Saldo

Saldo

Lyhyesti ilmaistuna saldo tarkoittaa tietyllä tilillä olevaa rahaa tietyllä hetkellä. Saldo on siis se summa, joka tilillä on silloin, kun tilin varojen määrä tarkastetaan.

Mikä on saldo?

Arkikielessä saldon käsitteellä on monia merkityksiä. Esimerkiksi monesti saldon käsitettä käytetään kuvaamaan vaikkapa puhelinliittymien kulurajaa, mikäli liittymään on asetettu niin sanottu saldoraja. Saldon käsitettä voidaan myös käyttää kuvaamaan joidenkin tekijöiden tai tapahtumien summaa, vaikka se ei viittaisikaan rahaan.

Tässä yhteydessä viittaamme saldon käsitteellä kuitenkin sen taloudelliseen merkitykseen eli pankkitilin olevaan rahalliseen saldoon.

Tilin saldo ja käyttövarat voivat poiketa toisistaan

Vaikka saldo kertoo sen, kuinka paljon tietyllä tilillä on rahaa juuri nyt, ei se kuitenkaan aina kerro sitä, kuinka paljon tilitä voi käyttää rahaa. Tämä johtuu siitä, että aiemmin tehdyt maksutapahtumat voivat näkyä tilillä katevarauksina. Katevaraukset voivat olla esimerkiksi electron-tyyppisellä debit-kortilla tehtyjä maksutapahtumia, joita ei ole vielä veloitettu tililtä. Tällöin katevaraukset luetaan edelleen mukaan tilin saldoon, vaikka todellisuudessa varat eivät ole enää käytettävissä.

Koska katevarausten summat lasketaan mukaan saldoon, voi tilin saldo siten olla suurempi kuin tilin käytettävissä olevat varat.

Esimerkki:

Tilin saldo on 500 €, mutta tilin käyttövarat ovat 400 €, koska tililtä on tehty esimerkiksi electron-tyyppisellä debit-kortilla 100 € suuruinen maksu. Tällöin maksutapahtumasta on muodostunut tilille 100 euron suuruinen katevaraus, jota ei kuitenkaan ole vielä vähennetty tilin saldosta. Sen vuoksi tilin saldo on edelleen 500 €, mutta tililtä voi käyttää vain 400 €, sillä 100 € on käytetty jo aiemmin. Kun katevaraus lopulta veloitetaan, ovat tilin saldo ja käyttövarat molemmat 400 €.

Katevarauksessa oleva summa ei siis ole enää käytettävissä. Katevarauksissa olevat varat kuitenkin poistuvat tililtä heti, kun pankki suorittaa katevarauksen maksutapahtuman. Kun katevarauksen veloitus on tehty, asettuvat tilin saldo ja käytettävissä olevat varat vastaamaan toisiaan, mikäli tililtä ei tehdä ennen sitä uusia maksutapahtumia.

Saldo kertoo, kuinka paljon tilillä on rahaa

Saldon taloudellinen merkitys on syytä ymmärtää ennen kaikkea oman rahankäytön takia, koska yksinkertaisesti se kertoo siitä, kuinka paljon tilillä on rahaa. Siksi se on myös keskeinen osa jokapäiväistä rahankäyttöämme. Vaikka omaa tiliä ei seuraisikaan päivittäin, on useimmilla meistä vähintään suurpiirteinen käsitys siitä, mikä on henkilökohtaisen tilimme tämänhetkinen saldo.

Saldon seuraaminen on tärkeää myös siksi, että pahimmassa tapauksessa tilin saldo voi olla myös negatiivinen. Näin voi käydä, mikäli tililtä on käytetty enemmän rahaa kuin, mitä sillä todellisuudessa on. Tällöin tili ylittyy.

Tilin ylittyminen ja saldon kääntyminen negatiiviseksi ei ole pikkuasia, koska siitä seuraa ylimääräisiä kuluja lähes aina. Suomessa tilin pienikin ylittyminen voi johtaa siihen, että pankki veloittaa siitä kertamaksun. Toistuvat tilin ylitykset voivat puolestaan johtaa suurempiin kuluihin ja tilin sulkemiseen.

Tilin saldon ja käyttövarojen ero on siis syytä ymmärtää jo talouden hallinnan vuoksi, mutta myös tilin ylittymisen välttämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

  • Tilin saldon voi tarkastaa helposti verkkopankista joko tietokoneella tai mobiililaitteella. Lisäksi eri pankeilla voi olla erilaisia palveluita saldon tarkastamiseen.

  • Tilin saldo tarkoittaa tilillä tietyllä hetkellä olevaa rahamäärää. Tilin käytettävissä olevat varat puolestaan tarkoittavat sitä rahasummaa, jonka tililtä voi käyttää. Saldo ja käytettävissä olevat varat voivat poiketa toisistaan silloin, kun tilillä on katevarauksia, joita ei ole vielä veloitettu. Tällöin katevaraukset näkyvät vielä tilin saldossa, mutta ne on vähennetty tililtä käytettävissä olevasta summasta.

  • Katevaraus on maksutapahtumasta tehty maksuvaraus, joka ei ole vielä poistunut tilin saldosta. Kyseessä ei siis ole oikea maksutapahtuma, sillä katevarauksen teon yhteydessä tililtä ei poistu rahaa. Varaus kuitenkin tarkoittaa sitä, että sitä vastaava summa tulee poistumaan tililtä, kun todellinen maksutapahtuma suoritetaan.

Kirjoittaja Eero

Kirjoittaja

Eero Jauhiainen

Eero on kirjoittamiseen intohimoisesti suhtautuva yhteiskuntatieteiden kandidaatti sekä journalistiikan ja viestinnän maisteriopiskelija. Aiemmin hän on opiskellut myös käsikirjoittamista sekä suorittanut luovan kirjoittamisen aineopintoja. Into monipuoliseen tekstin tuottamiseen näkyy siis opintovalinnoissa, mutta myös työelämässä, jossa hän on toiminut sekä toimittajana että sisällöntuottajana. Talousalan ilmiöihin ja rahoitusalaan keskittyvää sisältöä Eero on tuottanut säännöllisesti vuodesta 2021 lähtien.

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.