Luottokortit lompakossa
Takaisin blogiin

Taloustutkimus: 70 % suomalaisista käyttää luottokorttia – vain 37 % kilpailuttaa aina tai toisinaan luottokorttinsa

Suomalaiset ovat aktiivisia luottokortin käyttäjiä, mutta luottokorttien vertailussa ja kilpailuttamisessa on vielä parantamisen varaa. Lue, mitä tänä keväänä tehty tutkimus paljastaa luottokorttikäyttäytymisestä.

Sortter teetti maaliskuussa 2022 jo neljättä kertaa tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten tyytyväisyyttä ja luottamusta pankkien palveluihin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus, ja siihen vastasi yhteensä 1 093 kuluttajaa.

Yhtenä osa-alueena tutkimuksessa oli luottokorttien käyttö. Tutkimuksen mukaan luottokortti on suomalaisten käyttämistä rahoitustuotteista selvästi yleisin: se oli käytössä 70 prosentilla vastaajista, kun toiseksi yleisin rahoitustuote, asuntolaina, oli käytössä vain 37 prosentilla.

Luottokortin yleisyydestä huolimatta vain noin kolmannes (37 %) vastaajista kertoi kilpailuttavansa luottokortit aina tai toisinaan. Asuntolainojen kohdalla vastaava luku oli 55 %.

Pankit ja lainanantajat

Pop PankkiResurs BankAktia - logoBank NorwegianNordax Bank logoBigbankAvidaKaarnaTF Bank logoBrocc logoAlisa PankkiLea bankInstabankSweepBank logoFixura logoMorrow Bank logoBondora logoCredigoHalino logoSvea Bank - logoremember logo

Tyypillinen luottokortin omistaja on Uudellamaalla asuva, naimisissa oleva, keski-ikäinen ja koulutettu henkilö

Luottokortin yleisyydessä ei tutkimuksen mukaan ollut eroa naisten ja miesten välillä, sillä molemmissa ryhmissä luottokortti oli 70 prosentilla vastaajista. 

Sen sijaan vaihtelua löytyi muun muassa seuraavilla perusteilla:

  • Ikä – eniten luottokortin omistavia oli ikäryhmissä 46–55 ja 56–65, joissa molemmissa luottokortti oli 80 prosentilla vastaajista. Nuorimmassa ikäryhmässä (18–25) jäätiin 23 prosenttiin.
  • Siviilisääty – naimisissa olevista 82 %, avoliitossa olevista 72 % ja naimattomista 54 % omisti luottokortin.
  • Asuinpaikka – yleisintä luottokortin omistaminen oli Helsingin ja Uudenmaan alueella, missä päästiin 75 prosenttiin. 
  • Koulutustaso – eniten luottokortin omistavia oli yliopiston tai korkeakoulun käyneissä, kun taas vähiten heitä oli peruskoulun tai kansakoulun käyneissä. 
  • Tulotaso – mitä suuremmaksi bruttotulot nousivat, sitä yleisempi luottokortti oli. Yli 5 000 € tienaavista jopa 95 prosentilla oli luottokortti, kun taas alle 1 000 euroa tienaavilla vastaava luku oli 28 %.

Luottokorttien vertailija on tyypillisesti korkeassa asemassa oleva mies

Tutkimuksessa kysyttiin, vertaavatko vastaajat luottokorttien korkoja, kuluja ja muita maksuehtoja siinä vaiheessa, kun ovat ottamassa luottokorttia käyttöönsä. Vain 23 % kertoi tekevänsä niin aina ja 14 % toisinaan. 

Miehet näyttivät olevan hiukan aktiivisempia vertailijoita. Heistä 26 % vastasi vertailevansa luottokortit aina, kun taas naisten kohdalla luku oli 19 %. Ero miesten ja naisten välillä näkyi myös toisessa ääripäässä eli joukossa, joka ei vertaile lainoja lainkaan: miehistä tähän joukkoon kuului 25 % ja naisista 29 %. 

Ikäryhmien osalta aktiivisimpia vertailussa olivat 36–45- ja 46–55-vuotiaat. Molemmissa ryhmissä 47 % kertoi vertailevansa luottokortit joko aina tai toisinaan. 

Muista muuttujista vertailun todennäköisyyteen vaikuttivat erityisesti ammatti tai asema sekä tulotaso. Yrittäjistä ja johtavassa asemassa olevista jopa 34 % kertoi vertailevansa luottokortit aina, ja lähes yhtä korkeaan prosenttilukuun päästiin muiden ylempien toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden joukossa (32 %). Suuri osa heistä todennäköisesti kuuluu myös yli 5 000 € tienaavien ryhmään, jonka edustajista 38 % kertoi vertailevansa luottokortit aina.

Luottokorttien vertailua ei koeta helpoksi

Vastaajia, jotka kokivat luottokorttien vertailun erittäin helpoksi tai melko helpoksi, oli vain 26 %. Heitä on siis vähemmän kuin luottokortteja vertailevia. Helpoksi vertailun kokevia henkilöitä löytyi eniten samojen ryhmien edustajista kuin vertailua tekeviä henkilöitäkin: yrittäjistä ja johtajista, muista ylemmistä toimihenkilöistä ja asiantuntijoista sekä suurituloisista. 

