Yrityslainan hintaerot
Takaisin blogiin

Mistä yrityslainan hinta muodostuu?

Yrityslaina on hyvä tapa rahoittaa yrityksen toimintaa, mutta ulkopuolisen rahoituksen hinta ei ole kaikille sama.

Yrityslaina on nimensä mukaisesti yritykselle myönnettävää lainaa, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä niiden toiminnan eri vaiheissa. Yritykset voivat hakea lainaa tarpeensa mukaan haluamalleen lainasummalle ja laina-ajalle. Yrityslaina on hyvä ja joustava rahoitusmuoto, mutta lainoissa on huomattavia hintaeroja. Yrityslainojen ehdot sovitaan aina yrityskohtaisesti, ja lainaehtoihin vaikuttavat muun muassa yrityksen taloudellinen tilanne ja yrityksen vastuuhenkilöt.

Kuka voi hakea yrityslainaa?

Yrityslainan hakemiselle ei ole kovinkaan suuria rajoituksia: hakukelpoisia ovat käytännössä kaikki suomalaiset luottokelpoiset kaupparekisterissä olevat yritykset. Yritysmuodolla ei ole suurta merkitystä, vaan laina sopii rahoitusvaihtoehdoksi lähes mille tahansa yritykselle.

Nämä yhtiömuodot voivat hakea yrityslainaa:

 • osakeyhtiö
 • asunto-osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • kommandiittiyhtiö
 • avoin yhtiö
 • toiminimi eli yksityinen elinkeinon harjoittaja

Edes yrityksen koolla ei ole juuri vaikutusta lainan saantiin, sillä lainapäätökseen vaikuttavat lähinnä yrityksen maksuvalmiudet eikä niinkään yritystoiminnan laajuus. Yrityslainaa voivat siis hakea niin aloittelevat kuin asemansa jo vakiinnuttaneet yritykset. Joskus yritystoiminnan alkuvaiheessa voi kuitenkin olla hieman hankalampaa saada lainaa, mutta Sortterin kautta on mahdollista kilpailuttaa yrityslainoja myös aloitteleville yrityksille.

Yrityslainan käyttökohteet

Yrityslainoilla ei ole mitään tiettyä ennalta määrättyä käyttökohdetta, vaan lainaa voi hakea monesta eri syystä sen mukaan, miten yritys pyrkii parantamaan toimintaansa. Yrityslainan käyttökohteita voivat siis olla yhtä lailla esimerkiksi yrityskaupan toteuttaminen tai yritystoiminnan aloittaminen.

Tyypillisiä yrityslainan käyttötarkoituksia:

 • hankinnat
 • henkilöstön palkkaus
 • markkinointi
 • varaston täyttö
 • aiemman velan uudelleenrahoitus
 • toiminnan tai toimitilojen laajennus
 • käyttöpääoma

Yrityslaina voi siis olla hyvin joustava taloudellinen apu yrityksille, koska myös yritysten rahantarve ja käyttökohteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Lainalle kuitenkin täytyy olla jo hakuvaiheessa jokin perusteltu käyttökohde, joten joustavuudesta huolimatta yrityslainaa ei voi hakea ilman asianmukaista syytä. Mikäli yritys puolestaan hakee lainaa moneen eri käyttötarkoitukseen, on hakemuksessa syytä tuoda esiin lainan pääasiallinen käyttökohde.

4,6
Perustuu 530 arvosteluun.
powered by

Miten yrityslainaa voi hakea?

Yrityslainaa on mahdollista hakea tavallisesta pankista tai yksityisestä rahoituslaitoksesta joko vakuudellisena tai vakuudettomana. Yrityslainan hakuprosessi on melko yksinkertainen, kunhan siihen valmistautuu huolella ennen hakemuksen jättämistä.

Huolellisesti laadittu lainahakemus helpottaa ja nopeuttaa hakuprosessia. Hakemusta varten on syytä ottaa esille tarvittavat asiakirjat, kuten tuorein tilinpäätös, tilikauden kirjanpito ja kirjanpidon väliajo. Hakuprosessissa lopullinen lainasumma ja -aika neuvotellaan aina tapauskohtaisesti yrityksen tarpeen ja maksukyvyn mukaan. Lainaehtojen tarkka suunnittelu on edullista kaikille, sillä myös rahoitusyhtiö hyötyy siitä, että yritys kykenee maksamaan lainan takaisin. Siksi lainaehdot pyritään sopimaan siten, että siitä aiheutuvat kulut eivät rasita liikaa yrityksen kassavirtaa.

Tavallisesti vakuudetonta yrityslainaa on mahdollista saada 250 000 euroon asti. Sen ylittävät lainasummat vaativat tyypillisesti jonkinlaisen reaalivakuuden. Monet pienemmätkin vakuudettomat yrityslainat voivat nimestään huolimatta vaatia niin sanotun henkilötakauksen. Käytännössä henkilötakaus tarkoittaa sitä, että mikäli yritys ei selviä lainan takaisinmaksusta, vastaa lainan maksamisesta yrittäjä henkilökohtaisesti. Sen vuoksi yrityslainaa hakiessa on syytä olla tarkkana siitä, minkälaiseen lainasopimukseen laittaa nimensä.

Mistä yrityslainan hinta muodostuu?

