Yrityssaneeraus tasapainottaa yrityksen taloutta

Yrityssaneeraus tasapainottaa yrityksen taloutta

Tähän artikkeliin haastattelimme Yritysfakta Oy:n toimitusjohtaja Mikko Tusaa. Yritysfakta Oy on johtava yrityssaneerauksia käynnistävä toimija. Yritysfakta on ollut mukana jo 90-luvun alusta kehittämässä suomalaista yrityssaneerausprosessia ja se on osallistunut muun muassa sitä koskevan lakihankkeen toteuttamiseen. Tässä artikkelissa pureudumme tarkemmin yrityssaneeraukseen: mitä yrityssaneeraus oikeastaan on, miten se hyödyttää yritystä ja miten siihen pääsee?

Yrityssaneeraus – mitä se on ja miten se hyödyttää yritystä?

Laajassa merkityksessään yrityssaneeraus on varsin selkeä konsepti: yrityssaneeraus tasapainottaa taloudellisissa ongelmissa olevan yrityksen taloutta sekä toteuttaa erilaisia, niin kutsuttuja tervehdyttämistoimia saneerauksen rauhoitustilan aikana.

Kun tarkastellaan yrityssaneerauksen hyötyjä, on niitä runsaasti. Mikko Tusan mukaan saneeraus onkin välittömiltä vaikutuksiltaan monipuolinen apu taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille ja sen hyödyt perustuvat yrityssaneerauslakiin.

Ensinnäkin yrityksen maksuvalmius korjaantuu nopeasti vanhojen velkojen perintä-, ulosotto- ja maksukiellon ansiosta, jolloin yritys saa kaiken kaikkiaan noin 12 kuukauden rauhoitustilan avukseen. Lisäksi yritys saa hyväkseen niin kutsutun käyttöpääomavaikutuksen vuoden kuluessa siitä, kun yritykseen tulevat myyntitulot jäävät yrityksen käyttöön.

Jos yrityksen maksuvalmius loppuu, niin matkanteko päättyy siihen. Ennen kaikkea yrityksen maksuvalmiutta rasittaa se, että yritys joutuu maksamaan vanhoja velkoja. Yrityssaneeraus auttaakin siinä, ettei yrityksen tarvitse enää maksaa aiempia velkoja, sillä vanha velanmaksu rauhoitetaan noin vuoden ajaksi.
- Mikko Tusa

Menettelyn aikana yrityksen saama uusi rahoitus, kuten lainat, jääkin kokonaisuudessaan yrityksen käyttöön eikä kulu vanhojen velkojen maksuun, kuten vielä mahdollisen akuutin kriisin aikana. Yritys saa myös välittömän konkurssisuojan saneerauksen tultua vireille.

On melko varmaa, etteivät maksuvaikeuksien kanssa painivat yritykset ole suosituimpien palveluntarjoajien joukossa. Yrityssaneeraus onkin myös merkittävässä roolissa herättämässä yrityksen toimintaa ja mainetta henkiin:

“Mikäli yrityksellä on maksuvaikeuksia, vaikeutuu samalla esimerkiksi urakoiden ja muiden toimeksiantojen saaminen: muun muassa kunnat ja valtio jättävät todennäköisesti ottamatta palveluita yritykseltä, jolla on ongelmia esimerkiksi veronmaksun suhteen. Lähtökohtaisesti yrityssaneerauksen avulla yrityksen tilaajavastuuasioihin saadaan jälleen ‘vihreä valo’ päälle mahdollisista maksuviiveistä huolimatta”, Tusa selventää.

Lisäksi saneeraus suojaa yrityksen kaikki sopimukset irtisanomiselta mahdollisista maksuviiveistä huolimatta. Yritys saa kuitenkin saneerauksessa itselleen yksipuolisen ja yleisen irtisanomisoikeuden kaikkiin tarpeettomaksi katsomiinsa sopimuksiin, vaikka sopimusaikaa olisi vielä jäljellä.

