolloin päästään hyvin pureutumaan kunkin ryhmän lainanhaun erityispiirteisiin.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna tilastot osoittavat muun muassa sen, että työttömien lainahakemusten hyväksymisaste on huomattavasti matalampi kuin työssäkäyvien. Tämä perustuu pankkien ja rahoituslaitosten tekemään arvioon lainanhakijan maksukyvystä, joka usein on työttömillä selvästi työssäkäyviä heikommalla tasolla.

Sortter mediassa

YLE UutisetIlta-SanomatIltalehtiKauppalehtiMtv3 / MTV uutisetHelsingin SanomatTalouselämäMaaseudun TulevaisuusTaloussanomatRadio NovaTaloustaitoKarjalainenIlkka–PohjalainenEtelä-SaimaaUusi SuomiSavon Sanomat

Työttömien lainapäätökset ovat useimmiten kielteisiä

Tilastojen mukaan vain hyvin pienelle osalle työttömistä lainanhakijoista (6 %) myönnetään lainaa. Jopa 94 % työttömistä saa hylätyn lainapäätöksen.

Kun tilannetta tarkastellaan kuukausitulot huomioiden, nähdään, että työttömien lainanhakijoiden tuloilla on vaikutusta lainahakemuksen hyväksymisen todennäköisyyteen. Työttömillä hakijoilla, joiden tulot ovat vähintään 2 000 € kuussa, hyväksymisaste on jo jonkin verran korkeampi, 10 %.

Myös työttömien lainanhakijoiden iällä näyttää tilastojen mukaan olevan yhteys lainansaannin todennäköisyyteen: alle 20-vuotiaiden työttömien hakemuksista yhtäkään ei ole hyväksytty ja 20–29-vuotiaiden hakemuksista on hyväksytty vain 4 %. Parhaaseen todennäköisyyteen yltävät 60–69-vuotiaat työttömät, joiden hakemuksista läpi on mennyt 10 %.

Sortterin kautta haettava laina on aina vakuudetonta, ja siksi tulojen merkitys lainapäätöksen teossa on kohtuullisen suuri. Työttömien lainanhakijoiden mahdollisuudet saattavatkin joskus olla paremmat vakuudellisen lainan saamiseen, jos vakuudeksi sopivaa omaisuutta tai takaaja lainalle on olemassa. Tällaisessa tapauksessa kannattaa kääntyä suoraan pankin tai rahoituslaitoksen puoleen.

Tärkeää on tietysti myös suhteuttaa menot tuloihin kulloisenkin tilanteen mukaan, mikäli se suinkin on mahdollista. Erilaisia hankintoja ja investointeja on helpompi tehdä sitten, kun työtilanne on taas vakaa ja tulot säännölliset.

Työttömien lainapäätös

Yrittäjien lainahakemusten hyväksymisaste on korkein, opiskelijat suurin piirtein samalla viivalla työttömien kanssa

Suurin osa hyväksytyistä luottopäätöksistä annetaan työssäkäyville, ja he myös tekevät eniten lainahakemuksia. Työssäkäyvien hakijoiden hakemuksista reilu kolmasosa (35 %) hyväksytään. Yrittäjät on luokiteltu ammattiryhmissä omaksi ryhmäkseen, ja heidän lainahakemustensa hyväksymisaste on 42 %.

Molemmissa edellä mainituissa ammattiryhmissä korkeammat tulot ovat suhteessa lainansaannin todennäköisyyteen: 

  • alle 2 000 € tuloluokassa työntekijöiden ja yrittäjien lainahakemusten hyväksymisaste on 25 %
  • keskituloisten, 2 000–4 000 € tienaavien kohdalla 36 % ja
  • yli 4 000 € tienaavien kohdalla 45 %.  

Haetulla lainan määrällä sen sijaan ei tilastojen mukaan näytä olevan vastaavanlaista vaikutusta siihen, hyväksytäänkö työssäkäyvien lainahakemus vai ei. Päinvastoin tilastot osoittavat, että isot lainahakemukset ovat menneet todennäköisemmin läpi kuin pienet: esimerkiksi alle 20 000 € suuruisista lainahakemuksista 33 % on hyväksytty, kun taas yli 20 000 € lainaa hakeneista hyväksytyn luottopäätöksen on saanut 43 % hakijoista.

