Panttaus

Panttaus

Panttaus tarkoittaa, että lainanhakija voi pantata omaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi.

Mitä on panttaus?

Panttaus tarkoittaa, että lainanhakija voi pantata omaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi. Jos lainanhakija ei pysty maksamaan lainaa takaisin, velkoja saa itselleen lainan vakuudeksi asetetun pantin. Arkikielessä takaus ja panttaus saattavat sekoittua helposti, mutta niiden välillä on selkeä ero. Sekä takaus että panttaus ovat vakuuksia, mutta niiden toimintaperiaatteet eroavat toisistaan.

Panttauksessa siis velan tai velvoitteen vakuudeksi annetaan panttiesine, joka turvaa velkojan oikeutta saada suorituksensa. Panttaus perustuu esinevakuuteen, ja velan maksun turvana toimii tietty panttiesine. Pantinantajana voi olla joko velallinen itse tai joku toinen henkilö. Kun pantin antaa velallisen puolesta toinen henkilö, puhutaan vierasvelkapanttauksesta. Vierasvelkapanttauksessa henkilö antaa omaisuuttaan velkojalle toisen henkilön velvoitteen suorittamisen vakuudeksi.

Takaus puolestaan on sitoumus, jossa sitoumuksen antaja eli takaaja vastaa velkojalle toisen henkilön velasta. Takaaja sitoutuu vastaamaan koko omaisuudellaan velallisen velvoitteesta, eikä erittele, mikä osa hänen omaisuudestaan toimii velan vakuutena. Takaus on siten henkilövakuus. Erilaisia takauksen muotoja ovat esimerkiksi omavelkainen takaus, toissijainen takaus, täytetakaus ja erityistakaus.

Usein kysytyt kysymykset

  • Panttaus tarkoittaa, että lainanhakija voi pantata omaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi.

  • Panttauksessa velan tai velvoitteen vakuudeksi annetaan panttiesine, kun taas takaus on sitoumus, jossa sitoumuksen antaja eli takaaja vastaa velkojalle toisen henkilön velasta.

Sisältövastaava Sere

Kirjoittaja

Sere Hanski

Sortterin sisältövastaava Sere on koulutukseltaan suomen kielen maisteri. Sekä opintojensa että harrastustensa puolesta oikeaoppisen ja selkeän tekstin tuottaminen sekä suunnitteleminen ovat lähellä Seren sydäntä. Pankki- ja rahoitusalaan liittyvien tekstien parissa hän on työskennellyt hieman yli vuoden päivät, mutta oppii mielellään alasta ja sen aiheista lisää jatkuvasti. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.