Pikavippien korkokatto 2019
Takaisin blogiin

Näin uusi korkokatto tulee vaikuttamaan pikavippeihin ja luottoihin

1.9.2019 lähtien kulutusluottojen korkoja ja kokonaiskustannuksia rajoitetaan tuntuvasti. Kulutusluotoille asetetaan 20 prosentin korkokatto ja luotoista perittävät kulut rajoitetaan 150 euroon vuositasolla.

Mittavan uran rahoitusalalla tehnyt Sortter Oy:n toimitusjohtaja Markus Huhdanpää raivasi kalenteristaan tilaa vastatakseen ajankohtaisiin kysymyksiin lakiuudistuksen vaikutuksesta. 

Uuden korkokaton myötä kulutusluotot muuttuvat kustannuksiltaan kuluttajaystävällisemmiksi. Vaikuttaako lakiuudistus mitenkään jo myönnettyihin luottoihin?

Myönnettyihin luottoihin voimaan tuleva korkokatto ei tule suoraan vaikuttamaan. Lakimuutoksella on kuitenkin välillinen muutos siinä määrin, että olemassa olevien luottojen kilpailuttaminen kannattaa etenkin nyt, kun luottomarkkinat on murroksessa. Kilpailuttamalla kuluttajan maksamat luottokustannukset voivat laskea nykyiseen luottosopimukseen nähden paljonkin. 

Jo nyt näemme, että Sortterin vertailualustalla tarjottujen luottojen keskimääräinen todellinen vuosikorko on laskenut 2,74 prosenttiyksikköä huhti- ja toukokuun välillä, joka osaltaan kertoo luotonmyöntäjien mukauttavan jo tässä vaiheessa hinnoitteluaan vastaamaan tulevaa lainsäädäntöä.

Hetkinen, jos kaikki lainat asetetaan saman korkokaton alle, voisi kuvitella, että erot lainojen kustannuksissa hälvenevät ja lainojen kilpailuttamisen merkitys pienenee?

Päinvastoin – lainojen ja rahoitustuotteiden kilpailuttamisen merkitys vain kasvaa entisestään. Tänäkään päivänä kuluttajan ei ole helppo ennakoida, mitä kautta rahoitus järjestyy edullisimmin. Lakimuutoksen jälkeen tämä muuttuu vieläkin vaikeammaksi kysymykseksi. Jo prosentin ero korkomarginaalissa tarkoittaa useimmiten satojen eurojen eroa lainan kokonaiskustannuksissa. 

Pankkien ja rahoitusyhtiöiden mennessä nyt entistäkin enemmän samalle viivalle hinnoittelun osalta on kuluttajan lähes mahdotonta omin avuin kilpailuttaa kymmenien eri pankkien joukosta itselleen edullisin rahoitusratkaisu. Näinpä uskomme tämän uudistuksen kääntyvän sekä kuluttajan että lainavertailua tekevien yritysten eduksi, kun lakimuutos tulee nostamaan hintatietoisuutta lainaamisen yhteydessä sekä muuttamaan lainojen kustannukset kuluttajaystävällisemmäksi.

Kuluttajien on myös aiempaa helpompaa seurata lainojensa kokonaiskustannuksia. Aiemmin luottojen korkokustannuksia säädettiin rajoittamalla todellista vuosikorkoa, jonka laskentakaava on tavalliselle kuluttajalle melko haastava. Nyt todellisella vuosikorolla ei ole enää yhtä suurta painoarvoa, sillä luoton vuosittaiset kokonaiskustannukset on rajattu 150 euroon vuositasolla ja eikä nimelliskorko saa nousta yli 20 prosentin.

Suomalaiset hakevat ahkerasti rahoitusapua kulutusluotoista ja pikavipeistä. Miten lakiuudistus vaikuttaa kuluttajiin, jotka ovat tottuneet hakemaan korkean koron pikavippejä? 

