IBAN

IBAN

IBAN eli International Bank Account Number on kansainvälisessä muodossa esitetty tilinumero. IBAN-muotoiset tilinumerot ovat korvanneet kansalliset tilinumerot niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.

Mikä on IBAN?

IBAN-tilinumeroa tulee käyttää aina, kun suorittaa SEPA-maksun eli käytännössä perinteisen tilisiirron SEPA-alueella. 

SEPA-alue eli Single Euro Payments Area tarkoittaa yhtenäistä euromaksualuetta, johon kuuluvat Euroopan unionin jäsenmaiden lisäksi Euroopan vapaakauppajärjestö EFTAn jäsenmaat sekä Andorra, Iso-Britannia, Monaco ja Vatikaani. 

Lista SEPA-alueeseen kuuluvista valtioista: 

 • Euromaat: Alankomaat, Andorra, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Monaco, Portugali, Ranska, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Suomi, Vatikaani, Viro 
 • Muut EU-maat: Bulgaria, Kroatia, Puola, Romania, Ruotsi, Tanska, Tshekki, Unkari. 
 • Muut ETA-maat sekä Sveitsi ja Iso-Britannia: Norja, Islanti ja Liechtenstein

IBAN-järjestelmän käyttöönoton tarkoituksena on ollut lisätä maksuliikenteen automaattista käsittelyä ja nopeuttaa maksujenvälitystä.

Kesäkuussa 2023 IBAN-standardi on käytössä yhteensä 86 valtiossa. Eurooppalaisten valtioiden lisäksi IBAN-järjestelmää käytetään muun muassa Brasiliassa, Pakistanissa, Turkissa ja Saudi-Arabiassa.

Mihin IBAN-tilinumeroa tarvitaan?

IBAN-tilinumeroa tarvitaan sekä maksun suorittamisessa että maksun vastaanottamisessa. Pankin velvollisuus on hylätä asiakkaan maksu, mikäli siinä ei ole tarvittavia (IBAN-)tietoja. 

Oman IBAN-tilinumeron voi löytää: 

 • Tiliotteelta
 • Verkkopankin tilitiedoista 

Mikäli olet tekemässä tilisiirtoa, IBAN-tilinumero löytyy yleensä laskulomakkeesta tai se on vaihtoehtoisesti pyydettävä maksun saajalta. 

Asiakkaan pankki ei voi antaa tietoja muiden asiakkaiden IBAN-tilinumeroista tai muiden pankkien BIC-koodeista

Mikä on IBAN-tilinumeron rakenne? 

IBAN-muotoinen tilinumero koostuu ISO 3166 -standardin mukaisesta maatunnuksesta, tarkistusluvusta ja 14-numeroisesta kansallisesta tilinumerosta. 

Suomalaisen IBAN-tilinumeron rakenne on esimerkiksi seuraavanlainen: 

FI49 5000 9420 0288 31.

 • Maatunnus esiintyy IBAN-tilinumeron alussa. Suomessa maatunnus on FI. 
 • Tarkistusluku on maatunnuksen perässä ja se koostuu kahdesta numerosta. 
 • Kansallinen tilinumero BBAN eli Basic Bank Account Number on vanhanmallinen tilinumero, joka oli käytössä myös Suomessa ennen IBAN-järjestelmän käyttöönottoa. Nykyisin BBAN on IBAN-tilinumeron viimeinen osa maatunnuksen ja tarkistusluvun jälkeen. BBAN-numeron muoto ja pituus vaihtelevat maittain. 

Suomessa käytössä oleva IBAN-tilinumero on pituudeltaan yhteensä 18 merkkiä. Maasta riippuen se koostuu enintään 34 merkistä. 

IBAN-tilinumeron yhteydessä käytetään usein myös BIC-koodia eli pankkikohtaista tunnistetta.

Mitä BIC-koodi tarkoittaa?

BIC-koodi eli Business Identifier Code on – kuten edellä mainittiin – pankin yksilöivä tunniste, jota käytetään SEPA-maksujen yhteydessä. BIC-koodin pituus on aina joko 8 tai 11 merkkiä. BIC-koodin kirjaimista kuusi ensimmäistä on aina kirjaimia ja loput kirjaimia ja/tai numeroita. 

BIC-koodin rakenne on esimerkiksi seuraavanlainen: 

NDEAFIHH

 • Pankin tunnus kertoo maksunsaajan käyttämän pankin. Yllä olevassa esimerkissä pankki on Nordea (NDEA).
 • Maatunnus eli BIC-koodin 5. ja 6. merkki kertovat kyseisen pankin maan. Esimerkkitapauksessa pankki on suomalainen (FI). 
 • Sijaintitunnus eli koodin viimeiset 2–4 merkkiä paljastavat pankin konttorin sijainnin. Yllä olevassa esimerkissä pankin konttori sijaitsee Helsingissä (HH). 

8-merkkinen osoite viittaa aina pääkonttoriin. Jos koodissa on sen sijaan 11 merkkiä, kolme viimeistä merkkiä kertovat konttorin. 

BIC-koodia kutsutaan usein myös SWIFT-koodiksi. Tämä viittaa pankkien välisiä maksuja välittävään SWIFT-tietoverkkoon, jota käyttää yli 10 000 pankkia noin 200 maassa. SWIFT on myös kansainvälisten transaktioiden keskeisin järjestelmä. 

Jokaisella SWIFT-pankilla on oma BIC-koodi, joka siis yksilöi kyseisen pankin.

IBAN-järjestelmän historia Suomessa 

IBAN standardoitiin jo vuonna 1997 nimellä 13616. Uuden kansainvälisen maksustandardin tavoitteena oli luoda maksamisen peruspalveluille yhtenäiset käytännöt ja standarditaso. 

