Luottotiedot

Luottotiedot

Luottotiedot kuvastavat henkilön taloudellista asemaa ja maksukykyä, joka on merkittävä kriteeri esimerkiksi lainan saamiselle. Yritysten, valtioiden tai kuntien kohdalla puhutaan taas yleensä luottoluokituksesta.

Mitä luottotiedot tarkoittavat?

Luottotiedot kuvastavat henkilön maksukykyä, joka on merkittävä kriteeri esimerkiksi lainan saamiselle. Luotonmyöntäjä tarkistaa luotonhakijan maksukyvyn ennen luottosopimuksen tekemistä varmistuakseen siitä, että luotonhakija pystyy maksamaan lainan takaisin sovitusti. 

Luottotiedot voidaan tarkistaa tarkastettavan henkilön luvalla lainasopimuksen teon lisäksi myös esimerkiksi ennen vuokra- tai vakuutussopimuksen solmimista, jotta henkilön luotettavuus maksukyvyn osalta voidaan varmistaa. Jokainen Suomen kansalainen voi tarkistaa omat luottotietonsa milloin tahansa.

Miten omat luottotiedot voi tarkistaa?

Suomessa toimivat luottotietoyhtiöt Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Dun & Bradstreet Finland Oy toimittavat yritysten ja yksityishenkilöiden luottotietoraportit maksua vastaan – omat luottotiedot saa tarkistaa kerran vuodessa ilmaiseksi. 

Oman luottotietoraportin voi hakea niitä myöntäviltä yrityksiltä postitse, sähköpostitse sekä verkkosivujen kautta vahvan tunnistautumisen avulla. 

Luottotietoraportti sisältää:

 • luottotiedot
 • mahdolliset maksuhäiriömerkinnät
 • maksuhäiriömerkintöjen vanhenemisajat, velkojien nimet ja velkojen kokonaissummat.

Mikäli maksuhäiriömerkintöjä ei ole, palvelusta ei löydy lainkaan tietoja, sillä Suomessa on toistaiseksi käytössä ainostaan niin kutsuttu negatiivinen luottotietorekisteri. Luottotietorekisteriin kerätään siis ainoastaan mahdolliset maksuhäiriömerkinnät. 

Suunnitteilla on kuitenkin myös positiivinen luottotietorekisteri, jonka tarkoituksena olisi antaa reaaliaikaiset tiedot henkilön kokonaisvelkatilanteesta. Tämä rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön kokonaisuudessaan vuoteen 2026 mennessä.

Luottotietojen menetys

Mikäli henkilö jättää esimerkiksi laskun tai lainanlyhennyksen maksamatta maksumuistutuksista ja -vaatimuksista huolimatta, hänelle kirjataan maksuhäiriömerkintä. Mikäli laskua ei ole maksanut eräpäivään mennessä, lähetetään 1–2 maksumuistutusta ennen perintäkirjeen lähettämistä. 

Maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa vaikuttaa esimerkiksi:

 • lainan saamiseen
 • asunnon vuokraamiseen
 • puhelinliittymän tai kotivakuutuksen saamiseen
 • osamaksusopimuksen solmimiseen
 • pankki- tai luottokortin hakemiseen.

Tietyt peruspalvelut, kuten vesi ja sähkö on aina tarjottava kuluttajalle riippumatta siitä, onko hänellä maksuhäiriömerkintää.

Aiemmin maksuhäiriömerkintää on pyritty välttämään viimeiseen saakka esimerkiksi uutta velkaa ottamalla, koska se on säilynyt tiedoissa niin pitkään. Vuonna 2022 uudistunut luottotietolaki pyrkii kannustamaan velallisia hoitamaan velkansa pois, mutta mikäli velkaa ei maksa pois, tiedot pysyvät järjestelmässä yhtä kauan kuin ennenkin.

Miten luottotiedot saa takaisin?

