Tulot ja menot tasapainoon budjetoinnin avulla

Tulot ja menot tasapainoon budjetoinnin avulla

Tuntuuko välillä, että rahat hupenevat kuin itsestään? Budjetin eli taloussuunnitelman avulla voit pitää tulosi ja menosi tasapainossa ja ottaa oman talouden takaisin hallintaasi. Talouden tasapaino on tärkeää myös lainaa haettaessa.

Yllättävän moni suomalainen elää kädestä suuhun: LähiTapiolan vuonna 2021 tekemän kyselytutkimuksen mukaan jopa yhdeksän prosenttia suomalaisista on elänyt yli varojensa kuluneiden koronavuosien aikana. 

Monet meistä joutuvat jopa kuukausittain pohtimaan, riittävätkö rahat pakollisten menoerien jälkeen seuraavaan tilipäivään saakka. 

Mikä sitten avuksi, kun talouden hallinta sakkaa? 

Vastuullisen taloudenpidon kivijalka on huolellisesti laadittu budjetti, jonka avulla pidät tulosi ja menosi tasapainossa. 

Budjettia varten on hyvä tehdä seuraavat toimenpiteet: 

 1. Kirjaa kaikki tulosi ja menosi ylös. 
 2. Arvio ja suunnittele tulevaa rahankäyttöä. 
 3. Mukauta kulutustottumuksia laadittuun suunnitelmaan sopivaksi.

Kirjaa kaikki tulosi ja menosi ylös 

Oletko koskaan laskenut, kuinka paljon kulutut vuositasolla rahaa kuukausimaksullisiin suoratoistopalveluihin? Entä paljonko maksavat kaikki ne heräteostokset, joita teet kymmenittäin viikkojen ja kuukausien kuluessa? 

Elämän pienistä iloista, kuten ravintola- ja kahvilakäynneistä ei tietenkään kannata tinkiä liikaa, mutta talouden hallinnan kannalta on hyvä tehdä selvää, mihin tavaroihin ja palveluihin rahat menevät.

Kerää siis kuitit talteen ja merkitse ne kerran viikossa ylös. Tulojen ja menojen seurantaan voit käyttää esimerkiksi seuraavia työkaluja: 

 • Excel – suositulla taulukkolaskentaohjelmalla voit luoda tiedoston, johon syötät tiedot kuluistasi. Syötetyistä tiedoista on helppo tehdä havainnollistavia graafeja, kuten ympyrä- ja pylväsdiagrammeja. Netistä löytyy myös valmiita Excel-lomakkeita rahankäytön seurantaan. 
 • Sovellukset – nykyisin on olemassa paljon erilaisia puhelimeen ladattavia sovelluksia ja apuvälineitä, joilla voit seurata omia kulutustottumuksia. Tällaisia sovelluksia ovat muun muassa Pivo, Wallet,  Penno ja Monefy.
 • Vihko – vanhan koulukunnan edustajat voivat merkitä kulunsa perinteiseen ruutuvihkoon. 

Selkeyden kannalta menot kannattaa jakaa eri kategorioihin, kuten asumiseen, ruokaan ja vaatteisiin. Näin voit helposti myöhemmin analysoida, mitkä tuotteet tai palvelut ovat taloutesi suurimmat rahareiät. 

Kuun lopussa voit tarkistaa, kuinka paljon olet käyttänyt rahaa ja jääkö sitä säästöön.

Arvioi ja suunnittele tulevaa rahankäyttöäsi 

Kun tulojen ja menojen suhde on selvittä, voit syöttämiesi tietojen pohjalta seuraavaksi arvioida ja suunnitella eli budjetoida tulevien kuukausien rahankäyttöä.

Budjetoinnin perusteella tehty budjetti on siten tietylle aikavälille tehty arvio siitä, mistä rahaa tulee, mihin sitä menee ja kuinka paljon.  

Budjetointia varten voit luoda budjettipohjan, johon merkitset esimerkiksi seuraavat sarakkeet: 

 • Tulot: Tulot on syytä arvioida mahdollisimman totuudenmukaisesti. Ikävien yllätysten välttämiseksi arvioi ne mieluummin ala- kuin yläkanttiin. 
 • Menot: Lisää budjettipohjaan myös kaikki arvioimasi menot.

Selkeyden vuoksi menot voi jakaa esimerkiksi seuraaviin alakategorioihin. 