IBAN-järjestelmän historia Suomessa aikajanalla: 

 • 1997: IBAN-muoto standardoidaan.
 • 2001: IBAN otetaan Suomessa käyttöön 2001 syksyllä.
 • 2007: IBAN-tilinumeron käyttäminen on ollut pakollista rajat ylittävissä maksuissa EU- ja ETA-alueella 1.1.2007 alkaen.
 • 2008: SEPA-tilisiirto otetaan käyttöön kolme vuotta kestävällä siirtymäkaudella. S 
 • 2010: Maksuliikenteen virallinen siirtymäaika IBAN-tilinumeroiden käyttöön päättyi kyseisen vuoden lopussa. Siirtymäkauden päättyä IBAN-tilinumerot korvasivat kansalliset tilinumerot.
 • 2011: Osa pankeista hyväksyi vanhat, kansalliset tilinumerot vuoden 2011 loppuun saakka. 31.10.2011 jälkeen pankit eivät ole enää ottaneet vastaan kansallisia maksuaineistomuotoja käyttäviä maksuja.

Vanhan tilinumeron muuttaminen IBAN-muotoon 

Monilla pankeilla automaattinen muunnin muuntaa vanhan tilinumeron IBAN-muotoon laskua maksettaessa. 

Pankkien IBAN-muunnin toimii näin:

 1. Aloita uuden laskun maksaminen normaalisti.
 2. Kirjoita saajan tilinumero BBAN-muodossa.
 3. Muunnin antaa BBAN-muotoista tilinumeroa vastaavan IBAN-tilinumeron.
 4. Kopio IBAN-muotoinen tilinumero ja liitä se laskuun saajan tilinumeroksi. 
 5. BIC-koodi muodostuu automaattisesti IBAN-tilinumeron perusteella. 

Käytännöt voivat vaihdella pankkikohtaisesti.

Oman IBAN-tilinumeron voi selvittää myös netistä löytyvien IBAN-laskureiden avulla. IBAN-laskuri muuttaa vanhat BBAN-muotoiset tilinumerot kansainvälisiksi IBAN-muotoisiksi tilinumeroiksi.

Oman IBAN-tilinumeron voi selvittää myös itse, sillä IBAN-tilinumero muodostetaan aina tietyllä kaavalla vanhasta BBAN-muotoisesta tilinumerosta.

IBAN-tilinumerot helpottavat myös kansainvälisestä maksamista 

IBAN-muotoisten tilinumeroiden käyttäminen nopeuttaa ja helpottaa maksujen suorittamista niin Suomessa kuin koko Euroopassa SEPA-alueella.

IBAN-standardin myötä kansainvälisten maksujen suorittaminen on aiempaa tarkempaa ja sitä kautta myös turvallisempaa. 

IBAN-tilinumeron avulla on mahdollista tunnistaa esimerkiksi maksun alkuperä nopeasti ja vaivattomasti. IBAN-koodin perusteella kuka tahansa voi katsoa, mistä maasta maksu on peräisin. 

IBAN-järjestelmän hyödyt pähkinänkuoressa: 

 • Maksamisen yhtenäiset käytännöt ja standarditaso vähentää huomattavasti riskiä, että maksu myöhästyy virheellisten tai puutteellisten maksunsaajatietojen takia. Tämä helpottaa esimerkiksi IBAN-järjestelmään kuuluvien maiden välistä kaupankäyntiä. 
 • IBAN-standardin käyttöönoton myötä maksuliikenteen käsittely on automatisoitunut ja siten maksujenvälitys on myös nopeutunut. 
 • IBAN-järjestelmä tekee maksamisesta myös tarkempaa ja turvallisempaa. Se on tarjonnut myös poliisille ja viranomaisille uuden tärkeän työkalun kansainvälisen rahaliikenteen ja rahanpesun tutkimiseen. 
 • SEPA-maksamisen myötä myös kuluttajien on aiempaa helpompaa maksaa maksuja ja tehdä korttiostoksia niin Suomessa kuin muualla SEPA-alueella Euroopan eri maissa.

Usein kysytyt kysymykset

 • IBAN eli International Bank Account Number on kansainvälisessä muodossa esitetty tilinumero. IBAN-muotoiset tilinumerot ovat korvanneet kansalliset tilinumerot niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.

 • IBAN-tilinumeroa tarvitaan sekä maksun suorittamisessa että maksun vastaanottamisessa. Pankin velvollisuus on hylätä asiakkaan maksu, mikäli siinä ei ole tarvittavia (IBAN-)tietoja.

 • BIC-koodi eli Business Identifier Code on pankin yksilöivä tunniste, jota käytetään SEPA-maksujen yhteydessä.

 • IBAN-muotoisten tilinumeroiden käyttäminen nopeuttaa ja helpottaa maksujen suorittamista niin Suomessa kuin koko Euroopassa SEPA-alueella. IBAN-standardin myötä kansainvälisten maksujen suorittaminen on aiempaa tarkempaa ja sitä kautta myös turvallisempaa.

Kirjoittaja Joona

Kirjoittaja

Joona Paakkanen

Joona on sisällöntuotannon ammattilainen, joka nauttii laadukkaiden verkkosisältöjen tuottamisesta asiakasviestinnän tarpeisiin. Joonalla on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Savonia-ammattikorkeakoulusta, “pääaineenaan” taloushallinto. Talouden eri ilmiöihin myös koulutuksensa kautta perehtynyt Joona on tuottanut pankki- ja rahoitusalaan liittyviä tekstejä vuodesta 2021 lähtien

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.