Periytyykö varakkuus?

Mitä vanhemmat edellä, sitä lapset perässä: periytyykö varakkuus?

Väitöstutkimuksen mukaan varakkuus ja köyhyys voivat olla monilta osin periytyvää. Lapset eivät peri vain vanhempiensa omaisuutta, vaan myös talouden hallinnan taitoja. Onko sosiaalinen liikkuvuus siis mahdotonta? Entä miten lapsen taloudellista asemaa voi yrittää parantaa erityisesti talousoppien avulla?

Helsingin yliopiston väitöstutkimuksen mukaan vanhempien taloudellinen asema on periytyvää. Periytyvyys korostuu erityisesti kaikkein pienituloisimpien ja suurituloisimpien kohdalla. Selityksenä tälle on rikkaiden ja köyhien resurssierot.

Tutkimuksessa pienituloisiksi luetaan vähiten ansaitseva viidennes ja suurituloisiksi vastaavasti taas eniten ansaitseva viidennes. Lapsiperheiden tuloja tarkasteltiin ajalta, jolloin tutkittavat olivat kouluikäisiä.

Resurssien erolla ei viitata ainoastaan omaisuuden periytymiseen. Myös tiedon jakaminen voi saattaa hyvätuloisen lapsen huonotuloisempaa parempaan asemaan.

Miten vanhempien tulot vaikuttavat lapsen aikuisiän varakkuuteen? Miten kuilua voisi kurota umpeen niin, että lapset olisivat talouden hallinnan tietotaidossa samalla viivalla?

 • usp item
  Kilpailuta laina 60 000 € asti
 • usp item
  Vakuutusetu asiakkaillemme
 • usp item
  100 % asiakkaan puolella ja ilman piilokuluja
 • usp item
  100 % suomalainen palvelu
4,6
Perustuu 479 arvosteluun.
powered by

Miten vanhemman varakkuus suojelee lasta?

Suurituloisten perhetausta vaikuttaa vahvasti lapsen koulutukseen. Varakkaiden lapset ovat usein korkeasti koulutettuja, ja he päätyvät harvemmin matalapalkkaisiin töihin tai työttömiksi.

Kaikki ei ole kuitenkaan kiinni vain koulutuksesta: myös saman koulutustason saaneista lapsista hyvätuloisten perheiden lapset saavuttavat todennäköisemmin korkeamman tulotason kuin pienituloisista perheistä tulevat. 

Tutkimuksessa todetaan myös, ettei hyvätuloisten vanhempien epäedulliset elämäntapahtumat johda samankaltaiseen tulonmenetysriskiin verrattuna pienituloisiin. Esimerkiksi yksin asuminen heikentää miesten tulotasoa enemmän, mikäli tämä on pienituloisesta perheestä.

Varakkuuden periytymisessä myös sukupuolieroja

Varakkuus periytyy eri tavalla miesten ja naisten kohdalla.

Pienituloisuuden periytyminen on tyypillisempää naisilla ja suurituloisuuden periytyminen taas miehillä. 1990-luvulta lähtien varallisuuden periytyminen on miehillä pysynyt samana, kun taas naisilla se on hieman kasvanut. Kasvu on kuitenkin melko pientä.

Syynä sukupuolieroihin ovat rakenteelliset tekijät, sillä naisten työt ovat keskimäärin pienituloisempia ja tulokehitys aloilla hitaampaa.

Etsitkö edullista lainaa?

Laadukkaalla koulutuksella mahdollisuus tasata tuloeroja

Vaikka huono-osaisuus voikin olla periytyvää, on huono-osaisesta perheestä silti mahdollista ponnistaa ylöspäin. Tähän vaaditaan kuitenkin yhteiskunnan ja turvallisten aikuisten tukea.

Koulutuksella on suuri painoarvo siihen, miltä lapsen taloudellinen tilanne tulee tulevaisuudessa näyttämään. Laadukas opetus aina varhaiskasvatuksesta alkaen auttaa lasta saamaan tarvittavaa tukea. Esimerkiksi oppivelvollisuuden nostaminen on jo yksi keino, jonka avulla lapsia tuetaan koulutuksen toteuttamisessa.

Käytännössä kouluissa talouskasvatuksen laajuus ei kuitenkaan ole riittävää. Kodin rooli korostuu myös siksi, että asenteet ja toimintamallit rahan käytön suhteen muovautuvat perheissä.

Paljon vastuusta jääkin loppujen lopuksi vanhemmille. Jos siis myös talousopit periytyvät vahvemmin hyvätuloisilla, miten köyhemmästä perheestä tuleva voi opettaa omia lapsiaan, jos hän ei itsekään ole saanut kunnollista talouskasvatusta? 

Miten oppia talouden hallintaa?

