Eduskunta

Hallituksen ehdotus 10 % korkokatosta tulisi pysäyttämään luotonmyönnön kokonaan

Esimerkiksi 2000 euron luotto vuoden maksuajalle maksaa korkeimmalla mahdollisella 20 % korolla 223 euroa. Keskustelu siitä, että voiko luottokustannus olla 110 euroa vai 223 euroa ei ole kuluttajan suurin ongelma. Ongelmaksi muodostuu enemmänkin se, pystyvätkö ihmiset ostamaan elintarvikkeita luottohanojen sulkeutuessa, tulojen loppuessa väliaikaisesti ja työttömyyskassojen hukkuessa hakemuksiin.

Hallitus esitti tänään 3.4.2020 lainojen enimmäiskoron rajoittamista 10 prosenttiin. Nykyisin voimassa oleva korkokatto on 20 %. Sortterin tilastojen mukaan keskituloisen palkansaajan luottotarjoukset ovat vähentyneet maaliskuun aikana n. 30 %.

Noin kymmenkunta Suomessa toimivaa pankkia tai rahoituslaitosta on jo lopettanut luotonannon toistaiseksi. Niistä pankeista ja rahoituslaitoksista, jotka luotottavat vielä asiakkaita moni on lopettanut yrittäjien ja riskialttiilla toimialoilla toimivien työntekijöiden luotottamisen.

Läpi mennessään esitys tulee pysäyttämään luotonannon osittain myös niiden rahoitustuotteiden tai kulutusluottojen osalta, joiden korkotaso on alle 10 %. Pankkien riskipäätösmalleja ei ole rakennettu vastaamaan merkittävästi kasvaneeseen luottoriskiin ja samaan aikaan pienentyviin tuottoihin.

Myös kuluttajien luottokortteja jouduttaisiin sulkemaan, koska niiden keskimääräinen nimelliskorko asettuu 11 prosentin tasolle.  Huomioitaessa kaikki kulut, nousee yleisimpien luottokorttien todellinen vuotuinen korko keskimäärin 18,67 prosenttiin.

Ministeri Anna-Maja Henriksson on huolissaan 400 000 suomalaisesta, joilla on maksuhäiriömerkintä. Tämä lukumäärä tulisi joka tapauksessa kasvamaan ilman koronaakin johtuen viime syksynä asetetusta 20 % korkokatosta.

Esimerkkilaskelmassa 2000 euron luotto vuoden maksuajalla tasalyhennyksin maksaa korkeimmalla 20% korolla kuluttajalle 223 euroa. Kymmenen prosentin korkokatolla vastaava luoton kustannus on 110 euroa.

Keskustelu siitä, että voiko luoton rahoituskustannus olla 110 euroa vai 223 euroa ei ole tällä hetkellä kuluttajan suurin ongelma. Enemmänkin kysymys on siitä, pystyvätkö ihmiset ostamaan elintarvikkeita luottohanojen sulkeutuessa, tulojen loppuessa väliaikaisesti ja työttömyyskassojen hukkuessa hakemuksiin.

Sortterin käsityksen mukaan ehdotus tulee läpi mennessään sulkemaan satoja tuhansia ihmisiä kokonaan luottomarkkinoiden ulkopuolelle ja se toimisi vastoin aiempaa politiikkaa, missä pankkien ja rahoituslaitosten tulee huolehtia luotonsaannin toimivuudesta kriisiaikana.