Lainojen kokonaiskustannukset muuttuvat kuluttajaystävällisemmiksi, mutta tulevan lakimuutoksen myötä on myös ennakoitavissa, että luotonmyöntökriteerit kiristyvät. Vastedes kaikki kuluttajat eivät saa lainaa siinä määrin kuin on totuttu. Jos taloutta on rahoitettu korkeakorkoisilla lainatuotteilla, kannattaa lainat maksaa pois joko yhdistämällä ne yhdeksi edullisemmaksi lainaksi tai vaihtoehtoisesti maksaa lainaa alkuperäisen suunnitelman mukaan, mikäli velkaa ei ole enää paljon jäljellä.

Eli kuluttajat, jotka ovat ottaneet lainan ennen korkokaton tiukentumista voivat hyötyä lakiuudistuksesta yhdistämällä lainansa? 

Kyllä. Lainojen yhdistämisestä voi saada apua, sillä uusi korkokatto pätee niin yhdistelmälainoihin kuin tavallisiin kulutusluottoihin. Lainojen yhdistämisestä on hyötyä korkokaton muuttuessa, sillä saatavilla on enemmän lainoja, jotka ovat kuluiltaan ja ehdoiltaan parempia kuin edelliset korkeakorkoiset lainat. Täytyy kuitenkin muistaa, että lainojen yhdistämisestä on hyötyä vain silloin, kun kaikki olemassa olevat lainat kuitataan kerralla pois eikä uutta lainaa oteta yhtään tätä enempää.

Kun lainojen korkoja rajoitettiin edellisen kerran vuonna 2013, alle 2 000 euron lainoille asetettiin 50 prosentin korkokatto. Näimme silloin jonkin verran muutoksia toimijakentässä. Miten uskot, että tällä kertaa käy?

Vuoden 2013 lakiuudistuksen jälkeen pienempiä toimijoita katosi markkinoilta, ja uskon, että sama trendi tulee tälläkin kertaa jatkumaan. Jäljelle jäävien toimijoiden kesken ennakoimme kilpailun kiristyvän entisestään. Tämä avaa osalle kuluttajista oivan mahdollisuuden saada rahoitusta entistä halvemmalla, mutta toisaalta sulkee osan kuluttajista todennäköisesti kokonaan pois luottomarkkinoilta, kun luotonmyöntäjien riskinottokyky pienenee.

Korkokaton nähdään vaikuttavan eniten internetissä toimivien rahoitusyhtiöiden toimintaan. Vaikuttaako uusi korkokatto myös perinteisten pankkien toimintaan?

Kyllä. Valtaosa pankeista joutuu myös muuttamaan hinnoitteluaan vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Lisäksi lakimuutoksen myötä netin yli toimivat rahoituslaitokset kisaavat entistäkin enemmän samasta asiakassegmentistä perinteisten pankkien kanssa. Jo nyt näemme, että omasta pankista haettu rahoitus ei ole välttämättä edullisin vaihtoehto ja uskomme tämän trendin jatkuvan edelleen, sillä jotkut pienemmät toimijat voivat myöntää luottoja perinteisiä pankkeja edullisemmin johtuen muun muassa kevyemmästä kustannusrakenteesta. 

Voiko lakimuutos vaikuttaa myös tarjolla oleviin luottotuotteisiin?

Kyllä voi. Matalamman korkotason myötä etenkin pienten ja lyhytaikaisten luottojen kannattavuus tulee olemaan luotonmyöntäjän näkökulmasta varsin vaatimaton. Tästä syystä uskomme usean luotonmyöntäjän siirtävän tarjontansa painopistettä suurempiin ja pidempiaikaisiin luottoihin. 

Luottoa myöntävän yhtiön oman rahoituksen hinta näyttelee jatkossa ratkaisevaa roolia markkinoilla pärjäämisessä. Jos oman rahoituksen hinta ei ole maltillisella tasolla, ei luottoa pystytä järkevästi myöntämään kuluttajallekaan.

Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt:
Markus Huhdanpää, Sortter Oy
markus.huhdanpaa@sortter.com

Lue myös usein kysytyt kysymykset uudesta korkokattolaista.

Päivitys 26.9.2023: Uusi 15 % korkokatto astuu voimaan 1.10.2023. Uusi korkokatto koskee sekä rahaluotto ja että hyödykesidonnaisia luottoja, joilla tarkoitetaan esimerkiksi luottokortteja sekä verkkokauppojen osamaksupalveluita.

Takaisin blogiin