Mitä listautumisesta pitäisi tietää?
Takaisin blogiin

Päivitetty:

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja:

Sortterin tiimi

Sisältövastaava Sere

Laatuvarmistettu:

Sere Hanski

Laatuvarmistettu

Moni yritys listautuu nyt pörssiin – Mitä listautumisannista pitäisi tietää?

Listautumisannit ovat kuuma keskustelunaihe, sillä moni yhtiö on viime aikoina listautunut pörssiin. Listautumisanti onkin sijoittajalle jännittävä mahdollisuus olla mukana yhtiön tarinassa pörssiin listautumisen alkutaipaleelta asti. Listautumisanti houkuttelee sijoittajia myös tuottomahdollisuuksien vuoksi.

Listautumisannissa yhtiö on listautumassa pörssiin, jonka jälkeen sen osakkeet ovat ensimmäistä kertaa mukana julkisessa kaupankäynnissä. Toisin sanoen yhtiön osakkeet ovat silloin vapaasti yleisön ostettavissa. Listautumisantia kutsutaan myös nimellä IPO, joka on lyhenne englanninkielisistä sanoista Initial Public Offering

Listautumisannit ovat puhuttaneet paljon lähiaikoina, sillä niitä on ollut runsaasti vuosien 2020–2021 aikana. Muun muassa Orthex, Kreate, Nightingale Health ja Alexandria Pankkiiriliike Oy ovat listautuneet tai listautumassa Helsingin pörssiin.

Selvitimme, mitä sijoittajan kannattaa tietää listautumisesta, merkintäajasta sekä antiin osallistumisesta.

Mitä pörssiin listautuminen tarkoittaa?

Kun yritys on listautunut pörssiin, sen arvopaperit eli osakkeet ovat mukana pörssin kaupankäynnissä. Yhtiön pörssiin listautuminen on prosessi, joka kestää noin puolesta vuodesta vuoteen.

Kun yritys päättää listautua esimerkiksi Helsingin pörssiin (viralliselta nimeltään NASDAQ OMX Helsinki), ilmoittaa yritys sinne arvopapereidensa noteeraamishalun. Yrityksen tulee tehdä noteeraushakemus, laatia siihen tarvittavat asiakirjat ja sekä tehdä ja rekisteröidä listautumisesite Finanssivalvontaviranomaisella.

Listautumiskomitea käsittelee hakemuksen ja päättää noteeraamisesta. Jos yhtiö saa positiivisen listautumispäätöksen, solmitaan sen kanssa noteeraussopimus. Tämän jälkeen kuka tahansa sijoittaja voi ostaa yrityksen osakkeita pörssistä.

Osakkeiden merkintä listautumisannissa

Ennen kuin varsinainen kauppa pörssissä alkaa, sijoittaja voi merkitä yrityksen osakkeita itselleen listautumisannissa haluamansa määrän. Merkintäaika kestää tavallisesti 1–2 viikkoa.

Ennen merkinnän tekemistä kannattaa sijoittajan lukea huolella avaintietolomakkeet,  listalleottoesiteet sekä tarkastella huolella yhtiön tunnuslukuja.

Tavallisesti listautumisen yhteydessä yhtiö kertoo vähimmäismäärän osakkeita, joita sijoittajan täytyy merkitä, jotta hän voi osallistua antiin. Kun sijoittaja merkitsee osakkeet, täytyy hänellä olla merkitsemiseen varatut rahat talletettuna omalla sijoitustilillään. Pörssiin listautuva yhtiö maksaa merkinnästä aiheutuneet kaupankäyntikulut, jotka tavallisesti sijoittaja itse joutuu maksamaan käydessään kauppaa pörssissä.

Mikäli kysyntä on erittäin vahvaa, listautumisanti saatetaan keskeyttää aikaisemmin kuin oli tarkoitus. Näin ollen merkitsemisen kanssa kannattaa olla suhteellisen ripeästi liikkeellä. Yhtiö kertoo listautumisen yhteydessä listautumiseen liittyvän aikataulun ja milloin listautuminen voidaan aikaisintaan keskeyttää.