Yrityslainojen kustannukset vaihtelevat riippuen monista eri tekijöistä. Yrityslainan hinta ei siis ole sama kaikille, vaan siihen vaikuttavat monet yrityksen taloudelliseen tilanteeseen liittyvät tekijät sekä tietysti myös lainasumma ja -aika. Myös lainan vakuudet vaikuttavat kustannuksiin, sillä vakuudellinen laina on yleensä vakuudetonta halvempi.

Pankit ja rahoitusyhtiöt hinnoittelevat yrityslainat pitkälti takaisinmaksuriskin kautta: mitä parempi on yrityksen maksuvalmius, sitä halvemmalla yrityslainaa voi saada. Toisin sanoen mitä todennäköisempänä pankki ja rahoitusyhtiö pitävät lainan takaisinmaksua, sitä matalammalla marginaalikorolla ne voivat myöntää lainaa.

Yrityslainan korkoon vaikuttavat etenkin:

 • Yrityksen taloudellinen vakaus. Yrityksen vakaa taloudellinen tilanne mahdollistaa sen, että lainaa voidaan myöntää pienemmällä korolla. Yrityksen positiiviset tulevaisuudennäkymät kielivät hyvin hoidetusta yrityksestä, jolle voidaan myöntää halvempaa lainaa melko pienellä riskillä.
 • Yrityksen ja vastuuhenkilöiden historia. Tulevaisuuden näkymien lisäksi lainansaantiin ja sen hintaan vaikuttaa myös yrityksen historia eli se, miten yritys on suoriutunut maksuistaan aiemmin. Maksuhäiriömerkinnät siis nostavat lainan korkoa. On huomionarvoista, että myös yrityksen vastuuhenkilöiden henkilökohtainen talous voi vaikuttaa lainan maksuehtoihin. Mikäli vastuuhenkilöillä on historiaa huonosti hoidetuista talousasioista, voi se vaikuttaa myös yrityslainan hintaan.
 • Yrityksen oma rahoitustarve. Pienessä ja lyhytaikaisessa lainassa on todennäköisesti korkeampi korko kuin suuremmassa pitkäaikaisessa lainassa. Lyhytaikaisessa lainassa lopulliset kokonaiskustannukset ovat todennäköisesti silti pienemmät, sillä korkoa maksetaan lyhyemmältä ajalta.

Yrityslainan korkoihin ja kuluihin vaikuttavat siis monet eri tekijät, ja sen vuoksi yrityslainapäätökset tehdään aina tapauskohtaisesti. Hyvin hoidetulla yrityksellä ei kuitenkaan pitäisi olla ongelmia rahoituksen saamisessa. Yritys, jonka taloushistoria on hyvä, jonka tulevaisuudennäkymät vaikuttavat suotuisilta, ja jonka vastuuhenkilöillä ei ole henkilökohtaisia taloudellisia epäselvyyksiä, voi siis usein saada lainan edullisesti ja nopeasti.

Sortter mediassa

YLE UutisetIlta-SanomatIltalehtiKauppalehtiMtv3 / MTV uutisetHelsingin SanomatTalouselämäMaaseudun TulevaisuusTaloussanomatRadio NovaTaloustaitoKarjalainenIlkka–PohjalainenEtelä-SaimaaUusi SuomiSavon Sanomat

Viitekorosta lisäkuluja

Yrityksen taloustilanteen perusteella pankin asettama marginaalikorko on kuitenkin vain osa yrityslainan kustannuksista, koska yleisen korkotason muutokset vaikuttavat myös yrityslainojen kokonaiskorkoihin. Kuluttajille tarjottavien lainojen tapaan yrityslainoissa on usein viitekorkona euribor, jonka muutokset vaikuttavat siten myös useimpien yritysluottojen hintoihin. Yrityslainan kokonaiskorko on siis pankin asettaman marginaalikoron sekä viitekoron, kuten euriborin, yhdessä muodostama nimelliskorko.

Yrityslainan hinta sisältää siis monia muuttujia ja siksi yrityksille myönnettävien lainojen kokonaishinnoissa voi olla valtavia eroja. Yrityksen taloustilanteen, vastuuhenkilöiden, lainasumman ja -ajan sekä viitekoron yhteisvaikutuksen vuoksi eri yrityslainojen todelliset vuosikorot voivat vaihdella 15 prosentista jopa yli 80 prosenttiin. Lainojen hintaerot voivat siis olla valtavia. Sen vuoksi on äärimmäisen kannattavaa pyrkiä valitsemaan edullisin mahdollinen laina esimerkiksi kilpailuttamalla, jotta ylenpalttiset lainakulut eivät tukahduta yrityksen kassavirtaa.

Kilpailuttaminen minimoi riskit

Yrityslainojen hinnoissa on valtavia eroja ja siksi on aina kannattavaa perehtyä nostettavaan lainaan huolella. Olipa kyseessä sitten muutaman kuukauden mittainen tai pidempiaikainen, rahoitustarve, on syytä kilpailuttaa laina aina ennen sen nostamista. Näin on mahdollista saada yrityslaina edullisemmalla korolla, jolloin rahoituskustannukset jäävät pienemmiksi. Huolellisesti kilpailutettu yrityslaina on sekä joustava että nopea tapa saada rahoitusta yritystoimintaa varten.

Takaisin blogiin