Bruttotulo

Bruttotulo

Bruttotulo tarkoittaa palkkatuloa kokonaisuudessaan ilman verovähennyksiä.

Mikä on bruttotulo?

Bruttotulo tarkoittaa palkkatuloa kokonaisuudessaan ilman verovähennyksiä. Bruttopalkalla tarkoitetaan siis sinulle maksettua sopimuksen mukaista maksua ja se on summa, joka työstäsi kuukaudessa sinulle maksetaan. Bruttopalkka ilman ilta- tai ylityökorvauksia on todennäköisesti kirjattu työsopimukseesi. Nettotulo puolestaan on palkkaosuus, joka jää jäljelle, kun siitä on tehty verovähennykset ja muut kulut.

Suomessa kaikesta työstä on maksettava veroa. Siksi brutto- ja nettopalkka eivät koskaan voi olla saman suuruiset. Myös yrittäjä tai kevytyrittäjä maksaa tekemästään työstä veroa. Veron määrä on aina henkilökohtainen ja siihen vaikuttavat tulojen lisäksi muun muassa asuinpaikkakunta ja perheen koko. Tätä kutsutaan progressiiviseksi verotuksesi: mitä suuremmat tulot, sitä enemmän veroja joutuu maksamaan. Veroprosentista riippuen nettotulon ja bruttotulon välillä voi olla suuriakin eroja.

Bruttopalkasta vähennetään oman veroprosentin mukainen ennakonpidätys. Jos kevytyrittäjä myy tuottamiaan palveluita, hinnoittelussa tulee huomioida palvelumaksuihin lisättävä arvonlisävero (tavallisesti 24 %).

Esimerkkejä bruttotulosta:

  • Yrityksen myyntituotot
  • Bruttopalkka, palkka ennen veroja tai muita maksuja

Usein kysytyt kysymykset

  • Bruttotulo tarkoittaa palkkatuloa kokonaisuudessaan ilman verovähennyksiä. Bruttopalkalla tarkoitetaan siis sinulle maksettua sopimuksen mukaista maksua ja se on summa, joka työstäsi kuukaudessa sinulle maksetaan.

  • Suomessa kaikesta työstä on maksettava veroa, joten brutto- ja nettopalkka eivät koskaan voi olla saman suuruiset.

Sisältövastaava Sere

Kirjoittaja

Sere Hanski

Sortterin sisältövastaava Sere on koulutukseltaan suomen kielen maisteri. Sekä opintojensa että harrastustensa puolesta oikeaoppisen ja selkeän tekstin tuottaminen sekä suunnitteleminen ovat lähellä Seren sydäntä. Pankki- ja rahoitusalaan liittyvien tekstien parissa hän on työskennellyt hieman yli vuoden päivät, mutta oppii mielellään alasta ja sen aiheista lisää jatkuvasti. 

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kirjoittamamme sisältö on laadukasta, ajankohtaista ja mielenkiintoista. Kaikki sisältömme pohjaa itsenäisyyteen ja objektiivisuuteen sekä asiantuntijuuteen. Ammattitaitoisten sisällöntuottajiemme lisäksi Sortterin sisältövastaava, finanssialan ammattilaiset ja markkinointitiimi tarkistavat sisällöt säännöllisesti.