Hieman merkintäajan päätyttyä sijoittaja saa tietää, kuinka monta yhtiön osaketta hän listautumisen yhteydessä sai. Kaupankäynti alkaa pörssissä usein muutama päivä tämän jälkeen.

Jos sijoittaja haluaa myydä yhtiön osakkeita pörssiin listautumisen jälkeen, tulee niistä itselle maksettavaksi normaalit osakkeiden myyntiin kuuluvat kulut.

Ylimerkitty listautumisanti – mikä se on?

Joskus käy niin, että listautumisanti ylimerkitään. Ylimerkintä tarkoittaa, että osakkeita on merkitty enemmän kuin niitä on saatavilla.

Ylimerkintä voi olla yhtiölle imagollisesti hyvä asia, sillä se kertoo sijoittajien kiinnostuksesta yhtiötä kohtaan. Sijoittajille ylimerkinnästä seuraa kuitenkin yleensä se, että jokainen antiin osallistunut saa vain osan merkitsemistään osakkeista. Ylimääräiset merkintärahat palautetaan sijoittajille. 

Mikäli sijoittajat odottavat listautumisannin menevän ylimerkityksi, he saattavat varalta ostaa osakkeita suuremman määrän kuin haluavat niitä omistaa. Mikäli kysyntä ei sitten olekaan odotetun mukaista, ja sijoittajat saavat enemmän osakkeita kuin haluavat, aletaan näitä ehkä myymään suurin joukoin. Tällöin osakkeen hinta saattaa pudota jopa listautumisantihinnan alapuolelle. 

Osakkeen arvon putoaminen listautumisannin jälkeen on yksi esimerkki siitä, miksi antiin osallistumiseen liittyy paljon epävarmuutta.

Miten listautumisantiin pääsee mukaan?

Pörssiin listautuvan yhtiön listautumisantiin voi osallistua kuka vain sijoittaja. Sijoittaja tarvitsee antiin osallistuakseen arvo-osuustilin tai osakesäästötilin joko pankissa tai sijoituspalvelussa. Näin sijoittaja pääsee ensin tutkimaan listautuvaa yritystä ja sen tarjoamia tietoja sekä merkitsemään osakkeita itselleen haluamalleen tilille.

Listautumisannissa on aina mukana pääjärjestäjä sekä merkitsemispaikka tai -paikkoja, joissa osakkeita voi käydä merkitsemässä itselleen haluamansa määrän. Osakeanneissa on yleensä kuitenkin minimimerkintämäärä eli vähimmäismäärä osakkeita, joita pitää merkitä, että antiin voi osallistua.

Sijoittajalla tulee olla merkitsemänsä osakemäärän verran rahaa käytössään kyseisessä merkitsemispaikassa. Listautumisannista ei tule ylimääräisiä kuluja sijoittajalle, vaan listaava yritys maksaa ostoon liittyvät kulut. Kannattaa myös huomioida, että kaikilta osakesäästötileiltä ei voi osallistua listautumisantiin.

Kannattaako listautumisantiin osallistua?

Listautumisanti on sijoittajalle mielenkiintoinen mahdollisuus, mutta siihen liittyy paljon epävarmuutta – niin kuin sijoittamiseen yleensä.

Sijoittaja voi ostaa listautumisannissa ensimmäisten joukossa kiinnostavan yhtiön osakkeita, jotka eivät aiemmin ole olleet helposti saatavilla. Sijoittaja voi esimerkiksi nähdä kasvavan yrityksen osakkeilla arvonnousupotentiaalia, johon hän haluaa osallistua heti yhtiön listauduttua pörssiin hyötyäkseen sijoituksestaan pörssissä alusta alkaen. 

