Korkokatto

Korkokatto

Korkokatto on koron suojaus, joka estää lainalle määritettyä viitekorkoa, kuten euriboria, nousemasta tietyn rajan yläpuolelle. Korkokaton tehtävä on siis varmistaa, etteivät korkokulut nouse liikaa, vaikka viitekorko lähtisi nousuun.

Mikä on korkokatto?

Korkokatto voi olla järkevä vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos lainaa nostanut tietää, ettei kykene maksamaan lainan korkoja niiden noustessa tietyn tason yläpuolelle. Tällöin korkokaton voi asettaa siten, että lainan kuukausittaiset lyhennykset eivät nouse määritetyn tason yläpuolelle, vaikka markkinakorot lähtisivätkin nousuun. Siten korkokatto tuo turvaa talouteen korkotasojen heitellessä voimakkaasti.

Korkokatosta ja sen voimassaoloajasta sovitaan aina erikseen pankin kanssa, minkä ansiosta sillä voi halutessaan suojata vain osan laina-ajasta. Lainan voi suojata korkokatolla käytännössä milloin tahansa. Kyseessä ei kuitenkaan ole ilmainen lainatuote, vaan tyypillisesti pankki asettaa sille kuukausittaisen hinnan.

Korkokaton hinta ja toimintatapa

Korkokatto asettaa lainan koron vaihtelemaan nollan ja korkokaton välille. Jos lainan korkokatoksi on esimerkiksi asetettu 3 %, voi lainan viitekorko vaihdella markkinakorkojen muutosten mukaan välillä 0–3 %, mutta se ei voi missään tilanteessa nousta yli kolmen prosentin, vaikka markkinakorot nousisivat sitä korkeammiksi. Siten korkokatto mahdollistaa markkinakorkojen mahdollisesta laskusta hyötymisen, mutta samalla se suojaa korkojen poikkeukselliselta nousulta.

 • Tyypillisesti korkokatto otetaan asuntolainaan, eikä korkokattoa edes myönnetä pienelle lainalle. 
 • Korkokaton hintaa puolestaan määrittää se, miten pitkälle aikavälille katto otetaan sekä se, mille tasolle lainan korkokatto on asetettu. Lisäksi myös sen hetkinen korkotaso ja korko-odotukset vaikuttavat korkokaton hintaan. 
 • Käytännössä korkokatto tulee sitä kalliimmaksi, mitä pidemmälle ajalle se otetaan. Tavallisesti korkokaton kesto on kuitenkin muutamasta vuodesta kymmeneen vuoteen.

Karkeasti arvioituna korkokaton hinta on noin 10 000 euroa kymmenen vuoden ajalla. Korkokaton ottaminen ei siis ole taloudellisesti kannattavaa, mikäli lainojen korot nousevat vain muutaman prosentin. Toisaalta korkokatto tuo aina varmuuden siitä, että asuntolainan korko ei voi ampaista odottamattoman korkeisiin lukemiin.

Korkokaton hyödyt ja haitat

Korkokaton kannattavuuteen ei voi antaa yksiselitteistä vastausta, sillä katon hintaan vaikuttavat niin monet tekijät. Kaiken lisäksi korkokaton mahdollinen hyöty ei välttämättä ole edes taloudellinen: joillekin voi olla tärkeintä korkokaton tuoma mielenrauha, vaikka pitkällä tähtäimellä laina tulisikin sen vuoksi kalliimmaksi. Joku toinen puolestaan saattaa mieluummin sietää korkojen suuriakin muutoksia, jotta laina tulisi pitkällä aikavälillä halvemmaksi.

Lisäksi korkojen muutoksia on hyvin vaikea ennustaa, minkä vuoksi korkokaton mahdollisia taloudellisia hyötyjä on vaikea arvioida etukäteen. Siksi korkokattoa harkitessa on hyvä punnita sen tuomia mahdollisia hyötyjä ja haittoja, jotta voi tehdä päätöksen, joka sopii itselle parhaiten.

Korkokaton hyödyt:

 • Lainanottaja säästää korkokuluissa, mikäli korot nousevat asetetun korkokaton yläpuolelle
 • Korkokattoa ei tarvitse ottaa koko laina-ajalle
 • Korkokaton suurin hyöty on laina-ajan alussa, kun lainasumma on vielä suuri
 • Mielenrauha siitä, etteivät lainan korot voi nousta kohtuuttoman suuriksi

Korkokaton haitat:

 • Korkojen täytyy nousta paljon, jotta korkokatto olisi taloudellisesti kannattava
 • Korkokattoa ei ole helppo purkaa korkosuojausjakson aikana, mikäli sille tulee tarve
 • Pankit voivat hinnoitella korkokatot melko vapaasti, koska korkokehitystä on vaikea ennustaa ja siten asiakkaan on mahdotonta arvioida korkokaton todellista arvoa

Käytännössä korkokattoa on hyvä ajatella ikään kuin vakuutuksena, joka takaa, että korot pysyvät kohtuullisissa rajoissa. Kyseessä on kuitenkin pankin myymä lainatuote, jonka ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa pankille rahaa. Asiakkaalle korkokatto puolestaan tuo ennen kaikkea mielenrauhaa ja ennustettavuutta lainojen kuluihin. Katon tarkoitus ei siis ole säästää rahaa velalliselta, vaikka sekin on joissain tilanteissa mahdollista.

Usein kysytyt kysymykset

 • Korkokatto määrittää lainan viitekoron vaihtelemaan nollan ja korkokatoksi asetetun korkoprosentin välillä. Korkoputkessa korolle asetetaan myös alaraja, eli korko voi vaihdella esimerkiksi 1–2 % välillä, mutta se ei voi laskea nollaan. Kiinteä korko ei vaihtele lainkaan, vaan pysyy täysin samana markkinakorkojen muutoksista huolimatta.

 • Se riippuu lainanottajasta. Pitkällä aikavälillä laina ilman korkokattoa on halvempi, koska korkosuojat ovat pankkien tuotteita, joilla ne pyrkivät tekemään voittoa. Lyhyellä aikavälillä korkokatto voi kuitenkin auttaa pitämään korkomenot siedettävinä, mikäli oma talous ei mahdollista edes hetkellisesti korkeampien korkojen maksamista.

 • Korkokaton voimassaoloaika sovitaan pankin kanssa erikseen. Korkokaton voi ottaa koko laina-ajalle tai vain osalle laina-ajasta.

 • Vuonna 2019 voimaan tullut valtion asettama korkokattolaki ei liity pankkien myymiin asuntolainojen korkokattoihin. Korkokattolaki tarkoittaa vakuudettomien pienlainojen lain määrittämää 20 prosentin korkokattoa.

Kirjoittaja Joona

Kirjoittaja

Joona Paakkanen

Joona on sisällöntuotannon ammattilainen, joka nauttii laadukkaiden verkkosisältöjen tuottamisesta asiakasviestinnän tarpeisiin. Joonalla on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Savonia-ammattikorkeakoulusta, “pääaineenaan” taloushallinto. Talouden eri ilmiöihin myös koulutuksensa kautta perehtynyt Joona on tuottanut pankki- ja rahoitusalaan liittyviä tekstejä vuodesta 2021 lähtien

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.