7 asiaa kulutusluotoista

7 asiaa, jotka on hyvä tietää ennen kulutusluoton ottamista

Kulutusluotto on yleisempi lainamuoto, kuin mitä moni tulee ajatelleeksi. Mitä kulutusluotoista pitäisi tietää? Entä ketkä hakevat kulutusluottoa?

Kulutusluotot ovat toistuvasti esillä mediassa. Milloin luottoihin liittyvän lainsäädännön vuoksi, milloin maksuhäiriötilastojen yhteydessä ja milloin velkaantumisesta puhuttaessa.

Harvemmin puhuttu fakta on se, että arviolta noin joka neljännellä suomalaisella on käytössään kulutusluotto. Kulutusluotto onkin yleisempi lainamuoto, kun mitä moni tulee ajatelleeksi. Mistä luottojen yleisyys johtuu? Mihin tarkoituksiin kulutusluottoa haetaan? Entä ketkä kulutusluottoa hakevat?

Kulutusluottojen käyttötarkoitukset vaihtelevat suurempien hankintojen rahoittamisesta aina juoksevien menojen kattamiseen. Kulutusluottoja haetaan myös lainojen yhdistämiseen, eli vanhojen velkojen kuittaamiseen omaan talouteen paremmin sopivalla maksuajalla ja ehdoilla.

Kulutusluotto on yksi tapa saada joustoa omaan talouteen, eikä sen ottaminen ole merkki huonosti hoidetuista raha-asioista.

Mikä on kulutusluotto?

Kulutusluotto on yksityishenkilölle myönnettävä laina, joka voidaan myöntää vakuudettomana tai vakuudellisena. Yleisimmin kulutusluotto maksetaan suoraan pankkitilille, ja lainanhakija voi käyttää luoton tarpeensa mukaan.

Ketkä hakevat kulutusluottoa, entä mihin laina käytetään?

Kulutusluottoja hakevat niin työssä käyvät ihmiset, kuin jo eläkkeelle jääneet henkilöt.

Eläkeläiset käyttävät kulutusluottoa suhteessa eniten remontointia tai sisustamista varten. Työssäkäyvät henkilöt hakevat lainaa muita yleisimmin ajoneuvon hankintaan tai vanhojen lainojen yhdistämiseen. Opiskelijoiden kulutusluoton tarve puolestaan liittyy muita useammin lomailuun tai vapaa-ajan harrastusten rahoittamiseen.

Kulutusluottoa hakevan keskimääräinen ikä

Sortter -vertailupalvelussa kulutusluottoja kilpailuttavan henkilön keski-ikä on n. 41 vuotta.

Kulutusluotonhakijan elämäntilanne

Noin 67 % luotonhakijoista on työsuhteessa ja 18 % eläkkeellä. Yrittäjien osuus on 4,5 %.

Siviilisäädyn mukaan tarkasteltuna sinkut hakevat kulutusluottoa muita useammin sisustamista tai kodinkonehankintoja varten. Naimisissa olevan henkilön lainan käyttötarkoitus liittyy puolestaan muita yleisemmin remontointiin, vanhojen velkojen uudelleen rahoittamiseen tai ajoneuvon, kuten auton tai veneen hankintaan.

Kulutusluotonhakijan sivilisääty tai perhetilanne

Hieman yli puolet kulutusluottoa hakevista on naimisissa tai avoliitossa.

Minkälaisissa elämäntilanteissa kulutusluottoa haetaan?

Usein kulutusluoton hakemisen syynä on pitkään harkitun ostoksen tai hankinnan tekeminen. Etenkin remontteja sekä autojen, veneiden ja moottoripyörien hankintoja maksetaan kulutusluotolla. Monelle kulutusluoton ottaminen voi toisaalta tulla ajankohtaiseksi myös suuren elämänmuutoksen, kuten eron, sairauden tai väliaikaisesti pudonneiden tulojen takia.

Lainojen tai luottokorttivelkojen yhdistely kulutusluotolla on yleistä etenkin lomakausien päätteeksi. Loman aikana luottokortille on saattanut kertyä velkaa, jonka lyhentäminen ei onnistu korottoman maksuajan puitteissa.

Lisäksi lainaa voi hakea esimerkiksi perintöveron maksamiseen.

Kulutusluotoista puhutaan usein ylivelkaantumisen yhteydessä. Miksi?

Suomalaisten velkaantumisen takana on usein monivelkaisuus, josta kulutusluotot näyttelevät omaa osaansa. Kulutusluottojen lisäksi velkaantumista aiheuttavat paitsi luottokortit ja osamaksusopimukset, mutta myös turhan suuret asuntoluotot tai muut elinkustannukset.

Ylivelkaantumiselle yhtenäistä on liian suuret menot tuloihin nähden.

Luotonhoitokuluihin ja kotitalouksien menoihin puolestaan vaikuttaa paitsi velan määrä, myös otetun luoton korko - eli hinta.

Kulutusluottojen korkotasot ovat voineet olla menneinä vuosina huomattavan korkeita, jonka vuoksi ne nostetaan usein velkaantumiseen liittyvässä keskustelussa esille. Nykyisen lainsäädännön myötä kulutusluottojen korot ovat aiempaa merkittävästi edullisempia, ja kulutusluoton voi nykyään saada usein esimerkiksi pankin tarjoamaa luottokorttia edullisemmin.

Mistä tiedän, sopiiko kulutusluotto minulle?

Rahaa pitää jäädä käyttöön lainanlyhennysten ja muiden säännöllisten kulujen jälkeen. Kulutusluottoa, kuten mitä tahansa muuta lainaa ottaessa tuleekin tarkastella omaa taloustilannetta kriittisesti. Jos haettavan lainan lyhennyserä ei sovi omaan kuukausittaiseen budjettiin, voi kuukausilyhennyksiä saada pienemmiksi maksuaikaa pidentämällä.

On kuitenkin hyvä muistaa, että pidempi maksuaika tarkoittaa myös suurempia lainakustannuksia. Yleensä on kuitenkin parempi ottaa laina varmuudeksi hieman pidemmällä maksuohjelmalla, kuin laskea rahojen riittävyyttä arjessa.

Vinkki: Lainaa voi lyhentää aina sovittua suuremmissa maksuerissä, tai sen voi maksaa kokonaan pois ennenaikaisesti. Tällöin luotosta kertyvät kustannukset jäävät pienemmiksi.

Kuinka suuria lainoja yleensä haetaan?

Vakuudetonta lainaa tai kulutusluottoa haetaan yleensä noin 12 000 euroa. Kulutusluottoa voidaan kuitenkin myöntää aina 60 000 euroon asti.

Suuremmat lainasummat liittyvät yleensä lainojen yhdistämiseen. Tällöin haettu laina on keskimäärin noin 16 000-18 000 euroa. Suurempia lainoja haetaan myös silloin, kun vanhat lainat tai luottokorttivelat halutaan maksaa pois esimerkiksi autolainan tai remonttilainan nostamisen yhteydessä.

Mitä hyötyä kulutusluottojen kilpailuttamisesta on?

Kulutusluottojen kilpailutuksesta saatava hyöty on hyvin yksinkertainen – kilpailutuksen myötä lainan voi saada alhaisemmilla kuluilla. Nykyään pankkien ja rahoituslaitosten välillä käydään rajuakin hintakilpailua, jonka johdosta kulutusluoton voi saada muualta halvemmalla, kuin mitä sen saisi esimerkiksi omasta tilipankista.

Kulutusluottojen kilpailutus tulisikin tehdä aina ennen lainan nostamista, jotta luoton kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Tällöin luottokustannukset pysyvät kurissa ja rahaa jää enemmän käyttöön.