Listautumisanneista osakkeita saa ostettua usein edullisemmin kuin myöhemmin pörssistä. Listautumisannit saattavat myös johtaa jopa niin sanottuihin “pikavoittojen” tavoittelemiseen, sillä osa sijoittajista tavallisesti odottaa osakekurssin lähtevän listautumisen jälkeen kovaan nousuun.

Pohtiessaan listautumisantiin osallistumista sijoittajan kannattaa perehtyä yrityksen toimintaan perusteellisesti. Listautumisannin yhteydessä julkaistaan tärkeitä materiaaleja, kuten listalleottoesite ja markkinointiesite. Näistä löytyy tarpeellista tietoa sijoittajille. Myös yrityksen tunnuslukuja kannattaa tutkiskella huolella.

Lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota siihen, miksi yritys haluaa listautua pörssiin.

Miksi yhtiö haluaa listautua pörssiin?

Kasvava yhtiö hakee listautumisannilla yleensä uutta pääomaa eli rahoitusta kasvuunsa. Jo vakiintuneemman liiketoiminnan omaava yritys taas voi listautumisannin avulla tarjota esimerkiksi yrityksen alkuperäisille sijoittajille mahdollisuutta myydä omistamiaan yhtiön osakkeita pois. 

Yksi listautumisannin tuoma hyöty on sen tuoma tunnettavuus yleisön keskuudessa, mikä saattaa auttaa esimerkiksi uusien työntekijöiden houkuttelussa ja näkyä laadukkaampina rekrytointeina.

Annin myötä yhtiö saa myös markkina-arvon sekä läpinäkyvyyttä toimintaansa. Tämä näyttäytyy yhtiön luotettavuutena ja arvon nousuna, ja se voi helpottaa myöhemmin muun muassa uusien tuotteiden markkinoille tuomista.

Pörssiin listautuminen hyödyttää yhtiötä myös tulevaisuudessa, sillä lisää pääomaa voidaan kerätä myöhemmin järjestettävillä osakeanneilla. Yksi osakeannin muoto on esimerkiksi osakkeiden splittaus, jossa korkean osakkeen hinnan saavuttanut yhtiö puolittaa yhden osakkeen kahdeksi osakkeeksi. Tällöin yhden osakkeen hinta laskee puoleen. Tämä voi myös houkutella uusia sijoittajia ostamaan yhtiön osakkeita.

Tutustu ja vertaile sijoitussovelluksiin Sortterin sivustolla

Osakkeisiin ja rahastoihin sijoittaminen vaatii sijoittajalta ainakin jonkin verran pörssin ja talouden seurantaa, tietoa yhtiöistä ja markkinoista sekä pörssikurssien tarkastelua.

Monet sijoitussovellukset helpottavat päätösten tekoa ja omien sijoitusten seurantaa. Sijoitussovellukset ovat myös helppo ja nykyaikainen tapa hallinnoida, ostaa ja myydä sijoituksia jopa mobiilisti. Sijotussovelluksen avulla onnistuu myös listautumisantiin osallistuminen.

Eri sijoituspalveluita ja niiden kaupankäyntialustoja voi vertailla Sortterin sivustolla. Vertailussa on mukana sekä kotimaisia että ulkomaisia palveluntarjoajia, joiden alustoilla sijoituksia on mahdollista hajauttaa maantieteellisesti ja sijoituslajeittain. Lisäksi mukana ovat myös sovellukset, jotka ovat erikoistuneet kryptovaluuttoihin.

Tutustu sijoituspalveluita tarjoaviin yrityksiin, ja valitse sinulle sopivin sovellus sijoittamiseen!

Kirjoittaja Sortter

Kirjoittaja

Sortterin tiimi

Sortter pohjaa kaiken sisältönsä ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen. Osa artikkeleistamme onkin kirjoitettu yhteistyössä Sortterin monipuolisten ja taitavien finanssialan asiantuntijoiden kanssa. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.

Lue lisää

Takaisin blogiin