Akordi

Akordi

Akordi tarkoittaa, että velkoja tulee vastaan lainan takaisinmaksussa ja antaa anteeksi osan velasta. Toisin sanoen akordi tarkoittaa siis sopimuksellista velkojen anteeksiantoa.

Mikä on akordi?

Akordi tarkoittaa sitä, että velkoja tulee vastaan lainan takaisinmaksussa ja antaa anteeksi osan velasta. Toisin sanoen akordi tarkoittaa siis sopimuksellista velkojen anteeksiantoa. Käytännössä velkoja ja velallinen sopivat lainasopimuksen purkamisesta, ja tämän tilalle tulee akordisopimus. Akordi estää velkojen perinnän alkuperäisen lainasopimuksen mukaisesti, mutta osapuolten täytyy sopia tilalle tulevasta korvaustavasta.

Tavallisesti akordi tarkoittaa myös korkojen alentamista tai vanhan velan viivästyskoron mitätöimistä. Tätä kutsutaan korkoakordiksi. Akordi on yleensä mahdollinen silloin, kun velallinen voi saada velkajärjestelyn tuomioistuimesta tai tämä on yhdistänyt lainansa Takuusäätiön takaamana.

Esimerkki Akordista:

  • Esimerkiksi yritykset A ja B tekevät 200 000 € sopimuksen 100 tuote-erän toimituksesta yritys B:lle jälleenmyytäväksi. Maksu suoritetaan kahdessa osassa, puolet etukäteen ja puolet sitten, kun koko toimitus on tehty. Kesken toimitusten yritys B huomaa, että tuotteiden laatu ei vastaa luvattua, eikä halua maksaa loppuosaa.
  • Yritykset tekevät harkinnan ja asian huolellisen tutkimisen jälkeen akordin, jossa yritys B maksaa vain puolet lopusta vaadittavasta maksusta, eli 50 000 € alkuperäisen 100 000 € sijaan.
  • Akordi olisi voitu sopia myös siten, että loppuja toimituksia ei tehdä, eikä siten myöskään loppumaksua. Yritys A:n olisi kenties täytynyt palauttaa osa alkuperäisestä maksetusta 100 000 eurosta takaisin.

Usein kysytyt kysymykset

  • Akordi tarkoittaa sitä, että velkoja tulee vastaan lainan takaisinmaksussa ja antaa anteeksi osan velasta. Toisin sanoen akordi tarkoittaa siis sopimuksellista velkojen anteeksiantoa.

  • Akordi estää velkojen perinnän alkuperäisen lainasopimuksen mukaisesti, mutta osapuolten täytyy sopia tilalle tulevasta korvaustavasta.

Sisältövastaava Sere

Kirjoittaja

Sere Hanski

Sortterin sisältövastaava Sere on koulutukseltaan suomen kielen maisteri. Sekä opintojensa että harrastustensa puolesta oikeaoppisen ja selkeän tekstin tuottaminen sekä suunnitteleminen ovat lähellä Seren sydäntä. Pankki- ja rahoitusalaan liittyvien tekstien parissa hän on työskennellyt hieman yli vuoden päivät, mutta oppii mielellään alasta ja sen aiheista lisää jatkuvasti. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.