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella ja ilman piilokuluja
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 498 arvosteluun.
powered by

Saneeraukseen kannattaa hakea ajoissa

Mitä tulee yrityssaneeraukseen hakeutumiseen, ei siinä kannata Tusan mukaan aikailla: hän kehottaakin yritystä hakeutumaan yrityssaneerauksen tarjoamaan vahvaan turvaan ajoissa ja mielellään jo siinä vaiheessa, kun yritystä uhkaa maksukyvyttömyys.

Mitä yrityksen maksukyvyttömyys sitten tarkoittaa?

“Maksukyvyttömyys tarkoittaa sellaista yrityksen talouden tilaa, jossa osa yrityksen veloista on jo erääntynyt maksamattomana tai on kohta erääntymässä. On lisäksi todennäköistä, että yritys ei tule selviämään lähiaikoina erääntyvien uusienkaan velkojen maksusta niiden eräpäivinä”, Tusa tiivistää.

Maksukyvyttömyys ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti sitä, että yrityksellä ei olisi rahaa:

Yrityksen maksukyvyttömyys ei tarkoita sitä, että yrityksen pankkitili on nolla, vaan maksukyvyttömyyttä tarkastellaan suhteessa siihen, mitä yrityksen pitäisi maksaa.
- Mikko Tusa

Käytännössä yrityssaneerausmenettelyyn hakeudutaan yrityssaneerauslain ja asetuksen mukaisella saneeraushakemuksella käräjäoikeuteen. Hakemuksen vaativuuden vuoksi saneeraushakemusta ei suositella velallisyrityksen itse tehtäväksi.

“Yritysfakta Oy on vuosien aikana kehittänyt formaatin, josta on tullut ikään kuin standardi tuomioistuimessa, sillä usein tuomarin pöydälle päätyy Yritysfaktan hakemus”, Tusa kertoo.

Hänen mukaansa Yritysfaktan hakemus onkin korkealaatuinen:

“Emme suosittele tekemään hakemusta itse, sillä jos hakemus on huonosti tehty, on riski, että se jätetään tutkimatta”, Tusa jatkaa.

“Saneerauslaissa on mainittu kuusi estekohtaa, ja mikäli velkoja vastustaa hakemusta, täytyy tämän viitata johonkin näistä estepykälistä. Tuomioistuin tarkistaa, onko este relevantti”, Tusa lisää.

Mitkä ovat yrityksen vastuut saneerauksen jälkeen?

Yrityssaneeraus auttaa yritystä kinkkisessä tilanteessa, mutta toki yritykselläkin on omat vastuunsa. Tusan mukaan yritykselle vahvistetaan saneerausohjelma, joka alkaa noin vuoden kuluttua vireille tulosta:

“Saneerausohjelma sisältää kaikki niin sanotut vanhat velat: kaikki saneeraushakemuksen jättöhetkellä olevat velat tulevat saneerausveloiksi. Niitä ei siis makseta kuluvan vuoden aikana, vaan ne siirretään maksuohjelmaan, jolloin vastuut siirtyvät sinne”, Tusa selventää.

Saneerausmenettely lakkaa, kun yritykselle laadittu saneerausohjelma vahvistetaan. Tämä tapahtuu yleensä noin 10 kuukauden kuluttua siitä, kun saneeraushakemus on laitettu vireille. Tällöin yrityksen vastattavaksi jää sen todelliseen maksukykyyn mitoitettu saneerausohjelma, joka sisältää niin kutsutut vanhat velat, jotka olivat voimassa saneeraushakemuksen jättöhetkellä. 

Maksuohjelma mitoitetaan aina yrityksen maksukykyyn ja se on riittävän pitkä – keskimäärin noin 5–8 vuotta –, jotta yritys varmasti suoriutuu siitä.

Yritysfakta tekee aina hakemusvaiheessa myös saneeraussuunnitelman. Se onkin ennuste siitä, millä edellytyksillä maksuohjelma voisi toimia.
- Mikko Tusa

Tärkeintä on muistaa, että yrityksen talousvaikeuksiin on saatavilla apua ja yrityksen tilannetta voidaan monin eri tehokkain tavoin helpottaa, jotta se voisi suoriutua paremmin juoksevista maksuistaan. Kuten Yritysfakta itsekin toteaa, voi aluksi jo velkojen maksun rauhoittaminen noin vuoden ajaksi helpottaa tilannetta huomattavasti.