Nykyisen luottotietolain puitteissa luottotiedot voi saada takaisin huomattavasti nopeammin kuin aiemmin. Velkansa pois hoitaneen henkilön maksuhäiriömerkintä poistuu nimittäin jo kuukauden kuluttua. Toinen merkittävä luottotietolain muutos koskee maksuhäiriömerkintöjen käsittelyä: uudet velat eivät enää pidennä vanhojen velkojen säilytysaikoja, vaan kaikki merkinnät käsitellään erikseen. 

Maksuhäiriömerkinnän poistuminen luottotiedoista etenee seuraavasti:

 1. Velallinen maksaa rekisterissä olevan velan velkojalle-
 2. Velkoja ilmoittaa maksusta luottojärjestelmiä ylläpitäville yrityksille.
 3. Merkintä velan maksun rekisteröinnistä poistuu kuukauden kuluttua.

Mikäli velkoja ei jostain syystä ilmoita maksusta rekisteriin, velan maksanut voi lähettää maksutositteen rekisteriin myös itse. Tällöin maksuhäiriömerkinnän yhteyteen lisätään Ref-lisämerkintä. 

Maksuhäiriömerkinnän nopeamman poistumisen tarkoituksena on kannustaa velallista henkilöä hoitamaan raha-asiansa kuntoon maksamalla velkansa pois siitä huolimatta, että maksuhäiriömerkintä on jo ehtinyt syntyä. Tällöin esimerkiksi unohduksesta tai lyhyestä maksukyvyttömyydestä johtunut maksuhäiriömerkintä on mahdollista poistaa nopeasti.

Vaikka nykyinen luottotietolaki mahdollistaa maksuhäiriömerkinnän nopeamman poistamisen, maksuhäiriömerkinnällä on edelleen paikkansa. Maksuhäiriömerkinnän pyrkimyksenä on ohjata kuluttajia vastuulliseen rahankäyttöön ja omasta taloudesta huolehtimiseen.

Usein kysytyt kysymykset

 • Jokainen voi tarkistaa omat luottotietonsa ilman erillistä lupaa, mutta yleisesti ottaen luottotietojen tarkistaminen on tarkoin säädeltyä. Luottotietojen tarkistamiseen tulee aina olla tarkistettavan henkilön lupa.

 • Yksityishenkilön luottotiedot voidaan tarkistaa esimerkiksi lainaa tai vuokra-asuntoa hakiessa, kun halutaan varmistua henkilön maksukyvystä.

 • Luottotietojen menettäminen näkyy maksuhäiriömerkintänä, joka voi vaikeuttaa elämää monella tapaa. Maksuhäiriömerkintä voi esimerkiksi vaikuttaa lainan, vuokra-asunnon, vakuutuksen tai puhelinliittymän saamiseen sekä pankki- tai luottokortin hakemiseen.

 • Maksuhäriömerkinnän poistumiseksi velka täytyy maksaa pois. Maksuhäiriömerkintä poistuu luottotiedoista viimeistään kuukauden kuluttua velan maksamisesta.

 • Vuonna 2022 uudistunut luottotietolaki on nopeuttanut maksuhäiriömerkintöjen poistumista – mikäli velan maksaa pois, maksuhäiriömerkintä poistuu tiedoista kuukauden sisällä velan maksamisesta. Uudet velat eivät myöskään vähennä vanhojen velkojen säilytysaikoja eli kaikki maksuhäiriömerkinnät käsitellään erikseen omina merkintöinä.

Kirjoittaja Anni

Kirjoittaja

Anni Karjalainen

Kirjoittaminen on aina kiinnostanut Annia, vaikka hän ei olekaan työskennellyt sisällöntuotannon parissa vielä kovin kauaa. Anni on suorittanut liiketalouden tutkinto-ohjelman ja valmistunut tradenomiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Anni tarttuu rohkeasti eri aiheisiin ja onkin työn kautta päässyt kirjoittamaan tekstejä monipuolisesti erilaisille yrityksille. Pankki- ja rahoitusalan tekstejä hän on kirjoittanut vajaan vuoden ajan.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.