Sortter blog
Takaisin blogiin

Talouden termit tutuiksi viimeistään investointeja tehdessä tai yrityslainaa hakiessa

Tiedätkö, mitä tase ja tuloslaskelma tarkoittavat? Esittelemme yrityksen talouteen liittyvät yleisimmät termit, joiden osaamisesta on hyötyä jokaiselle kasvuun pyrkivälle yrittäjälle.

Yrityksen talousasiat voivat tuntua toisinaan haastavilta. Kiireiden keskellä saatat jopa miettiä, miksi sinun tulisi käyttää kallisarvoista aikaasi asiaan, jonka hoitamisen olet ulkoistanut valitsemallesi tilitoimistolle.

Jokaisen yrittäjän kannattaa kuitenkin muistaa, että ensisijainen velvollisuus kirjanpidon laatimiseen ja tietojen oikeellisuuteen on kirjanpitovelvollisella itsellään. Kun osaat alan alkeet ja peruskäsitteet, voit paremmin tulkita esimerkiksi tilinpäätöstä ja tehdä kannattavampia päätöksiä yrityksesi tulevaisuuden suhteen.  

Yrityksen talouteen liittyviä termejä ja lukuja tarvitaan myös haettaessa rahoitusta yritykselle. Pahimmillaan lainan saaminen voi jopa estyä, mikäli rahoittajalle toimitetut tiedot, kuten tilinpäätöksestä lasketut tunnusluvut ovat puutteellisia.

Tutustu yrityksesi kirjanpidon termeihin 

Kokosimme avuksesi pienen sanakirjan, josta saat tietoa kirjanpidon ja taloushallinnon yleisimmistä termeistä ja niiden sisällöistä. 

Liikevaihto

Liikevaihto kuuluu yrittäjyyden peruskäsitteisiin. Lyhyesti sanottuna liikevaihto tarkoittaa yrityksen tuotteiden tai palveluiden myynnistä saatujen tulojen summaa ilman hintoihin kuuluvaa arvonlisäveroa tai mahdollisia alennuksia.

Mutta miten liikevaihto eroaa tuloksesta?  

Liikevaihto ei kerro mitään siitä, tekeekö yritys voittoa vai tappiota.  Vasta kun liikevaihdosta vähennetään liiketoiminnan aikana syntyneet kulut ja verot, saadaan selville yrityksen tulos ja siten sen mahdollinen voitollisuus.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että yrityksen nollatulos ei tarkoita automaattisesti toiminnan kannattamattomuutta. Aina kun osakeyhtiön omistaja nostaa yrityksestä itselleen palkkaa, pienentää se yrityksen tulosta. Liiketoiminnan tulos voi siten olla heikko, mutta yrittäjän tienestit korkeat.

  • Liikevaihto – muuttuvat kustannukset – kiinteät kustannukset – poistot – arvonalennukset – korot – velat = Tilikauden tulos 

Liikevoitto 

Liikevoitto on tuloslaskelman ensimmäinen välitulos, joka kertoo liiketoiminnan tuloksen ennen korkoja, veroja, tilinpäätössiirtoja ja voitonjakoa. Toisin sanoen kun liikevaihdosta vähennetään muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä poistot ja arvonalennukset, saadaan selville yrityksen liikevoitto.

Liikevoitto kuvastaa yrityksen operatiivisen liiketoiminnan tasoa. Kun liikevoitto on hyvä, mahdollistaa se esimerkiksi uusien investointien tekemisen ilman lisävelan ottamista. Toisaalta liikevoitto ei kerro sitä, miten suuri osuus tuloksesta menee velkojen maksuun, eli rahoituskulujen kattamiseen.

  • Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – muuttuvat ja kiinteät kustannukset – poistot ja arvonalennukset = liikevoitto

Tuloslaskelma 

 Liiketoiminnan kaikki rahavirrat liikkuvat kirjanpidon kautta joko taseeseen tai tuloslaskelmaan. Näistä kahdesta tuloslaskelma on tilinpäätöksen dokumentti, jossa esitellään organisaation tulot ja menot valitulta tarkastelujaksolta.

Rakenteeltaan tuloslaskelma on vähennyslaskelma. Laskelman ylimpänä ovat liiketoiminnasta saadut tuotot, eli liikevaihto,  josta vähennetään liiketoiminnan kuluja kirjanpitoasetuksen mukaisessa järjestyksessä. Kuluja ovat muun muassa materiaalit ja palvelut sekä henkilöstökulut, rahoituskulut, poistot ja arvonalentumiset.  

Tuloslaskelma on mahdollista tehdä kahdella tapaa: kululajikohtaisena tai toimintokohtaisena. Huomioithan myös, että tuloslaskelmassa kaikki tuotot ja kulut esitetään ilman arvonlisäveroa.

Tase 

Tuloslaskelman tavoin tase on yrityksen taloudellista tilaa kuvaava laskelma, joka kuuluu osana tilinpäätökseen. Vaikka jotkut yrittäjät suhtautuvat taseeseen vieroksuen, kannattaa siihen perehtyä huolellisesti. Tase on nimittäin vähintään yhtä hyödyllinen raportti kuin tuloslaskelma. 