Varakkaat vanhemmat jättävät jälkikasvulleen sekä säästämis- ja sijoitusoppeja konkreettisen omaisuuden lisäksi. On kuitenkin jokaisen oikeus ja velvollisuus opetella talouden hallintaa tulotasosta riippumatta.

Jokainen vanhempi voi opettaa lapselleen vastuullista rahan käyttöä ja järkevää talouden hallintaa.

Kotona on hyvä keskustella muun muassa:

 • rahan arvosta
 • säästämisen tärkeydestä
 • sijoittamisesta.

Into säästämiseen ja sijoittamiseen voi herätä hyvin nuorenakin, kun aihetta on käsitelty riittävän selkeästi.

Mikäli talouden aiheet tuntuvat vaikeilta, voi etsiä esimerkiksi kirjoja, artikkeleita tai ohjelmia, joissa talouden käsitteet ja ilmiöt selitetään itselle ymmärrettävällä tavalla. Sijoittamisestakin löytyy lukuisia julkaisuja ja podcasteja. Myös pankista voi kysyä neuvoja sijoittamiseen ja säästämiseen.

Koska varakkuuden periytymisessä on eroja sukupuolten välillä, kannattaakin keskittyä siihen, että kannustaa lapsia tasapuolisesti talousasioissa sukupuolesta riippumatta. Tyttöjen kohdalla talouden hallinnan tärkeys korostuu.

Sortter mediassa

YLE UutisetIlta-SanomatIltalehtiKauppalehtiMtv3 / MTV uutisetHelsingin SanomatTalouselämäMaaseudun TulevaisuusTaloussanomatRadio NovaTaloustaitoKarjalainenIlkka–PohjalainenEtelä-SaimaaUusi SuomiSavon Sanomat

Oma talous haltuun

Oman talouden hallinnan ja talousoppien käsittely voi tuntua ahdistavalta, mikäli raha-asioista ei ole tottunut puhumaan. Aihe ei myöskään tunnu kovin mieluisalta, mikäli raha-asiat eivät ole kovin hyvällä tolalla.

Tietämättömyys kuitenkin vain lisää ahdistuksen tunnetta. On siis tärkeää selvittää mahdollisimman tarkasti, millainen oma taloustilanne todella on.

Budjetin laatiminen ja sen päivittäminen onkin kätevä keino päästä perille oman talouden tilanteesta. Budjetin avulla näkee selvästi, tarvitaanko jotain toimenpiteitä vai jäädäänkö niin sanotusti “plussan puolelle”.

Budjettiin siis lisätään omat tulot eli palkka tai eläke ja mahdolliset tuet. Menoihin taas listataan mahdollisimman tarkasti säännölliset eli kuukausittaiset rahanmenot kuten vuokra, sähkölasku, ruokakulut sekä suoratoistopalvelut. Budjettia päivitetään säännöllisesti, jotta siitä saatava tieto olisi aina ajan tasalla.

Sortter auttaa henkilökohtaisen budjetin laadinnassa. Saat vastaukset muun muassa kysymyksiin, miten budjetti laaditaan ja mitä budjetti kertoo sinulle taloudestasi.

Miten omaa rahasuhdetta voi parantaa?

Mikäli oma suhtautuminen raha-asioihin tuntuu vaikealta, voi olla hyvä hetki pysähtyä miettimään omia arvoja ja tavoitteita rahan ja säästämisen suhteen.

Pohdi muun muassa:

 • Millaista on rahankäyttöni?
 • Millaisia tuntemuksia raha-asiat herättävät?
 • Miten voisin kehittää säästäväisyyttäni?
 • Miltä haluan oman taloudellisen tilanteeni näyttävän?

Omat arvot liittyvät vahvasti kuluttamiseen ja sijoittamiseen. Esimerkiksi ekologisuus ja vastuullisuus nousee myös nuorten keskuudessa tärkeiksi teemoiksi. Miten turhaa kuluttamista voi vähentää omassa arjessa? Mihin sijoittamani rahat päätyvät?

Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia talouden hallinnan taitoja

Varakkaat vanhemmat jättävät siis lapsilleen konkreettisen omaisuuden lisäksi myös tärkeitä säästämis- ja sijoitusoppeja. Pienituloiset vanhemmat eivät välttämättä pysty tarjoamaan jälkikasvulleen täysin samanlaisia lähtökohtia.

Talouden hallinnan taidot eivät kuitenkaan ole vain harvojen ja valittujen etuoikeus, vaan jokainen vanhempi voi opettaa lapselleen vastuullista rahan käyttöä ja järkevää talouden hallintaa.

Mikäli omat vanhemmat eivät ole opettaneet talouden hallinnan taitoja tai oma kiinnostus on jäänyt vähäiseksi, ei oppiminen ole koskaan liian myöhäistä. Vastuullinen talouden hallinta ja taloustaitojen opettaminen ja oppiminen ovat kaikkien oikeus sekä velvollisuus.