Osakesäästötili
Takaisin blogiin

Osakesäästötiliin voi pian tulla uudistuksia

Vuoden 2020 alussa käyttöön otettu osakesäästötili on saanut suomalaisilta erittäin lämpimän vastaanoton. Viime aikoina on kuitenkin keskusteltu, että osakesäästötilin talletussummaa tulisi nostaa sekä tiliä laajentaa kattamaan myös rahastoja.

Osakesäästötilejä avattiin jo ensimmäisen vuoden aikana aktiivisesti, ja tilastot osoittavat sijoittamisen yleistyneen Suomessa valtavasti. Suomessa on nyt lähes miljoona sijoittajaa, joiden joukossa on entistä enemmän naisia ja nuoria.

Miksi osakesäästötili on niin suosittu?

Sijoittajat odottivat osakesäästötilin rantautumista innolla, sillä se tuo merkittäviä veroetuja etenkin aktiivisesti kauppaa käyville. Vihdoin vuonna 2020 osakesäästötili oli mahdollista avata myös Suomessa.

Osakesäästötilin ideahan on, että sijoittaja saa siirtää tilille maksimissaan 50 000 euroa ja ostaa niillä suoria osakkeita. Osakesäästötilille ostettuja osakkeita saa vapaasti myydä ilman välittömiä veroseurauksia, ja osingotkin voi sijoittaa uudelleen. Sijoittajan pääoma karttuu nopeammin, kun verottaja ei ole joka välissä viemässä osuuttaan. Osakesäästötili tuo siis veroedun erityisesti piensijoittajille.

Osakesäästötilissä on kuitenkin vielä parantamisen varaa

Osakesäästötilissä on tietysti myös huonot puolensa, eivätkä läheskään kaikki sijoittajat ole täysin tyytyväisiä sen nykyisiin sääntöihin.

Kritiikkiä on esitetty etenkin seuraavista asioista:

  • 50 000 € talletussummaa pidetään liian pienenä
  • osakesäästötilejä saa olla vain yksi
  • rahasto- ja ETF-sijoittaminen ei ole mahdollista
  • sijoittamisen rajaaminen pelkkiin pörssinoteerattuihin osakkeisiin ohjaa heikkoon hajautukseen
  • hankintameno-olettaman käyttö ei ole mahdollista, joten tappioita voi vähentää verotuksessa vasta sitten, kun tili lopetetaan
  • osakesäästötili sopii paremmin aktiivista kauppaa käyville kuin pitkäaikaisia sijoituksia tekeville

Keskustelu osakesäästötilin uudistamistarpeesta alkoi käytännössä jo ennen sen käyttöönottoa, sillä monet sijoittajat pitivät talletussumman ylärajaa aivan liian alhaisena. Myös rahastojen jättämistä osakesäästötilin ulkopuolelle pidetään vakavana puutteena. 

Talletussumman nosto olisi helppo toteuttaa

Nykyinen 50 000 euron talletussumma saattaa tuntua monesta aloittelevasta piensijoittajasta aivan riittävän suurelta, mutta pidempään sijoittaneille se ei enää riitä.

On syytä huomata, että osakesäästötilin tuloa odotettiin pitkään, ja monille ehti odotellessa kertyä paljonkin säästöjä. 50 000 euroa saattoi siis olla valmiina jo tiliä avatessa, ja monille muille summa kertyy parissa vuodessa. 

Kun osakkeita on ostanut 50 000 eurolla, ei osakesäästötiliä voi enää käyttää, ellei myy jotain pois. Toki osinkoja tulee ja osakkeiden arvo nousee, mutta uusien osakkeiden ostamisen sijoittaja joutuu tekemään perinteisellä arvo-osuustilillä ilman veroetuja.

Monet toivovatkin talletussumman nostamista 100 000 euroon, eikä toiveen toteuttaminen vaatisi ihmeitä. Yläraja ei ole kiveen kaiverrettu, vaan sen muuttaminen vaatisi ainoastaan poliittisen päätöksen tekemisen. 

Rahastoihin laajentaminen olisi tervetullut uudistus

Lähes kaikki sijoitusalan asiantuntijat ovat sitä mieltä, että osakesäästötiliä tulisi pikaisesti laajentaa koskemaan myös muita sijoitustuotteita kuin pörssinoteerattuja osakkeita.

Nykyisellään osakesäästötili ohjaa heikkoon hajautukseen, mikä lisää sijoittamisen riskejä. Tämä on huono asia erityisesti aloitteleville sijoittajille, joilla ei vielä ole kokemuksen tuomaa kykyä välttää osakesijoittamisen riskejä.

Jos sijoittaminen erilaisiin rahastoihin ja ETF-rahastoihin sekä listaamattomiin kotimaisiin osakkeisiin olisi mahdollista osakesäästötilin kautta, suomalaiset sijoittaisivat monipuolisemmin ja hajautus paranisi. Erityisesti piensijoittajat hyötyisivät rahastoihin laajentamisesta, sillä suorilla osakeostoilla on vaikea saada koottua riittävän hyvin hajautettua salkkua, kun käytettävissä on vain pieniä rahasummia.

Rahastoihin laajentaminen olisi kaikkien etujen mukaista, eikä tämänkään uudistuksen toteuttamisen pitäisi olla mahdotonta. Monissa muissa maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa, veroetu on tällä hetkellä kattavampi ja osakesäästötilille hyväksytään monenlaisia sijoitustuotteita. 

Osakesäästötili osaksi äitiyspakkausta?

Kotimaista omistajuuden vahvistamista pohtinut työryhmä on myös esittänyt haluavansa selvittää mahdollisuuksia osakesäästötilin lisäämisestä osaksi nykyistä äitiyspakkausta. Esityksen mukaan jokaiselle Suomessa vakituisesti asuvalle vastasyntyneelle avattaisiin automaattisesti osakesäästötili, jolle Suomen valtio lahjoittaisi 300 euroa.

Vastasyntyneen huoltajat päättäisivät varojen sijoittamisesta. Huoltajat saisivat riippumatonta informaatiota sijoittamisesta äityspakkauksesta ja neuvolasta. Täytettyään 18 vuotta, henkilö saisi osakesäästötilin omaan hallintaansa.

Työryhmän ehdotus on vasta selvitysasteella, mutta on saanut innostuneen vastaanoton sijoittajien parissa. Tällä hetkellä on kuitenkin vielä epäselvää, että tuleeko osakesäästötili osaksi äitiyspakkausta ja millä aikataululla uudistus tapahtuisi.

Osakesäästötilin uudistuksista hyötyvät kaikki

Osakesäästötilin tarkoitus oli saada suomalaiset kiinnostumaan sijoittamisesta, ja tämä tavoite onkin toteutunut yli odotusten. Osakesäästötilin ja arvo-osuustilin suosio eivät ole kuitenkaan poissulkevia, sillä sijoittaja voi avata kummankin tilin.

Uusien sijoittajien määrän valtava kasvu vain reilun vuoden aikana kertoo siitä, että suomalaiset ovat vihdoin valmiita kartuttamaan varallisuuttaan tavallista pankkitiliä tehokkaammilla keinoilla. Nyt myös nuoret ovat innostuneet suunnittelemaan varallisuuttaan ja säästämään osakesäästötilin avulla. 

Myös osakesäästötilin laajentaminen rahastoihin ja kotimaisiin listaamattomiin osakkeisiin on ehdottoman tärkeää, sillä tehokas hajautus on paras suoja sijoittamisen riskejä vastaan. Rahastoihin sijoittaminen on helpoin tapa, jolla pienellä budjetilla sijoittava voi saada kunnollisen hajautuksen. Osakesäästötilin laajentaminen toisi siis hyötyä etenkin piensijoittajille, mutta myös yrityksille ja lopulta koko yhteiskunnalle. 

Osakesäästötilin puutteet ovat olleet tiedossa jo pitkään, ja uudistusten tarpeellisuudesta ollaan melko yksimielisiä. Monet kansanedustajat ovat myötämielisiä asialle, joten on hyvinkin mahdollista, että kaivatut uudistukset toteutetaan lähiaikoina.

Lähteet: Eduskunta ja Yle

Lue lisää

Takaisin blogiin