Viivästyskorko

Viivästyskorko

Viivästyskorko on korkolaissa määritetty korko, jonka lainanottaja maksaa sovitusta maksupäivästä viivästyneestä suorituksesta.

Mikä on viivästyskorko?

Viivästyskorko on korko, jonka velallinen on lain mukaan velvollinen maksamaan maksun suorituksen myöhästyessä sovitusta eräpäivästä. Viivästyskorko toimii hyvityksenä maksun myöhästymisestä ja lisäksi sen avulla pyritään siihen, että velallinen maksaa saatavan sovittuun maksupäivään mennessä. Suomen Pankki vahvistaa korkolain mukaisen viitekoron ja viivästyskoron puolen vuoden välein.

Jos velalle on määritelty eräpäivä, viivästyskorkoa kertyy maksettavaksi eräpäivän jälkeisestä päivästä alkaen. Mikäli velalle ei ole määritelty eräpäivää tai kyseessä on vahingonkorvausvelka, viivästyskoron maksuvelvollisuus alkaa 30 päivän kuluttua laskun lähettämispäivästä tai suorituksen vaatimispäivästä.

Tyypillisesti viivästyskorkoa vaaditaan maksettavaksi maksumuistutuksen yhteydessä, mutta kaikkien yritysten laskutusohjelmat eivät tätä pysty tekemään. Tällöin viivästyskorkoa vaaditaan usein maksettavaksi vasta maksuvaatimuksen yhteydessä, jolloin ammattitaitoinen perintätoimisto huolehtii siitä, että velkoja saa itselleen korvauksen maksun viivästymisestä.

Huojennettu viivästyskorko

Huojennettu viivästyskorko on korko, joka määrätään maksettavaksi jäännösverosta ja lisäennakosta. Huojennetun viivästyskoron maksamiselta on mahdollista välttyä, kun maksaa riittävästi ennakkopidätystä tai ennakkoveroa. Lisäksi huojennettu viivästyskorko voidaan välttää maksamalla riittävästi lisäennakkoa kuukauden ajan verovuoden päättymisestä.

Huojennetun viivästyskoron määrä muodostuu aina Euroopan keskuspankin määrittämästä viitekorosta ja 2 %:n lisäkorosta.

Huojennettu viivästyskorko kertyy verovuoden tai tilikauden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Verotusmenettelyyn liittyvä viivekorko ei kuitenkaan ole sama asia kuin viivästyskorko. 

Miten viivästyskorko lasketaan?

Viivästyskoron laskeminen onnistuu helpoiten viivästyskorkolaskurilla. Jos käytät verkossa avoimesti saatavilla olevia laskureita, on hyvä varmistaa, että laskurissa käytetään lainmukaisia ja ajan tasalla olevia tietoja.

Viivästyskorko on mahdollista laskea myös itse käyttämällä seuraavaa kaavaa:

(korkoprosentti x summa x päivien lukumäärä) / (100 x 365)

Mikäli perintätoimisto hoitaa maksumuistutuksen lähettämisen, lasketaan viivästyskorko muistutukseen automaattisesti asiakkaan puolesta.

Usein kysytyt kysymykset

  • Viivästyskorko on korkolaissa määritetty korko, jonka lainanottaja maksaa sovitusta maksupäivästä viivästyneestä suorituksesta.

  • Viivästyskorko on mahdollista laskea itse käyttämällä seuraavaa kaavaa:

    (korkoprosentti x summa x päivien lukumäärä) / (100 x 365)

Sisältövastaava Sere

Kirjoittaja

Sere Hanski

Sortterin sisältövastaava Sere on koulutukseltaan suomen kielen maisteri. Sekä opintojensa että harrastustensa puolesta oikeaoppisen ja selkeän tekstin tuottaminen sekä suunnitteleminen ovat lähellä Seren sydäntä. Pankki- ja rahoitusalaan liittyvien tekstien parissa hän on työskennellyt hieman yli vuoden päivät, mutta oppii mielellään alasta ja sen aiheista lisää jatkuvasti. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.