Henkilö tutkii uutta lakia joka asetti pikaluotoille korkokaton syyskuussa 2019
Takaisin blogiin

Pikaluottojen korkokatto 2019 – usein kysytyt kysymykset

Suomessa on astumassa voimaan yksi Euroopan tiukimpia pikavippien korkoja rajoittava laki. Syyskuusta 2019 lähtien kaikkien vakuudettomien kulutusluottojen korko saa olla enintään 20 prosenttia. Lue yleisimmät kysymykset ja vastaukset aiheesta.

Päivitys 6.3.2024: Uusi 15 % korkokatto astui voimaan 1.10.2023. Uusi korkokatto koskee sekä rahaluottoja että hyödykesidonnaisia luottoja, joilla tarkoitetaan esimerkiksi luottokortteja sekä verkkokauppojen osamaksupalveluita. Lue tarkemmin vuoden 2023 korkokatosta täältä.

Milloin uusi pikavippien korkokatto tulee voimaan?

Uusi korkokattolaki astuu voimaan 1.9.2019.

Minkälaisia luottoja ja lainoja korkokatto koskee? 

Päivitetty korkokattolaki koskee kulutusluottoja, limiitti- ja tililuottoja sekä luottokortteja.

Miten uusi laki vaikuttaa vakuudettomiin luottoihin ja korkoihin?

Uuden korkokattolain myötä yli 2 000 euron luotoille asetetaan 20 prosentin korkokatto ja luotosta perittävät kulut rajoitetaan vuositasolla 150 euroon.

Uudessa korkokattolaissa on myös rajoitettu maksuajan pidentämisestä perittäviä kuluja, joita saa jatkossa periä vuosittain yhteensä 20 euroa. Yksittäisestä maksuajan pidentämisestä voi periä kerralla korkeintaan viisi euroa, jos maksuaika pitenee vähintään 14 päivällä.  

Mitä uusi korkokattolaki tarkoittaa kuluttajalle? 

Kuluttajille tiukempi korkokatto on pääasiassa positiivinen asia: se lisää kilpailua markkinoiden toimijoiden välillä, polkee lainojen korkoja kuluttajaystävällisemmäksi ja selkeyttää luottojen markkinointia. Saatat siis jatkossa saada lainaa entistä edullisemmin.

Sinun on myös aiempaa helpompaa seurata lainojesi kokonaiskustannuksia. Aiemmin luottojen korkokustannuksia säädettiin rajoittamalla todellista vuosikorkoa, jonka laskentakaava on tavalliselle kuluttajalle melko haastava. Uuden lain myötä siirrytään erikseen korkoa ja muita luottokustannuksia sääntelevään malliin. Nyt todellisen vuosikoron monimutkaisella laskutoimituksella ei ole enää yhtä suurta painoarvoa, koska lainan nimelliskorko voi jatkossa olla enintään 20 prosenttia ja lainakustannukset on rajattu 150 euroon vuositasolla.   

Toisaalta kriteerit luoton myöntämiselle kiristyvät, joten kaikki aiemmin luottoa saaneet eivät todennäköisesti saa sitä yhtä helposti jatkossa. Tämä johtuu luotonmyöntäjien riskinottokyvyn pienenemisestä.

Mitä uusi laki tarkoittaa alan toimijoille? Entä lainojen vertailulle?

Tiukentuneen korkokattolain muutokset tulevat alkuun näkymään kulutusluottomarkkinoilla ja rahoitusyhtiöiden välisessä kilpailussa. Pankit ja suuret rahoitusyhtiöt ovat jo varautuneet tulevaan lakiin alkamalla myöntää matalakorkoisia ja vakuudettomia kulutusluottoja. Ennustettavissa onkin, että kulutusluottomarkkinat jäävät pankkien ja suurempien rahoitusyhtiöiden haltuun ja pienimmät rahoitusyhtiöt häviävät markkinalta kilpailun koventuessa. Lainojen korkokattoa säädettiin edellisen kerran vuonna 2013, jolloin alle 2 000 euron kulutusluotoille asetettiin 50 prosentin korkokatto. Edellisen lakiuudistuksen myötä yli puolet alan toimijoista lopetti toimintansa. 

Tämänkertaisen uudistuksen myötä laina- ja kulutusluottomarkkinan odotetaan jäävän yhä harvemman joukon haltuun.

Lainojen vertailun tärkeys tulee jatkossa korostumaan, sillä erot markkinoiden toimijoiden tarjonnassa pienenevät entisestään. Jo prosentin ero korkomarginaalissa tarkoittaa useimmiten satojen eurojen eroa lainan kokonaiskustannuksissa. Pankkien ja rahoitusyhtiöiden siirtyessä entistäkin enemmän samalle viivalle hinnoittelunsa kanssa on kuluttajan lähes mahdotonta omin avuin kilpailuttaa kymmenien eri pankkien joukosta itselleen edullisin rahoitusratkaisu. Lainojen ja rahoitustuotteiden kilpailuttamisen merkitys kasvaa entisestään. 

