Asuntolainan tarjouspyyntöjen ja asuntolainojen välityksen (Palvelu, Palvelut) tarjoaa Sortter Oy:n tytäryhtiö Lainum Oy

Lue nämä ehdot (Jäljempänä ”Ehdot”) huolellisesti ennen Lainum Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) Lainum Oy:n tarjoaman asuntoluoton kilpailutuspalvelun jäljempänä ”Palvelu” käyttöä.

Palveluun pääsy ja niiden käyttö edellyttää näiden Ehtojen hyväksymistä ja noudattamista. Nämä Ehdot koskevat kaikkia käyttäjiä ja muita henkilöitä, joilla on pääsy Palveluun. Palvelu tarjotaan sinulle maksutta.

Käymällä Sortter.fi verkkosivustolla ja käyttämällä Palveluamme hyväksyt nämä Ehdot itseäsi sitoviksi. Jos et hyväksy näitä Ehtoja tai osaa niistä, et saa käyttää Sortter.fi -verkkosivustoa.

1.1       Näitä Ehtoja sovelletaan sinun ja Palveluntarjoajan väliseen suhteeseen, ja ne määrittävät yksityiskohtaisesti molemminpuoliset velvoitteemme.

1.2       Suhde Sinun ja Palveluntarjoajan välillä perustuu seuraavaan:

-  tiedot ja ilmoitukset, jotka olet antanut rekisteröityessäsi käyttäjäksi, sekä muut ilmoitukset ja vakuutukset, jotka olet antanut Palveluntarjoajalle;

-  nämä Ehdot.

1.3    Mikäli sinulle lähettämissämme asiakirjoissa ja näissä Ehdoissa on ristiriita, sovelletaan näiden Ehtojen sijasta Sinulle toimitettuja muita asiakirjoja.

1.4       Näitä ehtoja sovelletaan kun käytät Palvelua tai muutoin hyväksyt nämä Ehdot.

1.5 Ehdot hyväksymällä annat Palveluntarjoajalle valtuudet välittää lainatarjouspyyntöjä asuntolainoja tarjoaville pankeille (jäljempänä ”Pankki”), ottaa vastaan lainatarjouksia ja välittää lainatarjoukset sinulle. Valtuutus on voimassa kuusi (6) kuukautta hakemuksen jättämisestä. Hyväksyt myös, että Palveluntarjoaja välittää Pankille antamasi tai kumppaneiltamme tai samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä keräämämme tiedot tarjouspyyntöön tai lainahakemukseen (tai muuhun palveluun) liittyen.

1.6       Sinun ja Palveluntarjoajan väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

1.7       Kirjautumalla Palveluun tai muutoin hyväksymällä nämä ehdot esität Palveluntarjoajalle nimenomaisen pyynnön ja valtuutuksen antaa heti käyttöösi näissä Ehdoissa kuvatut Palvelun ennen kohdassa 6.1 kuvatun peruutusajan päättymistä.

1.8       Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä näihin Ehtoihin muutoksia.

1.9     Ilmoitus päivitetyistä Ehdoista asetetaan nähtäväksi verkkosivustoomme. Palvelussa käytetään ensisijaisesti suomen kieltä.

Lihavoiduilla sanoilla on näissä Ehdoissa seuraavat merkitykset:

Palveluntarjoaja: Suomen lakien mukaan rekisteröity osakeyhtiö Lainum Oy, jonka y-tunnus on 2906679-1 ja rekisteröity osoite Bulevardi 21, 00180 Helsinki. Lainum on rekisteröity kaupparekisteriin ja sen päätoimiala on luotonvälitys ja muut rahoituspalvelut. Palveluntarjoaja tuottaa asuntolainojen ja asuntolainojen tarjouspyyntöjen välityksen, eikä se tarjoa asuntoluottoihin liittyviä neuvontapalveluja.

Sortter: Suomen lakien mukaan rekisteröity osakeyhtiö, jonka y-tunnus on 2954352-7 ja rekisteröity osoite Bulevardi 21, 00180 Helsinki. Sortter on rekisteröity kaupparekisteriin ja sen päätoimiala on muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta). Sortter kuuluu Palveluntarjoajan kanssa samaan konserniin ja hoitaa Palveluntarjoajan Asiakaspalvelua.

