Maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintä

Maksuhäiriömerkintä on yrityksen tai yksityishenkilön luottotietoihin merkittävä tieto maksuvelvollisuuden rikkomisesta. Kansankielisesti maksuhäiriömerkintä tarkoittaa luottotietojen ja sitä kautta luottokelpoisuuden menettämistä.

Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Maksuhäiriömerkinnän tarkoituksena on pysäyttää velkaantuminen. Kun maksuhäiriömerkintä rekisteröityy luottotietorekisteriin, vaikeutuu lainan saaminen huomattavasti. 

Maksuhäiriömerkinnällä on myös muita vaikutuksia velallisen elämään: se voi vaikeuttaa esimerkiksi vuokra-asunnon, puhelinliittymän tai jopa työpaikan saamista.

Milloin maksuhäiriömerkintä syntyy? 

Maksuhäiriömerkintä syntyy yleensä 4–6 kuukauden kuluttua maksamattoman laskun eräpäivästä. Pelkästään maksun myöhästyminen ei siis aiheuta maksuhäiriömerkintää, vaan se syntyy yleensä maksun pitkittyneen laiminlyönnin seurauksena. 

Maksamattomasta laskusta voi tulla maksuhäiriömerkintä seuraavilla tavoilla: 

 1. Velkoja hakee velalle maksutuomion käräjäoikeudesta: Ennen oikeusprosessin aloittamista velkojan tulee kertoa perintäkirjeissä aikomuksestaan hakea maksutuomiota. Myös käräjäoikeus lähettää velalliselle haasteen, johon ei tarvitse vastata paitsi, jos velan tiedot eivät pidä paikkaansa. Käräjäoikeuden velkomustuomio edellyttää velkomusasian riidattomuutta. 
 2. Velkoja ilmoittaa maksuhäiriömerkinnän luottotietorekisteriin: Kulutusluotosta voi saada maksuhäiriömerkinnän myös ilman käräjäoikeuden päätöstä. Tämä kuitenkin edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä: 

  Kulutusluotto on ollut maksamatta vähintään 60 päivää. 
  Velallinen on saanut maksukehotuksen 21 päivää aikaisemmin.
  Luottosopimuksessa on maininta, että maksuhäiriö ilmoitetaan luottotietorekisteriin. 
  Velallinen ei ole tehnyt maksusopimusta velkojan kanssa. 
 3. Ulosottolaitos ilmoittaa maksuhäiriömerkinnästä: Julkisoikeudelliset laskut, kuten verot, sakot ja sairaalalaskut, menevät suoraan ulosottoon ilman käräjäoikeuden erillistä maksutuomiota. Ulosotto ilmoittaa merkinnän luottotietorekisteriin, jos: 

  Velallinen todetaan varattomaksi tai hänen tulonsa ovat liian pienet ulosmitattavaksi. 
  Velallista ei ole tavoitettu tai hänen olinpaikkansa ei ole tiedossa. 
  Velallisen tuloja on ulosmitattu viimeisen kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukautta yhtämittaisesti.

Miten maksuhäiriömerkinnästä pääsee eroon? 

Maksuhäiriömerkinnäksi kärjistyneet maksuongelmat voivat ymmärrettävästi aiheuttaa huolta ja kysymyksiä. 

Vuonna 2022 voimaan astunut uusi luottotietolaki kuitenkin helpottaa velallisen elämää, sillä jatkossa maksuhäiriömerkinnät poistuvat jo kuukauden kuluttua siitä, kun velan maksamisesta on ilmoitettu luottotietoyhtiölle. 

Aiemmin maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika oli huomattavasti pidempi, kahdesta neljään vuotta. Uusi luottotietolaki helpottaa velallisten asemaa ja antaa eväät laittaa oma talous kuntoon aiempaa nopeammin. 

Miten maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekisteristä? 

 1. Maksuhäiriömerkinnän poistamisesta vastaa luottotietorekisteriä ylläpitävä taho. Suomessa henkilöluottotietorekisteriä ylläpitävät Bisnode Finland Oy ja Suomen Asiakastieto Oy. 
 2. Kun velan maksamisesta on ilmoitettu luottotietorekisterille, maksuhäiriömerkintä poistuu rekisteristä kuukauden kuluttua. Huomioithan, että velkojalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta muiden kuin kuluttajasaatavien osalta.
 3. Kun olet maksanut velan, voit pyytää luottotietoihisi REF-merkintää. Kyseinen merkintä ilmaisee velan maksamisesta, vaikka itse maksuhäiriömerkintä ei olisi vielä poistunut. REF-merkintä myös nopeuttaa maksuhäiriömerkinnän poistamiseen liittyvää prosessia.

Maksuhäiriömerkinnän seuraukset 

Maksuhäiriömerkinnän seuraukset riippuvat aina velallisen henkilökohtaisesta elämäntilanteesta. 

Uuden luottotietolain myötä velallisen asema yhteiskunnassa on kohentunut, mutta pitkittyessään velkavankeus voi yhä vaikeuttaa luottotietonsa menettäneen elämää monin tavoin. 

Luottotietorekisteriin kirjatun maksuhäiriömerkinnän ensisijaisena tarkoituksena on pysäyttää henkilön velkaantuminen. Luotonmyöntäjälle se toimii signaalina siitä, ettei hän ole kyennyt suoriutumaan taloudellisista sitoumuksistaan sovitulla tavalla, jolloin uutta luottoa ei voi myöntää. 

