Kuusinkertainen
Takaisin blogiin

Lainojen kilpailuttamisen suosio kasvoi jopa kuusinkertaiseksi

Lainat kilpailuttaneiden määrä jopa kuusinkertaistui maaliskuuhun verrattuna. Syyskuussa järjestettyyn kyselyyn vastanneista joka neljäs kertoi kilpailuttaneensa nykyisiä lainoja tai luottosopimuksiaan korkokaton voimaantulon seurauksena, kun maaliskuussa vain 4 % oli kilpailuttanut kulutusluoton viimeisen 12 kuukauden aikana.

Lainojen ja luottojen kilpailuttaminen kasvatti suosiotaan

Tutkimme Taloustutkimuksen kanssa maaliskuun alussa, kuinka usein suomalaiset kilpailuttavat nykyisiä lainoja tai luottosopimuksiaan. Tutkimus ajoittui hetkeen, jolloin korona ei ollut ehtinyt vallata suomalaisen median palstatilaa, eivätkä koronan vaikutukset näkyneet vielä kuluttajien taloudessa tai ostokäyttäytymisessä.

Maaliskuun alussa vain 4 % kyselyyn vastanneista kertoi kilpailuttaneensa kulutusluoton viimeisen 12 kuukauden aikana. Lainat säännöllisesti kilpailuttaneiden henkilöiden määrä oli maaliskuussa hyvin alhainen suhteutettuna siihen, että pankkien ja rahoituslaitosten välinen kilpailu kiristyi merkittävästi syyskuun 2019 kuluttajansuojalain muutoksen seurauksena ja korot lähtivät laskuun.

Nyt puoli vuotta myöhemmin luottonsa kilpailuttaneiden määrä on jopa kuusinkertaistunut, kun joka neljäs vastanneista kertoi kilpailuttaneensa nykyisiä lainoja tai luottosopimuksia heinäkuun alussa voimaan astuneen korkokaton vuoksi.

Kilpailuttamisen suosion kasvu onkin hyvin johdonmukainen seuraus kolmesta asiasta;

  • Kuluttajien kokema epävarmuus omassa taloudessa
  • Käytettävissä olevien tulojen pienentyminen
  • Korkokaton myötä laskeneet lainojen korkotasot

Sen lisäksi, että yli puolet kyselyn vastaajista kertoi käyttävänsä entistä edullisempia elintarvikkeita tai kulutushyödykkeitä, näyttäisi lainojen kilpailuttaminen toimineen yhä useammalle keinona pienentää talouden menoja ja saada liikkumavaraa kuukausittaisiin kuluihin.

Kilpailuttaminen tarkoittaa paitsi yhden, myös useamman lainan korvaamista edullisemmalla sopimuksella

Lainan kilpailutuksen voi tehdä sekä yksittäiselle lainalle, että myös useammille luottosopimuksille. Huolimatta siitä onko lainoja maksettavana yksi vai useampia kappaleita, kuluttajansuojalaki turvaa, että olemassa olevat lainat saa maksaa pois etuajassa ja korvata edullisemmalla luotolla.

Useampien lainojen kilpailuttamisen yhteydessä puhutaan yleensä lainojen yhdistämisestä. Yhdistämisen tarkoituksena on maksaa useampia luottoja pois ja korvata nämä yhdellä suuremmalla lainalla, jonka luottokustannukset tulevat kuluttajalle edullisemmaksi. Velan määrä ei näin ollen kasva, sillä lainapääoma pysyy ennallaan. Sen sijaan lainojen yhdistämisen seurauksena luottosopimusten määrä pienenee ja luotonhoitokulut voivat laskea merkittävästikin.

Lainoja lyhentävälle kuluttajalle yksi luottosopimus tarkoittaa lähes poikkeuksetta pienempiä lainatilin hoitopalkkioita ja usein myös alhaisempia korkokustannuksia, kuin mitä useammista luotoista koituisi maksettavaksi. Pienentyvien tilinhoitopalkkioiden lisäksi myös velkojen yhdistämiseen käytettävän yhdistelylainan korko on lähes poikkeuksetta edullisempi pienempiin lainoihin verrattuna.

Maksuerien järjestely voi paikata väliaikaisesti alentuneita tuloja

Useat pankit uutisoivat keväällä voimakkaasta kasvusta maksu- tai lyhennysvapaita hakeneiden asiakkaiden määrissä. Syyskuussa tekemässämme tutkimuksessa yli 42 % kertoikin järjestelleensä lainojen maksueriä uudelleen koronan aikana.

Maksu- tai lyhennysvapaiden kuukausien hyödyntäminen voi paikata väliaikaisesti laskeneita tuloja tai auttaa selviytymään yllättävistä menoista. Pidempiaikaisena ratkaisuna lyhennysvapaat eivät kuitenkaan tuo säästöä talouteen, sillä lainan korkokulut juoksevat normaalisti myös lyhennysvapaiden aikana ja lainan takaisinmaksuaika pitenee.

Lyhytaikaisessa tulojen sekä menojen suhteen tasaamisessa lyhennysvapaat kuukaudet voivat puolestaan olla hyvinkin toimiva ratkaisu – kunhan tiedostaa niistä koituvan hinnan.

Vinkit lainakulujen pienentämiseksi

  • Jos haluat järjestellä nykyisiä lainojasi, ole ajoissa liikkeellä. Lainan kilpailuttaminen tai useampien lainojen yhdistäminen onnistuu helpoiten silloin, kun asiat ovat hyvin. Mahdollisten maksuvaikeuksien syntyessä tai tulojen pienentyessä pankit eivät välttämättä tarjoa yhtä hyviä ehtoja, kuin mitä aikaisemmin olisi ollut saatavissa.
  • Kilpailuta luottosopimukset ja kiinnitä huomiota todelliseen vuosikorkoon. Todellinen vuosikorko ottaa huomioon lainan korkokustannusten lisäksi myös mahdolliset lainan avaus- tai käsittelymaksut ja on vertailukelpoinen mittari pankkien välillä.
  • Maksa ensin kalliit luotot pois. Jos sinulle on kertynyt useampia luottoja tai osamaksuja, lyhennä kalleimmat lainat pois ensin – joko yhdistämällä nämä, tai maksamalla mahdollisuuksien mukaan suurempaa kuukausierää. Kun pääset eroon kaikista kalleimmista luottosopimuksista, korkokustannusten osuus pienenee ja muiden lainojen lyhentäminen on helpompaa.
  • Jos tarvitset uutta lainaa tai luottoa, valitse käytettävä rahoitusmuoto huolellisesti ja muista kilpailuttaa pankit ennen lainan nostamista. Useiden luottokorttien korot ovat tällä hetkellä kulutusluottoja kalliimpia ja etenkin isompien hankintojen rahoitus voi järjestyä edullisemmin hakemalla laina hankintaa varten.
Takaisin blogiin