Eläkeläiset pääsevät lainahakemusten hyväksymisasteessa melko lähelle työssäkäyviä (27 %). Vaikka heidän tulonsa ovat keskimäärin pienemmät kuin työssäkäyvillä, ratkaisevaa on tulojen säännöllisyys: kun eläkeläisten tulot ovat vähintään 2 000 €, hyväksymisaste on jo 32 %

Tilastot-sivua voi hyödyntää esimerkiksi lainansaannin todennäköisyyden ja todellisen vuosikoron arviointiin

Kuten äskeisistä esimerkeistä voi nähdä, Tilastot-sivulta pystyy hakemaan tietoa erilaisia hakuvaihtoehtoja yhdistämällä. Mitä useamman hakuehdon valitset, sitä yksityiskohtaisempaa tietoa sivu tarjoaa. 

Tilastot-sivun aineiston ensimmäiseltä välilehdeltä löydät lainanhakijoiden taustatiedot ja lainahakemusten hyväksymisasteen. Jos haluat selvittää vaikkapa sen, millainen todennäköisyys sinulla 35-vuotiaana, työssäkäyvänä ja 3 000 euroa tienaavana henkilönä on saada lainaa, voit valita nämä hakuehdot käyttöösi. Lainahakemusten hyväksymisaste näyttäisi kyseisillä tiedoilla olevan 42 %

Kannattaa kuitenkin huomioida, että tilastojen antamat tiedot eivät ole tae siitä, miten juuri sinulle myönnettäisiin lainaa. Lainapäätökset tehdään aina kunkin hakijan yksilöllisen hakemuksen pohjalta.

Toisella välilehdellä näet haettuihin lainoihin ja luottopäätöksiin liittyvät tarkemmat tiedot. Keskimääräinen haettu lainasumma ja laina-aika kertovat lainanhakijoiden käyttäytymisestä, kun taas tarjottu vuosikorko ja kaikki kulut sisältävä todellinen vuosikorko kuvaavat pankkien ja rahoituslaitosten tarjousten tasoa. 

Koko aineisto huomioiden voidaan tehdä seuraavanlaiset huomiot:

  • Keskimääräinen lainasumma on seuranta-aikana vaihdellut 26 000 euron ja 34 000 euron välillä. 
  • Keskimääräinen haettu laina-aika puolestaan on ollut matalimmillaan 77 kuukautta ja korkeimmillaan 130 kuukautta. 
  • Keskimääräinen tarjottu vuosikorko on vuodesta 2020 lähtien laskenut pikkuhiljaa alun 15,2 prosentista tämän kevään 9,8 prosenttiin.
  • Keskimääräinen todellinen vuosikorko on laskenut suunnilleen samaa vauhtia 2,5 vuoden takaisesta 19,0 prosentista 11,5 prosenttiin.

Lainapäätös toiveissa? Kilpailuta lainat Sortterilla

Tilastoihin tutustumalla saat hyvän käsityksen siitä, kuinka todennäköisesti ja millaisella vuosikorolla muut ovat viime aikoina saaneet lainaa. Lainansaannin selvittämiseksi sinun on kuitenkin varminta tehdä lainahakemus omilla henkilökohtaisilla tiedoillasi.  

Sortterin lainavertailupalvelussa voit hakea lainaa tarpeesi mukaan 1 000–60 000 euroa, haluamallesi lainasummalle ja toivomallesi takaisinmaksuajalle. Voit valita maksuajan tarpeesi mukaan 1–20 vuoden välille.

Lainavertailussa on mukana yli 20 pankkia ja rahoituslaitosta, joille hakemuksesi lähetetään. Mitä huolellisemmin täytät hakemuksen, sitä paremmalla todennäköisyydellä voit saada edullisen lainan. Voit myös parantaa mahdollisuuksiasi lainansaantiin hakemalla lainaa yhdessä toisen henkilön kanssa.

Saat hakemukseesi vastaukset nopeasti – jopa saman päivän aikana. Sen jälkeen voit itse päättää, minkä lainatarjouksen hyväksyt ja mihin haluat rahat käyttää.

Kilpailuta lainat Sortterin palvelussa jo tänään!

Takaisin blogiin