Annuiteettilaina

Annuiteettilaina

Annuiteettilaina on yksi monista lainamuodoista. Lainamuoto tarkoittaa käytännössä tapaa, jolla laina maksetaan takaisin. Valittu lainamuoto vaikuttaa pääasiassa yksittäisen takaisinmaksuerän suuruuteen sekä laina-ajan pituuteen.

Mikä on annuiteettilaina?

Annuiteettilainan ottaja maksaa säännöllisesti – yleensä kuukausittain – lainanantajalle kiinteitä maksuja. Tämä tapahtuu tietyn ajanjakson ajan, kunnes laina on kokonaan maksettu takaisin. Kuukausimaksu sisältää pääomaosuuden ja lainasta maksettavan koron osuuden. 

Tyypillisesti annuiteettilainan pääoma pienenee jokaisen lyhennyserän myötä, samoin kuin korkokulut. Lainan alkuvaiheessa suurempi osa maksuerästä menee korkojen maksuun, mutta ajan kuluessa suurempi osa ohjautuu pääoman lyhentämiseen.

Annuiteettilainan hyödyt

Annuiteettilaina on suosittu takaisinmaksutapa esimerkiksi asunto- ja autolainoissa. Summiltaan suurien lainojen yhteydessä annuiteettilaina houkuttelee ennen kaikkea ennakoitavuudellaan. Kiinteiden kuukausimaksujen ansiosta lainanottajat voivat suunnitella budjettia ja talouttaan tehokkaammin. 

Laina-aika voi vaihdella muutamista vuosista vuosikymmeniin. Mikäli pääomaa haluaa lyhentää nopeammalla aikataululla ja maksukyky sallii suuremmat lyhennyserät heti lainaa otettaessa, esimerkiksi tasalyhennyslaina voi olla kokonaiskuluiltaan annuiteettilainaa edullisempi vaihtoehto. Suurempi pääoman maksuerä nimittäin pienentää korko-osuuden määrää loppua kohden. 

Annuiteettilainan yleisiä piirteitä

1. Kiinteät kulut

Lainanottaja maksaa koko laina-ajan jokaisena lyhennyskertana samansuuruisen erän, joka sisältää sekä korkokulut että pääoman takaisinmaksun. 

2. Määritelty laina-aika

Annuiteettilainoilla on ennalta sovittu laina-aika, jonka kuluessa laina on maksettava takaisin. Lainanottajalla on lain mukaan oikeus maksaa laina ennenaikaisesti pois, mutta lainanantajasta riippuen tästä saattaa koitua lisäkustannuksia.

3. Maksujen ennakoitavuus

Annuiteettilaina lisää ennustettavuutta kuukausittaisissa talousvelvoitteissa. Kiinteiden maksujen ansiosta lainanottajat voivat budjetoida talouttaan tehokkaammin.

Annuiteettilainan korko

Monissa annuiteettilainoissa on kiinteä korko. Tämä tarkoittaa sitä, että korko pysyy samana laina-ajan loppuun asti. Tällainen suoja korkojen nousua vastaan helpottaa ennakoitavuutta myös korkokustannusten osalta.

Kokonaiskorkokustannus voi annuiteettilainan elinkaaren aikana olla merkittävä. Näin on erityisesti lainan alkuvuosina, kun suurempi osuus maksusta menee korkoihin. Laina-ajan edetessä yhä suurempi osuus jokaisesta maksuerästä kuitenkin käytetään pääoman lyhentämiseen, mikä tasoittaa korkokustannuksia.

Annuiteettilainan koron suuruuteen vaikuttavat samat seikat kuin muihinkin lainamuotoihin, eli:

 • lainasumma
 • laina-aika
 • pankki ja pankin marginaali
 • lainanhakijan taloustilanne
 • viitekorko
 • vallitseva yleinen taloustilanne

Muita lainamuotoja 

Asunto- tai muuta suurisummaista lainaa voi annuiteettilainan sijaan saada myös esimerkiksi tasalyhennyslainana, kiinteänä tasaerälainana tai kertalyhennyslainana.

Lainamuodon valinnassa on huomioitava oma maksukyky sekä taloudelliset tavoitteet ja elämäntilanne mahdollisine muutoksineen. Vaihtoehtoja ja lainaominaisuuksia kannattaa vertailla huolella ja keskustella niistä pankin tai rahoituslaitoksen kanssa ennen päätöksen tekemistä. 

