Yritysluottojen riskienhallinta
Takaisin blogiin

Yritysluottojen riskienhallinnassa korostuu ajantasaisuus, nopeus ja yhteinen luottamus

Tähän artikkeliin haastattelimme Suomen Asiakastiedon Markus Hallbergia, joka toimii tuotepäällikkönä liiketoiminnan kehitystehtävissä yritystietopalveluita tarjoavassa yksikössä. Hallberg vastaa luottoluokituspalveluista eli muun muassa Rating Alfasta, jota hän kutsuukin niin sanotusti Asiakastiedon lippulaivatuotteeksi. Lisäksi Hallberg on ollut kehittämässä BLIS-järjestelmää (Business Loan Information System) alusta lähtien.

Enento Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1905, jolloin luottotietotoiminta alkoi Suomessa ja suurimmat pankit, tukkurit ja kauppaketjut perustivat Enenton edeltäjän. 

Enenton tuotteita ja palveluita käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Enentolla on laaja ja hajautunut asiakaskunta ja se palvelee useita toimialoja, joista suurimmat ovat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalvelut. Asiakkaat käyttävät palveluita joko yritysasiakkaille tai kuluttaja-asiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa riippuen palvelun käyttötarkoituksesta. Yrityksen missio on yksinkertaisuudessaan pyrkiä rakentamaan luottamusta yritysten ja kuluttajien väliseen kaupankäyntiin.

Yritysluottojen kyselyjärjestelmä BLIS – mikä ja miksi?

Asiakastiedon yritysluottojen kyselyjärjestelmä on tiedon jakamiseen perustuva palvelu, joka tarjoaa runsaasti lisätietoa yritysasiakkaiden avoimista luotoista ja maksukäytöksestä. BLIS-järjestelmä pohjaa Hallbergin mukaan luottamukseen: mukana olevat, luottoa yritysasiakkailleen myöntävät yritykset jakavat päivittäin toisilleen oman asiakasportfolionsa maksukäytöstietojaan.

Hallberg painottaa, että tietojen hyödyntäminen perustuu aina lainanhakijan antamaan suostumukseen, jolla voidaan rikkoa pankkisalaisuus. Kyseessä onkin ennen kaikkea kyselyjärjestelmä: tiedot eivät ole kaikkien katseltavissa, vaan yritykset voivat kysellä tietoa muista yrityksistä loppuasiakkaan antamalla suostumuksella, ja näistä tiedoista koostetaan yksi vastaus. Palvelu siis kokoaa suljettuun tiedonjakamisrinkiin yritykset, jotka myöntävät yritysasiakkailleen rahoitusta eri muodoissa. Se tarjoaa päivittäin muuttuvan tietosisällön, joka sisältää sellaisia datapisteitä, joita ei Suomessa ole muualta saatavissa.

Toiminnassa tärkeää on tiedon ajantasaisuus, nopeus ja yhteinen luottamus siitä, että tiedot on raportoitu järjestelmään samassa muodossa ja laajuudessa kaikilta. Käytännössä tässä toimii niin kutsuttu ‘saat mitä jaat’ -periaate.
- Markus Hallberg

Mitä yritysluottomarkkinoihin tulee, ovat ne Hallbergin mukaan kovassa kasvussa:

“Moni markkinoilla menestyvä toimija puhuu yritysliiketoiminnan kasvusta, ja esimerkiksi kyselyjärjestelmä onkin herättänyt markkinoilla paljon mielenkiintoa”, Hallberg toteaa.

Kyselyjärjestelmän suurin etu onkin hänen mukaansa tietosisältö, jota mistään muualta ei ole saatavissa. Yleisesti ottaen palvelussa on tietoa jakava rinki, jossa on tällä hetkellä mukana nopeampia yritysluottoja myöntäviä yrityksiä, mutta tavoitteena on saada mukaan myös perinteiset pankit. Tilanne on myös toistaiseksi varsin hyvä, sillä globaalien kriisien negatiiviset vaikutukset yritysluottomarkkinoihin eivät ole vielä kantautuneet Hallbergin korviin.