Asiakaspalvelu: Sortterin Tukikeskus, jonka puhelinnumero on 09 8566 5550 ja sähköpostiosoite asiakaspalvelu@sortter.fi.

ETA-MAAT: EU-maat sekä Liechtenstein, Norja ja Islanti.

Online-sovellus: verkkolomake, joka sinun on täytettävä voidaksesi hakea lainaa tai tarjouspyyntöä tai muuta kumppaniemme tarjoamaa tuotetta. Se löytyy Sortter.fi -verkkosivustolta.

Palvelu: verkkopalvelu, joka koskee tällä sopimuksella sinulle tarjottavaa lainojen tai lainatarjousten välityspalvelua.

Ehdot: tarkoittavat tässä asiakirjassa annettuja palvelujamme koskevia ehtoja.

Verkkosivusto: kaupallinen verkkosivusto, joka tällä hetkellä sijaitsee osoitteessa www.sortter.fi (tai missä tahansa muussa URL-osoitteessa, josta saatamme ilmoittaa).

Sinä:  Tarkoittaa Palveluun kirjautunutta tai muutoin nämä Ehdot hyväksynyttä asiakasta.

Asiakas: Kuten ”Sinä” on määritetty edellä.

3.1       Palvelu on luonnollisten henkilöiden käytettävissä.

3.2       Jotta voisit käyttää Palvelua sinun on täytettävä hakemuslomake.

Pidätämme oikeuden keskeyttää hakemuksesi käsittelyn välittömästi, jos Palveluntarjoaja katsoo, että Palvelun edellytyksenä olevat oletukset osoittautuvat virheellisiksi tai jotkin olosuhteet ovat poikkeuksellisia. Esimerkkejä tällaisista olosuhteista:

-  et täytä osoitteesi tarkistamiseen liittyviä Ehtoja

- Sinulla tai kanssahakijalla on luottohäiriömerkintä.

-  Palveluntarjoajalla tai Pankilla  on syytä epäillä, että sinä tai joku muu käyttää tietojasi laittomasti tai vilpillisesti

-  olet jossain yhteydessä antanut Palveluntarjoajalle tai Pankille vääriä tietoja

-  olet osaksi tai kokonaan kieltäytynyt tai jättänyt antamatta pyytämiämme tietoja tai et ole antanut Palvelun käyttämisen ehtona olevia vakuutuksia tai ilmoituksia.
-  et noudata näitä Ehtoja välisessämme liikesuhteessa tai

-  pakottava lainsäädäntö tai viranomaismääräykset niin edellyttävät tai toimivaltaiset viranomaiset nimenomaisesti pyytävät meitä keskeyttämään palvelun tarjoamisen.

3.3       Tarjous- tai lainapyyntöjen välityksen edellytys on että sinulla on suomalainen henkilötunnus ja käytät Palvelun käyttämisen ehtona olevaa tunnistautumismenetelmää. Huomaa, että kun välitämme lainahakemuksesi tai tarjouspyyntösi Pankille, näiden mahdollinen tarjous perustuu Pankkien tekemään arvioon. Palveluntarjoaja saa pankeilta palkkion tai kannustimen, joka voi vaihdella asuntolainan määrän, lainahakemuksen tai lainan tarjoajan mukaan. Voit halutessasi pyytää lisätietoa palkkioista tai kannustimista Palveluntarjoajalta. Pyynnöstäsi Jotta voisit tehdä lainahakemuksen tai tarjouspyynnön, sinun ja mahdollisen kanssahakijan on oltava vähintään 18-vuotiaita.

3.4       Jos haluat täyttää hakemuksen, napsauta asianomaista painiketta verkkosivustossamme ja noudata esiin tulevia ohjeita. Jos haluat käyttää Palvelua, sinun on täytettävä kaikki hakemuslomakkeen kohdat.

3.5       Suostumus

Hyväksyt, että hakemuksen nojalla saatava tarjous tai päätös voidaan näyttää verkkosivustomme kohdassa ”Omat tarjoukset” tai se voidaan toimittaa sinulle sähköpostitse joko Palveluntarjoajan, tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai tarjouksen tehneen Pankin toimesta.