Tasalyhennyslaina

Tasalyhennyksessä maksuerän suuruus vaihtelee koron mukaan, mutta lainanlyhennys pysyy aina samana. Viitekoron noustessa myös maksut nousevat ja laskiessa puolestaan laskevat. 

Kiinteä tasaerälaina

Kiinteän tasaerälainan maksaja tietää maksuerän suuruuden, muttei tarkkaa maksuaikaa. Takaisinmaksuerät ovat siis kaikki samansuuruisia, mutta viitekoron noustessa laina-aika pitenee ja laskiessa lyhenee. 

Kertalyhennyslaina

Kertalyhennyslainassa lainanottaja maksaa lainan pääoman ja korkokulut kerralla laina-ajan päättyessä. Lainanottaja suorittaa siis vain yhden suuren maksun laina-ajan lopussa. Tämä korkokuluiltaan maltillinen laina on järkevä esimerkiksi silloin kun tiedossa on tulevaisuudessa realisoituva rahasumma esimerkiksi kiinteistön myynnin myötä.

Usein kysytyt kysymykset

 • Esimerkiksi asuntolainaa haettaessa kiinteäkorkoinen annuiteettilaina on suht riskitön vaihtoehto silloin, kun laina-aika halutaan määritellä tarkasti. Selkeälinjainen annuiteettilaina helpottaa mittavien hankintojen äärellä budjetin ja talouden suunnittelua.

  • Ennustettavuus – kuukausittaiset maksut pysyvät samana koko laina-ajan
  • Yksinkertaisuus – selkeän annuiteettilainan maksuja on helppo ymmärtää, ne koostuvat pääomasta ja korosta
  • Pitkäaikaisuus – annuiteettilainoja saa pitkälläkin laina-ajalla
  • Kiinteä korko – suojaa korkojen nousua vastaan.
  • Korkeammat kokonaiskorkokustannukset – aluksi suurin osa maksuista kuluu korkoihin, pääoma alkaa lyhentyä vasta myöhemmin 
  • Pitkäaikaisuus – pitkäaikainen sitoutuminen voi aiheuttaa haasteita, mikäli lainanottaja haluaa kesken laina-ajan muuttaa elämäntapaansa
  • Rajoitettu joustavuus – esimerkiksi ennenaikaisesta lainan takaisinmaksusta tai lisälyhennyksistä saattaa koitua lisäkustannuksia herkemmin kuin muissa lainamuodoissa.
 • Annuiteettilainassa jokainen kuukausierä on samansuuruinen, kun taas tasalyhennyslainassa erän suuruus vaihtelee koron mukaan pääomaosuuden pysyessä samana. Annuiteettilaina on monesti kiinteäkorkoinen. Tasalyhennyslainan maksut sen sijaan nousevat viitekoron noustessa ja vastaavasti laskevat viitekoron laskiessa.

 • Annuiteettilainassa laina-aika on etukäteen määritelty. Kiinteän tasaerälainan maksaja puolestaan tietää maksuerän suuruuden, muttei tarkkaa maksuaikaa. Takaisinmaksuerät ovat toisin sanoen kaikki samansuuruisia, mutta viitekoron noustessa laina-aika pitenee ja laskiessa lyhenee.

 • Mikäli asunnon osto tulee ajankostaiseksi ennen perinnön realisoitumista, kertalyhennyslaina saattaa olla annuiteettilainaa parempi vaihtoehto. Kertalyhennyslaina on korkokuluiltaan selvästi muita lainamuotoja maltillisempi. Kertalyhennyslaina toimii niin, että lainanottaja maksaa lainan pääoman ja korkokulut kerralla laina-ajan päättyessä. Tällöin maksukerran voi ajoittaa perinnön realisoitumisen ajankohtaan.

Kirjoittaja Mia

Kirjoittaja

Mia Keurulainen

Mia on helsinkiläinen vapaa kirjoittaja ja sisällöntuottaja. Hän on valmistunut Helsingin yliopistosta humanististen tieteiden kandidaatiksi pääaineenaan suomen kieli ja sivuaineena sosiologia. Mialla on yli kymmenen vuoden kokemus tekstien suunnittelusta muun muassa mainostoimistojen, teollisuuden, yksityisten oppilaitosten, pankkialan ja kolmannen sektorin tarpeisiin.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.