Yleisesti yritystietomarkkinassa asiakkaan tunnistamisen know your customer (KYC) -prosessit ovat juuri nyt kovassa kasvussa, ja niihin ovat vaikuttaneet voimakkaasti muun muassa Ukrainan kriisi sekä EU:n kiristyvä lainsäädäntö. Asiakkaan tunteminen velvoittaa jollain tasolla jokaista, mutta luottoriskejä ajateltaessa riippuu aina asiakkaasta, minkä tasoisille raporteille on tarvetta.

Esimerkiksi BLIS-ringissä toimivilla luotottajilla keskiöön nousevat luottoluokitus ja riskien arvioiminen, jolloin luottoluokitusraportti toimii hyvänä yhteenvetona siitä, mitä tietoja yrityksestä kannattaa ottaa huomioon.

Pankkiasiakkailla puolestaan Asiakastiedon luottoluokitukset ja BLIS-tiedot näyttelevät vain yhtä osaa riskien mallintamisessa, sillä ne ovat yksittäisiä tietolähteitä, joihin pankit lisäävät omaa tietoaan.

Mitä enemmän tietoa yrityksestä, sitä paremmat ehdot lainalle

Kun peilataan asiakaskuntaan ja BLIS-järjestelmän potentiaaliin, toimijoita on Hallbergin mukaan monenlaisia, ja asiakkaita löytyy hyvin pienestäkin luottoportfoliosta lähtien – joskin hän kertoo yrityksen tavoittelevan myös markkinoiden suurimpia pankkeja, mutta tälläisillä toimijoilla on ymmärrettävästi iso kynnys liittyä mukaan, sillä jaettavaa tietoa on melko paljon verrattuna sen muilta toimijoilta saamaan tietoon.

Mitä nykyisten BLIS-toimijoiden asiakaskuntaan tulee, Hallberg ollut jopa yllättynyt lainaa hakeneiden yritysten laajasta kirjosta:

Palvelun käytön seurannassa on käynyt ilmi, ettei BLIS järjestelmään liittyneiden yritysten asiakaskunta todellakaan ole vain vaikeuksissa olevia yrityksiä, vaan luotonhakijoista jopa neljännes kuuluu Asiakastiedon Rating Alfan kolmeen parhaaseen luottoluokkaan.
- Markus Hallberg

Hänen mukaansa lainanhakijoiden joukossa onkin hyviä yrityksiä, joille ei varmasti olisi ongelma saada lainaa perinteisestä pankista. Näin ollen asiakkaita vetävätkin varmasti puoleensa helpot ja nopeat palvelut.

Lainavertailupalveluiden ja yritysluottojärjestelmän välisessä yhteydessä Hallberg korostaa läpinäkyvyyden merkitystä: mikäli esimerkiksi Sortterin kumppaniverkoston lainanantaja on myöntämässä lainaa tuntemattomalle yritykselle, haluaa se varmasti mahdollisimman paljon tietoa lainanhakijasta.

“BLIS-järjestelmä tuo kilpailuetua luomalla läpinäkyvyyttä siihen, millainen yrityksen maksukyky ja maksuhistoria on ollut tai millaisia ovat auki olevat luotot. Järjestelmän avulla luoton myöntäminen hyville asiakkaille ja paremmilla ehdoilla onnistuu paremmin”, Hallberg summaa. Hän uskookin, että jokaisen luotonmyöntäjän etu olisi saada lainanhakijasta mahdollisimman kattava tietopaketti, ja siihen yritysluottojen kyselyjärjestelmä BLIS palveluna pyrkii vastaamaan.

Tulevaisuudessa, kun käytettävissä oleva tietomäärä kasvaa, on käyttäjille tarkoitus rakentaa lisää ekslusiivisia palveluita tukemaan luottopäätösprosesseja. Synergiaetuja BLIS-palvelun tarjoaman tietosisällön kanssa Hallberg näkee muun muassa yrityksen maksukäytöksen ja maksuhäiriöriskin ennustamisessa tilastollisten mallien avulla, mutta tietoja voisi yhtä lailla hyödyntää myös osana yritysten luottopäätöksentekojärjestelmiä.

Uusien mahdollisten käyttäjien kanssa käydään aktiivisesti keskustelua, ja asiakkaille järjestettiinkin kesäkuussa isompi workshop palvelukehityksen suuntaviivojen määrittelemiseksi.

Takaisin blogiin