Hyväksyt, että Palveluntarjoja, tämän kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö ja/tai Pankki hankkii luottotarjouksen tekemiseksi tai tämän pyytämiseksi luotonhakijan luottotiedot ja että Palveluntarjoaja saattaa tarkistaa osaksi tai kokonaan annetut tiedot. Lisäksi Palvelua käyttämällä Sinä hyväksyt, että Palveluntarjoaja välittää saadut tiedot osaksi tai kokonaan Pankille.

Ymmärrät ja hyväksyt, että Palveluntarjoaja ei tee luottopäätöstä, -lupausta tai -tarjousta koskien hakemaasi tuotetta tai palvelua. Luottopäätöksen, -lupauksen tai tarjouksen tekee yksi tai useampi Pankki.

Valtuutat Palveluntarjoajan hankkimaan tietoja asianomaisen Pankin tarjouksesta tai päätöksestä.

Hyväksyt ja valtuutat, että Palveluntarjoaja ja Pankit, joille välitämme laina- tai tarjouspyyntöjä, voivat antamienne tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi puolestaan ottaa yhteyttä työnantajaasi tai tutkia lainatarjouksen antamiseen tai luotonmyöntämiseen vaikuttavia tietoja tai tarkistaa antamiesi tietojen oikeellisuus.

Palveluntarjoaja tai tämän konserniin kuuluva yhtiö ei i ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat Suomen tai ulkomaisen lainsäädännön, hallituksen toimien, sodan, lakon, työsulun tai muun vastaavan tapahtuman seurauksena. Palveluntarjoaja tai tämän konserniin kuuluva yhtiö ei   ole vastuussa muissakaan olosuhteissa, jos normaalia varovaisuutta on noudatettu. Palveluntarjoaja tai tämän konserniin kuuluva yhtiö ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

Kun haet lainaa tai lainatarjousta, on tärkeää, että tarkistat aina huolella omat tulosi ja elinkustannuksesi, jotta voit laskea lainaa tai muuta haettua tuotetta varten sopivan kuukausierän tai muun maksujärjestelyn.

Palveluntarjoaja tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu antamistasi virheellisistä tiedoista tai Palvelun väärinkäytöstä.

Hyväksyt, että Palveluun liittyviä tietoja voidaan käsitellä ilmoittamiesi yhteydenpitokanavien (puhelin, sähköposti) kautta. Sinulla on vastuu omien laitteidesi tietoturvasta ja asianmukaisesta käsittelystä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoaja, tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö ei ole sinun ja Pankin välisen sopimuksen osapuoli eikä tämä sopimus velvoita sinua tarjouksen hyväksymiseen. Palveluntarjoaja tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö ei osallistu sinulle toimitettavien lainatarjousten laadintaan eikä vastaa niiden sisällöstä. Mikäli hyväksyt lainatarjouksen, lainasopimuksen ja mahdollisten muiden, asiakkuuteen liittyvien, sopimusten ehdot määräytyvät sinun ja Pankin välillä erikseen. Palveluntarjoaja tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö ei vastaa mistään sinun ja Pankin välisen sopimuksen velvoitteista tai vahingosta.

Käyttämällä Palvelua, esimerkiksi käymällä Sortter.fi -verkkosivustolla tai hakemalla lainaa tai lainatarjousta, vahvistat, että olet lukenut ja ymmärtänyt tietosuojakäytäntömme ja että nykyinen tietosuojakäytäntömme muodostaa osan tekemääsi sopimusta näiden Ehtojen lisäksi.

Hyväksyt, että Palveluntarjoaja ja tämän konserniin kuuluva yhtiö käsittelee henkilötietojasi näissä Ehdoissa ja tietosuojakäytännössämme määritettyihin tarkoituksiin EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (”GDPR”) ja tietosuojalain (5.12.2018/1050) mukaisesti sekä meitä sitovien lakiin perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Tietosuojakäytäntömme voi ladata sivustoltamme.

Tallennamme myös tietoja siitä, miten käytät palveluitamme; tällaisia tietoja ovat käyttämäsi hakukanava, hakemuksen tekoaika sekä yhteydenottojen päivämäärät ja aiheet. Kun teet hakemuksen digitaalisten kanavien kautta, käytämme evästeitä ja muita digitaalisia työkaluja hakutulosten optimoinnissa ja seurannassa, jotta voimme tarjota hyvän ja mielekkään käyttäjäkokemuksen. Lisätietoja evästekäytännöstämme löytyy täältä.