Miten tase sitten eroaa tuloslaskelmasta? Siinä missä tuloslaskelma kertoo yrityksen tuotot ja kulut tiettynä ajanjaksona, näyttää tase sen hetkisen varallisuustilanteen.

Esimerkiksi yrityksen tilikauden tulos voi olla hyvä, mutta vasta vilkaisu taseeseen paljastaa, miten paljon sille on kertynyt velkoja. Toisin sanoen taseen avulla voidaan arvioida yrityksen vakavaraisuutta, eli oman ja vieraan pääoman välistä suhdetta. 

Tase koostuu kahdesta puolesta, joista vastaavaa-puoli kertoo yrityksen varallisuuden (mm. rahat, saamiset ja kalustot) ja vastattavaa-puoli sen, millä varallisuus on rahoitettu (oma rahoitus vai luotto).

Jokaisen yrittäjän kannattaa katsoa taseesta ainakin oma pääoma, joka on yksinkertaisesti varojen ja velkojen välinen erotus. Mikäli oma pääoma näyttää miinusta, on yrityksellä enemmän velkoja kuin varallisuutta.

Tilinpäätös 

Tilinpäätös on tilikauden lopuksi laadittava laskelma, joka esittää numeromuodossa sen, mitä yrityksessä on tilikauden aikana tapahtunut. Taseen ja tuloslaskelman lisäksi tilinpäätös sisältää yrityksen rahoitusliikennettä seuraavan rahoituslaskelman (ei vaadita mikro- ja pienyrityksiltä) sekä mahdolliset liitetiedot. 

Yrittäjälle tilinpäätös on hyvä työkalu arvioida yrityksen tulevaisuutta menneiden tapahtumien kautta. Jotta tilinpäätöksen tekeminen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, kannattaa puuttuvat kuitit ja muut tositteet toimittaa ajoissa kirjanpitäjällesi. 

Huolehdi myös, että esimerkiksi palkanlaskuun ja laskutukseen liittyvät toimenpiteet on suoritettu ennen tilikauden päättymistä.

Hyvä tilinpäätös auttaa yrittäjää ymmärtämään yrityksen tilaa ja kehitys. Samalla se on ikään kuin käyntikortti yrityksen sidosryhmille, jotka muodostavat käsityksensä yrityksestä tilinpäätöstietojen perusteella. 

Tilinpäätöksen tunnusluvut

Tilinpäätöksen valmistuttua yrittäjän kannattaa luoda katsaus menneeseen tilinpäätösanalyysin avulla. Tilinpäätösanalyysi on yrityksen rahoituksen, kannattavuuden ja toimintaedellytysten mittaamista ja arviointia erilaisten tunnuslukujen ja mittareiden avulla. 

Tilinpäätöstietojen perusteella laskettavat tunnusluvut voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 

  • Vakavaraisuus 
  • Kannattavuus
  • Maksuvalmius

Tunnuslukuja tulkitsemalla voidaan muodostaa vahva käsitys yrityksen toiminnasta ja taloudellisesta tilasta. Sen lisäksi, että ne auttavat yritystä kehittämään omaa liiketoimintaansa, toimivat ne myös viestinä yrityksen ulkoisille sidosryhmille. 

Kun yritys esimerkiksi hakee yrityslainaa, on rahoittaja kiinnostunut yrityksen kannattavuuden tunnusluvuista, kuten ROI:sta ja käyttökatteesta sekä kassavirtaennusteesta ja rahoitussuunnitelmasta.

Kilpailuta yrityslainat Sortterilla 

Yritystoiminnan tärkeimmät termit ja tunnusluvut kannattaa opetella kunnolla. Mitä korkeammalla tasolla yrittäjän talousosaaminen on, sitä helpompaa on suunnitella yrityksen uusia investointeja ja liiketoiminnan kehittämistä. 

Liiketoiminnan kasvaessa tulee vastaan tilanteita, jolloin ulkopuolinen rahoitus tulee tarpeeseen. Yrityslainaa voi hakea mahdollistamaan esimerkiksi erilaiset investoinnit, kuten laitehankinnat, uudet toimitilat tai henkilöstön palkkaamisen. Lainaa voi kätevästi hakea myös lyhytaikaiseen tarpeeseen tai kassavajeen paikkaamiseen.

Yrityslainojen vertailun voi tehdä joko itse tai käyttää internetin vertailupalveluita. Kotimaisen Sortterin aina ilmaisella vertailupalvelulla voit saada yhdellä hakemuksella useita yrityslainatarjouksia jopa saman työpäivän aikana.

Yrityslaina lyhyesti

  • Vakuudeton yrityslaina jopa 250 000 euroon saakka
  • Yli 250 000 euron lainoihin tarvitaan yleensä reaalivakuus
  • Maksuaikaa 1-36 kuukautta 
  • Hakemuksen täyttäminen vie vain pari minuuttia

Yrityslainoissa  on eroja, joten niiden kilpailuttaminen kannattaa. Kun kilpailutat lainasi Sortterilla, järjestämme lainatarjoukset aina edullisuusjärjestyksessä todellisen vuosikoron mukaan.

Tutustu palveluumme ja täytä yrityslainahakemus jo tänään

Lue lisää

Takaisin blogiin