 • Kuukausittain toistuvat menot: Säännöllisesti toistuvia menoja ovat muun muassa asunnon vuokra tai vastike, lainanlyhennykset, puhelin- ja internetlaskut sekä erilaiset suoratoistopalvelut. 
 • Ruokamenot: Lisää budjettipohjaan arvio ruokamenoista. Ruokamenot voi halutessaan jakaa ruokaostoksiin ja ravintola- ja kahvilakäynteihin. 
 • Muut menot: Tähän kategoriaan voit lisätä kaikki muut menot, kuten harrastukset, vaatteet, elektroniikan, kodintarvikkeet sekä matkustuksen. Ennen menoerien lisäämistä kannattaa miettiä tarkkaan, mitä hankintoja lähiaikoina tarvitset. 
 • Säästöt: Osa tuloista kannattaa budjetoida säästöön. Voit esimerkiksi ohjata osan palkastasi suoraan säästötilille tai turvallisiin sijoituskohteisiin. 

Budjetin valmistuttua on aika tarkastella viivan alle jäävää lukemaa. Mikäli menot ovat suuremmat kuin tulot, kannattaa pysähtyä miettimään omaa rahankäyttöään. Löytyisikö budjetista sellaisia menoja, jotka karsimalla voisit tasapainottaa talouttasi? 

Budjetointi auttaa sinua säästämään 

Suomalaisten säästämisaste lähti koronakriisin aikana nousuun. Kun matkustelu ja erilaiset vapaa-ajan aktiviteetit eivät olleet rajoitusten vuoksi mahdollisia, kertyi monille meistä ylimääräisiä pennosia sukanvarteen. 

Säästämistä kannattaa jatkaa myös normaaliolosuhteissa. Jokaisen olisi hyvä rakentaa itselleen taloudellista turvaa tuova puskurirahasto, joka kattaa ainakin kahden tai kolmen kuukauden nettopalkkatulot. 

Mikäli nettopalkkasi on 2500 euroa kuukaudessa, tulisi säästöjesi olla siis vähintään 5000 euroa. 

Mikäli taloudellinen puskuri on kunnossa, voit: 

 • Rahoittaa yllättävät menot ja hankinnat, kuten auton remontin tai  uuden pyykinpesukoneen hajonneen tilalle.  
 • Maksaa uuden vuokra-asunnon takuuvuokran. 
 • Maksaa laskuja ja lainanlyhennyksiä työttömyyden tai sairastumisen aikana. 

Säästämisen voi aloittaa pienin askelin. Laatimasi budjetin mukaisesti voit siirtää kuukausittain vaikkapa viisikymmentä euroa korkeakorkoiselle säästötilille tai luotettavaan rahastoon.

Talouden tasapaino auttaa myös lainaa haettaessa 

Aiotko hakea lainaa lähiaikoina? Suurella osalla pankeista on tiukat luotonmyöntökriteerit, jotka perustuvat asiakkaan luotto- ja maksuhistoriaan. Varsinkin suurempien lainasummien kohdalla myönteinen lainapäätös edellyttää myös riittävää maksukykyä eli tulojen suhdetta kuluihin. 

Myös kertyneet säästöt voivat olla ratkaisevassa roolissa varsinkin asuntolainaa haettaessa. 

1. Pankit vaativat säästöjä asuntolainan vakuudeksi 

Asuntolainasta haaveilevan lainanhakijan kannattaa tiedostaa, että pankit vaativat lähes poikkeuksetta omia säästöjä tai muita vakuuksia asuntolainan vakuudeksi. 

Asuntolainan omarahoitusosuus vaihtelee pankista ja lainanhakijan tilanteesta riippuen 5-20 prosentin välillä:

 • Asunnon ostajan omarahoitusosuus 15–20 %
 • Ensiasunnon ostajan omarahoitusosuus 5 %
 • ASP-lainaa hakevan omarahoitusosuus 10 % 

Pankit tarkastelevat lainanhakijan tilannetta aina tapauskohtaisesti. Lainanhakijalla ei välttämättä tarvitse olla edes vakituista työpaikkaa, mikäli hän on hoitanut talousasiansa mallikkaasti ja hänellä on riittävästi omia säästöjä

2. Maksuvara voi ratkaista lainapäätöksen 

Lainanhakijan tulee aina täyttää pankkien asettamat luotonmyöntökriteerit. Luotto- ja maksuhistoriaan liittyvien kriteerien lisäksi yksi tärkeimmistä kriteereistä on maksuvara eli tulojen ja menojen suhde. 

Maksuvara siis toisin sanoen kertoo, minkä verran sinulle jää rahaa käyttöösi pakollisten menojen jälkeen ja pankit arvioivat sen perusteella takaisinmaksukykyäsi. 

Tiesitkö, että edes suuret tulot eivät takaa lainaa, mikäli maksuvara on negatiivinen? Mikäli taloutesi menot ovat tuloja suuremmat, saat lähes varmasti kielteisen luottopäätöksen, vaikka tulot olisivat kuinka suuret tahansa.

Kannattaa siis pitää huolta tulojen ja menojen tasapainosta, vaikka tulot kasvaisivat esimerkiksi uuden työpaikan myötä. 

Tasapainoinen talous on osa vastuullista talouden hallintaa ja parantaa myös mahdollisuuksiasi saada lainaa!