Maksuhäiriömerkintä voi estää: 

 • Puhelinliittymän avaamisen
 • Vuokra- tai vakuutussopimuksen solmimisen
 • Lainan saamisen
 • Työpaikan saamisen, mikäli työssä käsitellään rahoja tai siihen liittyy taloudellista vastuuta. 

Maksuhäiriömerkintä ei yleensä vaikuta jo olemassa oleviin vuokra- tai  vakuutussopimuksiin. Se ei myöskään ole ehdoton este uusien sopimusten solmimiselle. Esimerkiksi puhelinoperaattorit voivat myöntää puhelinliittymän luottotiedottomalle tietyillä ehdoilla, kuten ylimääräistä vakuusmaksua vastaan. 

Vuokra-asunnon vuokraaminen ilman luottotietoja voi olla vaikeaa. Asunnon voi kuitenkin saada esimerkiksi kunnalta tai yleishyödylliseltä vuokrataloyhtiöltä, mikäli velat eivät ole syntyneet maksamattomien vuokrien vuoksi.

Miten voin tarkistaa omat maksuhäiriömerkintäni? 

Jokainen Suomen kansalainen saa tarkistaa omat luottotietonsa ja mahdolliset maksuhäiriömerkintänsä milloin tahansa. Voit tarkistaa luottotietosi tilaamalla Bisnode Finlandilta tai Suomen Asiakastiedolta oman luottotietorekisterisi vahvan tunnistautumisen avulla. 

Yksityishenkilö voi tarkistaa omat luottotietonsa kerran vuodessa ilmaiseksi. Mikäli haluat tarkistaa luottotietosi useammin, maksat siitä luottotietorekisteriä ylläpitävän tahon hinnaston mukaisen kertamaksun. 

Oman luottotietoraportin voi tilata joko postitse, sähköpostitse tai verkkosivujen kautta. Ohjeet raportin tilaamiseksi löytyvät luottotietorekisterien verkkosivuilta. 

Milloin saa tarkistaa toisen henkilön maksuhäiriömerkinnät? 

Luottotiedot ja maksuhäiriömerkinnät eivät ole julkista tietoa. Luottotietolaki määrittelee hyvin tarkoin, missä tilanteissa on sallittua tarkistaa toisen henkilön luottotiedot. 

Luottotietoja ei saa koskaan tarkistaa ilman asianomaisen henkilön lupaa. Kyseiselle henkilölle tulee myös kertoa, mistä rekisteristä tiedot haetaan. 

Luottotietolain mukaan toisen henkilön luottotiedot saa tarkistaa esimerkiksi silloin, kun tämä: 

 • Hakee lainaa tai vuokra-asuntoa. 
 • Hankkii puhelin- tai internetliittymää.
 • Ostaa laskulla tai osamaksusopimuksella.
 • Hakee työpaikkaa alalta, jossa käsitellään rahaa tai siihen liittyy taloudellista vastuuta. Työntekijän luottotietoja ei kuitenkaan saa yleensä tarkistaa työsuhteen aikana. Asian voi tarkistaa työsopimuksesta.

Luottotietoja voidaan tiedustella myös esimerkiksi perinnän suunnittelua tai takauksen antamista varten.

Usein kysytyt kysymykset

 • Maksuhäiriömerkintä tulee 4–6 kuukautta maksamattoman laskun eräpäivän jälkeen. Maksuhäiriömerkintä ei voi tulla yllätyksenä, sillä ennen sitä saat useita perintäkirjeitä ja käräjäoikeuden haasteen (pois lukien julkisoikeudelliset laskut).

 • Maksuhäiriömerkinnän seuraukset riippuvat aina henkilön elämäntilanteesta. Yleisesti ottaen maksuhäiriömerkintä voi vaikeuttaa elämää monin tavoin, estää esimerkiksi vuokra-asunnon saannin tai työpaikan saamisen. Vuonna 2022 voimaan astunut uusi luottotietolaki helpottaa velallisten elämää, sillä jatkossa maksuhäiriömerkinnät poistuvat kuukauden kuluttua velan maksamisesta. 

 • Jokainen Suomen kansalainen saa tarkistaa omat luottotietonsa milloin tahansa. Kerran vuodessa voit tarkistaa luottotietosi ilmaiseksi tilaamalla luottotietoraportin joko Bisnode Finlandilta tai Suomen Asiakastiedolta. Vuotuisen ilmaisen tarkistuksen jälkeen raportin tilaaminen on maksullista.

 • Et saa tarkistaa toisen henkilön luottotietoja ilman luottotietolaissa mainittua pätevää perustetta. Toisen henkilön luottotiedot saa tarkistaa vain esimerkiksi silloin, kun olet vuokraamassa tälle vuokra-asuntoa. Luottotietojen tarkistaminen ilman lainmukaista perustetta on rikos tai rikkomus, josta  voi joutua vastuuseen.

Kirjoittaja Joona

Kirjoittaja

Joona Paakkanen

Joona on sisällöntuotannon ammattilainen, joka nauttii laadukkaiden verkkosisältöjen tuottamisesta asiakasviestinnän tarpeisiin. Joonalla on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Savonia-ammattikorkeakoulusta, “pääaineenaan” taloushallinto. Talouden eri ilmiöihin myös koulutuksensa kautta perehtynyt Joona on tuottanut pankki- ja rahoitusalaan liittyviä tekstejä vuodesta 2021 lähtien

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.