Sortter blog
Takaisin blogiin

Sortter tarjoaa kulutusluottoja koskevat tilastot median ja tutkimuslaitosten käyttöön

Luottovertailualusta Sortter on avannut sivun, jossa voi tarkastella kuluttajien lainahakemusten sekä pankkien ja rahoituslaitosten luottopäätösten kehitystä. Aineisto sisältää Sortterin kautta kilpailutetut luottohakemukset vuodesta 2020 alkaen. Sortter kilpailuttaa kuukausittain yli 130 miljoonan euron arvosta kuluttajien lainahakemuksia.

Luottovertailualusta Sortter on viimeisen neljän vuoden aikana julkaissut säännöllisesti kattavaan dataansa perustuvia analyyseja kulutusluottomarkkinoista. Sortterin luottomarkkinoita koskevia uutisia on julkaistu laajasti niin talousmedioissa kuin muissakin tiedotusvälineissä. Jatkossa vakuudettomien lainojen hakemiseen sekä luottopäätöksiin perustuva tilastotieto on avoimesti tiedotusvälineiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten käytössä osoitteessa sortter.fi/tilastot. Data perustuu toistaiseksi noin 200 000 luottohakemukseen.

Raporttimme päivittyvät kuukausittain, ja ne sisältävät kattavan läpileikkauksen myös muiden rahoitusalan toimijoiden tarjoamista korkoprosenteista.

- Suomen Pankki julkaisee kuukausittain pankkien ja puolivuosittain muiden rahoituslaitosten lainakanta- ja korkotilastoja. Raporttimme päivittyvät kuukausittain, ja ne sisältävät kattavan läpileikkauksen myös muiden rahoitusalan toimijoiden tarjoamista korkoprosenteista, Sortterin toimitusjohtajaMarkus Huhdanpää kertoo.

Sortterin sivustolla voi tarkastella lainamarkkinoiden muutoksia mm. aikaväliin, lainasummaan tai lainanhakijan demografisiin taustatietoihin perustuen. Pankkien ja rahoituslaitosten tarjoamat korot on ilmoitettu asiakkaalle Sortterin kilpailuttaman edullisimman vaihtoehdon mukaan.

- Vakuudettomia lainoja koskevaa tietoa ei ole aiemmin ollut näin helposti saatavilla. Kyseinen tieto on sekä yhteiskunnallisesti, että taloudellisen päätöksenteon kannalta merkittävää ja haluamme edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä saattamalla vakuudettoman lainamarkkinan tilannetta kuvaavat tilastot julkisiksi, Huhdanpää jatkaa.

Sortter pitkäjänteiseen yhteistyöhön yliopistojen kanssa 

Vuoden alussa Sortter aloitti yhteistyön SILE-hankkeen kanssa. Tässä Helsingin, Turun ja Lapin yliopistojen sekä THL:n tutkimushankkeessa selvitetään kuinka niin kutsuttujen hiljaisten toimijoiden oikeudet, asema ja hyvinvointi huomioidaan lainsäädännössä. Hankkeella on neljä pääteemaa. Sääntelypolitiikka, lainvalmisteluprosessit, lakien toimeenpano ja vaikutukset hiljaisiin toimijoihin. Sortterin dataan perustuen SILE-tutkimusryhmä tarkastelee millaiset suorat ja välilliset vaikutukset korkosääntelyllä ja muulla regulaatiolla on eri kansalaisryhmien ja sosiaaliluokkien luotonsaantiin ja kulutuskäyttäytymiseen.

- Rahoitusalan regulaatiota ollaan muutettu viimeisen kolmen vuoden kuluessa jopa vain kuukausien aikajänteellä. Osasyynä tähän on hajallaan oleva tieto ja hankaluudet seurata sääntelyn vaikutuksia. Näemme tarpeellisena, että lainsäädännön vaikutuksia tutkitaan nyt perusteellisesti, minkä vuoksi annamme tutkijoille kaiken mahdollisen apumme, Huhdanpää täydentää. 

Hanke on suunniteltu kuusivuotiseksi. Rahoituksesta vastaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN).

Sortter Oy

Sortter on suomalainen lainojen vertailupalvelu, joka tarjoaa kuluttajille ja yrityksille kattavan rahoitus- ja pankkipalveluiden vertailualustan, jossa rahoitustuotteita voi vertailla läpinäkyvästi. Sortter kilpailuttaa pankeilla ja muilla rahoituslaitoksilla 130 miljoonan euron arvosta luottohakemuksia kuukausittain.

Takaisin blogiin