Ikäryhmistä tällä osa-alueella esille nousivat 26–35- ja 36–45-vuotiaat. Ikäryhmässä 26–35 luottokorttien vertailun koki helpoksi 31 % ja ikäryhmässä 36–45 luku oli 35 %. 

Luottokorttien kilpailuttamisen toteutumisen osalta luvut jäivät melko pieniksi. Kun vastaajilta kysyttiin, koska he ovat viimeksi kilpailuttaneet luottokorttinsa, vain 5 % kertoi tehneensä sen vuoden sisällä. Lisäksi 23 % vastaajista kertoi kilpailuttaneensa luottokorttinsa yli vuosi sitten. Loput eivät olleet kilpailuttaneet luottokorttiaan koskaan.

Kuinka helpoksi vastaajat kokevat luottokorttien vertailun?

Suurin osa pärjää yhdellä luottokortilla ja käyttää luottoa säästeliäästi

Tutkimus osoitti, että tavallisimmin luottokortin omistavilla suomalaisilla on käytössään vain yksi luottokortti. Vastaajista 39 % kuului tähän joukkoon. Kaksi luottokorttia omistavia oli 27 %, kolme korttia omistavia 7 % ja useamman kuin kolme korttia omistavia 2 %.

Eniten luottokortteja analyysissa mukana olevien pankkien asiakkaista oli Nordean asiakkailla, joista 11 prosentilla oli kolme luottokorttia ja 4 prosentilla enemmän kuin kolme luottokorttia. Aktialla ja S-Pankilla puolestaan oli eniten asiakkaita, joilla ei ollut yhtään luottokorttia.

Luottokortin omistamisesta huolimatta osa vastaajista ei käytä sen luotto-ominaisuutta lainkaan tai käyttää sitä vain melko vähän. 46 % vastaajista ei ollut tehnyt ostoja velaksi luotolla viimeisen puolen vuoden aikana, ja 34 % vastaajista oli tänä aikana ostanut velaksi luottokortilla enintään 1 000 euron arvosta. 

Kuinka monta luottokorttia vastaajilla on?
Kuinka paljon vastaajat ovat käyttäneet luottokorttia?

Luottokortin kustannukset olivat melko hyvin tiedossa

Tutkimuksen mukaan enemmistö luottokortin omistavista (76 %) tietää, kuinka paljon maksaa luottokorttinsa käytöstä korkoja ja kuluja vuodessa. Miehistä 82 % oli näistä perillä ja naisista 69 %.   

Muiden ominaisuuksien perusteella jaoteltuna vertailuryhmiään paremmin luottokorttinsa kustannukset tiesivät ikäryhmään 36–45 kuuluvat, avoliitossa olevat, yrittäjänä tai johtavassa asemassa toimivat ja yli 5 000 € tienaavat. Eri pankkien asiakkaista parhaiten luottokorttinsa korot ja kulut tiesivät S-Pankin asiakkaat.  

Oman luottokortin kustannukset on toki hyvä tietää, mutta jokaisen edun mukaista olisi myös vertailla ja kilpailuttaa luottokortteja säännöllisesti pystyäkseen löytämään itselleen edullisimman vaihtoehdon. Sortter on julkaissut sivuillaan luottokorttivertailun, josta eri korttien ominaisuuksiin, korkoihin ja kuluihin on helppo perehtyä.

Kuinka paljon vastaajat maksavat korkoja tai kuluja vuodessa?

Luottoja kannattaa vertailla – kilpailuta lainat Sortterilla

Luottokorttien lisäksi on tarjolla monia muita rahoitusmuotoja, joista on apua arjen hankintojen mahdollistamisessa. Niitä kannattaa vertailla myös keskenään, sillä joskus esimerkiksi kulutusluotto voi tulla edullisemmaksi kuin velaksi ostaminen luottokortilla. 

Voit myös kilpailuttaa olemassa olevan luottokorttivelkasi ja löytää sen tilalle edullisemman lainan jostain muualta.

Sortterin lainavertailupalvelu auttaa lainojen vertailussa. Pankkien kilpailuttaminen on palvelussa erittäin helppoa ja se onnistuu yhdellä hakemuksella – ilman ylimääräisiä kustannuksia. Saat lainatarjoukset jopa muutamassa minuutissa.

Yhteistyökumppaneina on vain vastuullisia pankkeja ja rahoituslaitoksia, joiden rahoitustuotteista Sortter suosittelee aina halvinta mahdollista lainaa. Valinnanvapaus jää kuitenkin sinulle. 

Sortter on reilu ja vastuullinen lainavertailupalvelu: meille asiakkaidemme etu on aidosti tärkeintä.

Kilpailuta lainat Sortterin palvelussa!

Takaisin blogiin