Miten uusi korkokatto vaikuttaa pankkien toimintaan? 

Lakimuutos koskettaa myös perinteisiä pankkeja, joista valtaosa joutuu muuttamaan hinnoitteluaan vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Eli myös pankkien myöntämät joustoluotot ja luottokortit joutuvat taipumaan uuden korkokaton alle siinä missä yksityisten rahoitusyhtiöiden myöntämät kulutusluotot.  Näin ollen myös pankkien myöntämien kulutusluottojen kustannukset ovat syksyllä kuluttajaystävällisemmät. Pankkien lainatuotteiden tarjonnassa tullaan myös todennäköisesti keskittymään enemmän pidempiaikaisiin ja suuriin lainoihin.

Miten pikavippejä on aiemmin rajoitettu? 

Kulutusluottojen kustannuksia rajoitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Tuolloin alle 2 000 euron kulutusluotoille määritettiin 50 prosentin korkokatto. Kulutusluottojen myöntäjät keksivät kuitenkin nopeasti tavan kiertää korkokattoa: vaikka asiakas haki 100 euron lainaa, hänelle myönnettiin välittömästi yli 2 000 euron luotto, jolloin luotonmyöntäjä pystyi soveltamaan ongelmitta korkeamman koron lainatulle summalle.

Miten uutta korkokattoa tullaan todennäköisesti kiertämään tällä kertaa? 

Syksyllä lainamarkkinoiden toimijat yrittävät varmasti löytää uusia keinoja harjoittaa liiketoimintaansa kannattavasti korkokatosta huolimatta. Yksi keino, jolla pankit ja rahoitusyhtiöt voivat edelleen harjoittaa liiketoimintaansa kannattavasti on myöntää entistä suurempia lainoja entistä pidemmillä maksuajoilla. On hyvä muistaa, että luotonantajilla on edelleen mahdollisuus kasvattaa lainojen kuluja laina-aikoja pidentämällä ja lainasummia suurentamalla. Markkinan toimijat tarjoavat syksyllä todennäköisesti hanakammin lainoja esimerkiksi kymmeneksi tai viideksitoista vuodeksi. Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen nosti blogissaan esiin huomionarvoisen seikan: 20 000 euron laina kerryttää 20 prosentin korkokatolla 15 vuodessa takaisinmaksettavaa 65 800 euroa.

Miksi lainoille ja kulutusluotoille haluttiin säätää korkokatto? 

Lakiuudistuksen ensisijaisena tavoitteena on hillitä suomalaisten alati kasvavaa ylivelkaantumista. Tiukentuneella korkokatolla halutaan myös kohtuullistaa kulutusluottojen hinnoittelua ja selkeyttää luottojen kokonaiskustannusten viestimistä. Lainamarkkinoiden toimijat kiersivät edellistä korkokattoa verrattain helposti. Tämän lakiuudistuksen tavoitteena on helpottaa lain noudattamisen valvontaa. Jos luotonmyöntäjä rikkoo uutta korkolakia, kuluttajalta ei saa periä korkoa tai muita lainakustannuksia lainkaan. 

Miten pikavippiyhtiöt tulevat muuttamaan toimintaansa?

Sortter Oy:n toimitusjohtaja Markus Huhdanpään mukaan pienet ja lyhytaikaiset pikalainat eivät ole lainanmyöntäjille enää kannattavia. Huhdanpään mukaan lainamarkkinoiden toimijoiden tarjonnassa nähdään yhä enemmän suuria ja pidempiaikaisia luottoja, jotka ovat lainanmyöntäjille kannattavia lainatuotteita myös 20 prosentin korkokaton puitteissa.

Miten kannattaa toimia, jos on ottanut lainan ennen korkokattoa?

Uusi korkokatto koskee ainoastaan 1.9.2019 jälkeen tehtyjä lainasopimuksia. Tätä ajankohtaa aikaisemmin otettujen lainojen ehdot pysyvät muuttumattomina. 

Lainojen yhdistämisestä voi kuitenkin saada apua, sillä uusi korkokatto pätee niin yhdistelmälainoihin kuin tavallisiin kulutusluottoihin. Lainojen yhdistämisestä on hyötyä korkokaton muuttuessa, sillä saatavilla on lainoja, jotka ovat kuluiltaan ja ehdoiltaan parempia kuin edelliset korkeakorkoiset lainat. 

Yhdistelmälainasta on hyötyä vain silloin, kun kaikki olemassa olevat lainat kuitataan kerralla pois eikä lainaa oteta yhtään tätä enempää. Uutta yhdistelmälainaa maksetaan tämän jälkeen pois uusien ehtojen ja maksusuunnitelman mukaan. 

Yhdistelmälaina kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa. Kilpailuttamisella voit saada lainanhoitokulusi laskemaan merkittävästi. Voit kilpailuttaa yhdistelmälainan maksuttomasti ja läpinäkyvästi Sortterilla.

Takaisin blogiin