Jos haet Palvelussa lainaa tai lainatarjousta, voimme luovuttaa hakemuksesi ja antamasi tiedot yhdelle tai useammalle lainatarjouspyynnön vastaanottamiseen suostumuksen antaneelle Pankille. Palvelua käyttämällä valtuutat Pankit luovuttamaan tiedon Sinulle mahdollisesti tarjottavasta lainatarjouksesta riippumatta siitä, onko kyseinen tieto pankkisalaisuuden suojaamaa tietoa. Palvelua käyttämällä hyväksyt, että Palveluntarjoaja ja Palvelun käyttämiseen liittyvät Palveluntarjoajan yhteistyökumppanit toimittavat Palveluun liittyvää tietoa sähköpostitse tai muita sähköisiä kanavia käyttäen. Kukin Pankki vastaa saamiensa henkilötietojen käsittelystä ja henkilötietojen tallentamisesta omien käytäntöjensä mukaisesti.

6.1       Sinulla on oikeus peruuttaa näihin ehtoihin perustuva sopimuksesi 14 päivän kuluessa Ehtojen hyväksymisestä (tai näiden Ehtojen vastaanottamisesta, jos olet valinnut toimitustavaksi sähköpostin tai tavallisen postin sen mukaan, kumpi tapahtuu myöhemmin). Selvyyden vuoksi todetaan, että sinä et voi peruuttaa hakemusta sen lähettämisen jälkeen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Jos haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi, ota yhteys asiakaspalveluun. Vähimmäisvaatimus on, että yhteydenotossa ilmoitetaan selkeästi aikomus peruuttaa näihin Ehtoihin perustuva sopimus.

6.2       Mahdolliset valitukset on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

asiakaspalvelu@sortter.fi.

6.2.1   Pyrimme käsittelemään valituksesi niin pian kuin mahdollista. Mikäli asia on normaalia haastavampi, kirjaamme tietosi ja huolehdimme siitä, että valituksesi käsitellään perinpohjaisesti mahdollisimman pian.

Näihin Ehtoihin sekä sinun ja Palveluntarjoajan väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli Ehdoista syntyy sinun ja Palveluntarjoajan välillä erimielisyyttä, jota ei pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, ratkaistaan riita sinun kotipaikkasi käräjäoikeudessa tai halutessasi Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei sinun asuinpaikkasi ole Suomessa, riitaisuudet käsitellään Palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Sinulla on myös oikeus saada näihin Ehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistua vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä, jos riita-asia täyttää vaaditut edellytykset. Sitoudumme myötävaikuttamaan vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn käyttämiseen asiakassuhteissa muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta annetun lain mukaisella tavalla. Suomessa riita-asioita käsittelee seuraava taho:

 

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3 B, PL 306, 00531 Helsinki

Puh. 0100 86330 (vaihde)

www.kuluttajariita.fi

 

Ennen kuin viet asian kuluttajariitalautakuntaan, ole yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Euroopan komissio on kehittänyt tuomioistuimen ulkopuolella käytettävän riidanratkaisumenettelyn. Tämä antaa asiakkaalle mahdollisuuden selvittää verkkotilauksiin liittyvä riita-asia ilman oikeudenkäynnin aloittamista. Ratkaisualusta löytyy täältä: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Palvelumme on voimassa toistaiseksi sen jälkeen, kun olet tehnyt ensimmäisen hakemuksen kauttamme. Selvyyden vuoksi todetaan, että kilpailutuspyyntö on voimassa kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen sinun tulee täyttää hakemus ja hyväksyä nämä ehdot uudelleen. Voit irtisanoa Palvelun milloin tahansa lähettämällä sähköpostiviestin asiakaspalveluumme (asiakaspalvelu@sortter.fi).

Pyydettäessä korjaamme hakemuksessasi olevat virheet ja välitämme korjatun hakemuksen tiedot kumppaneillemme.

Näillä Ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Ennakkotiedot Palvelusta on annettu Suomen lain mukaisesti.

Palveluntarjoajaa valvovat Finanssivalvonta, Kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi).

Lainum Oy

Bulevardi 21, 00180 Helsinki

Puhelin: 09 8566 5550

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu (a) sortter.fi

Nämä Ehdot tulevat voimaan 13.1.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi.