Fundu – kasvua tavoittelevien yritysten luottokumppani
Takaisin blogiin

Fundu – kasvua tavoittelevien yritysten luottokumppani

Tähän artikkeliin haastattelimme yrityslaina-alusta Fundun yhteistyökumppaneista, rahoituksista ja muusta liiketoiminnan ja kumppanuuksien asioista vastaavaa operatiivista johtajaa (COO), Kenneth Koivulaa. Koivula on toiminut monipuolisesti rahoitusalalla jo viidentoista vuoden ajan erityisesti suomalaisten kasvuyritysten parissa, ja Fundulla hän on työskennellyt vuoden 2021 syyskuusta lähtien.

Yrityslainat ja factoring Fundulta

Fundu on perustettu vuonna 2014, ja sen lähtökohtainen tavoite on ollut tarjota pk-yrityksille helpommin ja nopeammin saatavaa rahoitusta. Fundun kohderyhmä ovat erityisesti sellaiset yritykset jotka haluavat tehdä kasvua ja hoitaa saatua kasvua eteenpäin. Fundun päätuotteena on yrityslaina, minkä lisäksi he myöntävät factoring-rahoitusta.

“Pankkien regulaatiomäärät ovat kasvaneet ja sitä myöten yhtiöillä on ollut haasteita saada rahoitusta, minkä lisäksi se on kestänyt kauan. Tavoitteenamme onkin tarjota rahoituskelpoisille yhtiöille rahoitusta mahdollisimman ketterästi”, Koivula summaa.

Yrityslainarahoituksia Fundu tarjoaa 25 000 eurosta ylöspäin aina muutamaan miljoonaan euroon asti, ja keskimääräinen rahoituksen summa on 135 000 euroa. Fundun omistajina toimivat Säästöpankki ja Lähi-Tapiola, ja Fundu tekeekin muun muassa pankkiyhteistyökumppaneiden kanssa riskinjakoa, jolla voidaan mahdollistaa yrityksille erilaisia rahoituksia.

Yrityslaina taipuu moneen: sillä voidaan esimerkiksi hoitaa rahoitus ennakkoon ikään kuin siltarahoituksena tai rahoittaa esimerkiksi isompi tilaus kolmen kuukauden jaksona ikään kuin saumarahoituksena.
- Kenneth Koivula

Factoring-rahoitus puolestaan toimii Fundulla täysin digitaalisesti ja se voidaan liittää asiakkaan kirjanpitosovellukseen. Asiakas ei välttämättä halua laittaa kaikkia laskuja faktorointiin, joten tämä saakin itse päättää, mitkä laskut haluaa faktoroida. Se osaltaan helpottaa järkevää kassanhallintaa:

“Meillä ei ole vuosi- tai kuukausimaksua, joten meidän kauttamme yritys pystyy tekemään omaa riskienhallintaa järkevästi”, Koivula toteaa.

Fundulla ei ole laskurahoituksessa minimirajaa, joten asiakas saa päättää faktoroimansa laskun määrän. Pienin factoring-limiitti on Koivulan mukaan noin 10 000 euroa. Keskimäärin asiakkailla on kuitenkin noin 1000–2000 euron laskusummia, mutta esimerkiksi rakennusalalla tehtyjen töiden jälkeen laskurahoituksen summat voivat olla kokonaisuudessaan myös 10 000–15 000 euron tienoillakin. Pienempiä määriä halutaan harvemmin faktoroida, mutta erityisesti isommilla summilla yritykset saavat kassavirtaa onnistuneesti luotua.

Millainen toimija Fundu sitten yleisesti on ja miten se asemoituu yrityslainamarkkinoille?

“Fundu on kotimainen toimija, joka käytännössä asemoituu sellaisille yhtiöille, jotka haluavat tehdä kasvua ja saada luottopäätökset nopeasti ja ketterästi. Asiakkaat usein palautuvatkin takaisin todettuaan, että olemme toimineet hyvin”, Koivula summaa.

Fundu toimii lähes kaikilla niillä sektoreilla, jotka ovat finanssivalvonnan vastuullisen luotonannon piirissä.

Olemme käytännössä jokaisen kauppoja mahdollistavan pk-yrityksen hyvä toveri ja toimimme ikään kuin yritysten kumppanina.
- Kenneth Koivula

Hänen mukaansa Fundu sijoittuu toimijoissa pankeista seuraavaksi ja pyrkii sekä hinnoittelussaan – muun muassa maltillisilla koroillaan – että toiminnassaan siihen, että lainananto olisi kohtuullista ja kustannustehokasta.

Mitä Fundun lainanannon periaatteisiin tulee, haluaa se nähdä, että yhtiöllä on jonkin verran historiaa ja tämä on toiminut vähintään vuoden verran markkinoilla. Lainanannon kannalta Fundulle on tärkeää myös nähdä, että itse yrityksen liiketoiminta itsessään on kannattavaa tai yhtiöllä on käynnissä jonkinlainen muutos, joka osoittaa, liiketoiminnan kannattavuuden. Toisin sanoen pelkkä nimitakaus tai positiiviset luottotiedot eivät riitä, vaan Fundulle on tärkeää, että yhtiö itse pystyy kantamaan vastuunsa ja hoitamaan lainavelvoitteensa.

Fundulla luotonantoa myös tarkastellaan kokonaisvaltaisesti:

“Tavoitteenamme on luoda pitkäaikaisia asiakassuhteita ja tuntea asiakas. Lähdemme siitä, että ymmärrämme asiakkaan tilanteen ja sen, miten asiakas toimii”, Koivula selventää. 

Lisäksi hänen mukaansa yrityksen rahoittamisessa on tärkeää ottaa huomioon taloudelliset riskit ja ymmärtää kokonaiskuva sekä ottaa huomioon finanssivalvonnan suositukset ja säännökset. Tähän Fundu toiminnassaan panostaakin ja pyrkii kehittämään vastuullisuutta jatkuvasti.

Fundu on kasvua tavoittelevien yritysten luottokumppani

Yrityslainoja vastuullisesti

Yrityksellä voi tulla vastaan runsaasti erilaisia tilanteita, joissa ulkoinen rahoitus on tarpeen. Koivulakin nostaa esiin useita esimerkkejä: jos yritys haluaa esimerkiksi lähteä hakemaan kasvua, voi ulkoisen rahoituksen avulla mahdollisesti onnistua saavuttamaan toivotut tavoitteet ja kasvattamaan liiketoimintaa seuraavaan pisteeseen. Lisäksi hän nostaa esimerkeiksi investoinnit, käyttöpääomatarpeet, yrityskaupat ja yleisesti uuden liiketoiminnan rahoittamisen.

“Yrityslainan kohdalla on tärkeää miettiä rahoituksen summaa ja suhteuttaa se oikean kokoiseksi: ei siis haeta liikaa muttei myöskään liian vähän”, Koivula painottaa.

Mitä hyötyjä laskurahoituspalvelusta sitten on? 

Koivulan mukaan useitakin, joista hän nostaa muun muassa rahan kiertonopeuden kasvattamisen: laskurahoitus toimii usein niin, että yrittäjä itse toimii pankkina ja joutuu rahoittamaan laskun itse, mikäli tuotteella tai palvelulla on useamman kuukauden maksuehto. Laskurahoituksen ansiosta rahoja ei tarvitse odotella maksuehtojen mukaan, vaan rahan saa heti käyttöön, jolloin yrittäjä pystyy tekemään uusia hankintoja ja jatkamaan projekteja joutumatta kassakriisiin.

Mikäli laskutus tapahtuu Fundun kautta, pysyvät laskun täysin samannäköisinä logoineen – ainoastaan tilinumero muuttuu. Lisäksi Fundulla on yhteistyökumppani perintäpalvelun tuottamisessa. Sen kautta tilanteet käydään asiakkaan kanssa yksilöllisesti läpi.

“Tässäkin on jälleen tärkeää ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa – ei ruveta esimerkiksi tekemään perintää niin, että asiakassuhteet kärsivät”, Koivula tiivistää.

Mitä lainojen kilpailuttamiseen tulee, on se Koivulan mielestä järkevää.

Aiempi lainanantaja ei välttämättä ole kokonaisuudessaan halvin. Vertailun suosio kasvaakin, sillä se on ketterää: jos yrittäjä kävisi lainaneuvottelut kiertämällä pankista pankkiin, kuluisi siihen turhaa aikaa ja rahaa.
- Kenneth Koivula

Hänen mielestään vertailusivut ovatkin erittäin käteviä, sillä yrittäjä saa yhdellä klikkauksella eri tarjoukset vertailtavaksi ja pystyy selvittämään, mikä tarjous on tälle sopivin. Vertailusivustojen käyttö on Koivulan mukaan yrittäjän näkökulmasta helppoa ja säästää sekä aikaa että rahaa

Takaisin blogiin