Sortterin blogi

Kuinka optimoida rahan käyttöäsi

Kuinka optimoida rahan käyttöä korona-aikana - selvitimme kyselyssä kuluttajakäyttäytymistä poikkeusolosuhteissa

Toteutimme syyskuussa kyselyn, jossa kysyimme teiltä poikkeusolosuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Kyselyyn vastanneista noin puolet olivat Sortter Oy:n palveluun rekisteröityneitä henkilöitä ja noin puolet satunnaisotannalla valikoituja suomalaisia. Vastauksista kävi ilmi, että puolet vastanneista ovat vähentäneet kulutustaan, ja kaksi kolmasosaa tinkii vapaa-ajan harrastuksistaan. Seuraavaksi kerromme meidän vinkkimme rahan käytön optimoimiseen!

10 marraskuu 2020

Sortter

Rahoituksen ilmiöt korona-aikaan - mikä on muuttunut kuluttajakäyttäytymisessä?

Kysyimme teiltä syyskuussa koronan vaikutuksista kuluttajien talouteen, ja tuloksista ilmeni, että noin puolet vastaajista on vähentänyt kulutustaan aiempaan verrattuna. Kulutuksen vähentymisestä huolimatta lainojen vertailun määrä on kuusinkertaistunut. Osaksi lainojen vertailun määrä on voinut kasvaa heinäkuussa asetetun korkokaton vuoksi, sillä kilpailuttamalla on olemassa olevan lainan tilalle voinut saada edullisemman.

10 marraskuu 2020

Pariskunta

Korkokaton jatkoa suunnitellaan – hyödyttäisi hyvätuloisia, pienempituloisten luotonsaanti jatkuisi vaikeana

Oikeusministeriössä on suunniteltu kesällä voimaan astuneen kulutusluottojen korkosääntelyn jatkamista syyskuun loppuun 2021 saakka. Heinäkuun alusta lähtien kulutusluottojen korko ei ole saanut ylittää 10 prosenttia. Korkosääntelyn jatkaminen hyödyttää erityisesti hyvätuloisia luotonhakijoita, pienituloisten luotonsaannin jatkuessa vaikeana.

10 marraskuu 2020

Helsinki marraskuussa

Lainojen korot marraskuussa 2020

Vakuudettomien lainojen ja kulutusluottojen korot ovat laskeneet kuukauden takaisesta. Valtaosa kulutusluotoista myönnetään alle 10 % korolla.

03 marraskuu 2020

säästötilivertailu

Vertaile säästötilit ja löydä tuottavin vaihtoehto

Säästötilin korko mahdollistaa rahan arvon säilymisen inflaatiosta huolimatta sekä tarjoaa matalan riskin pääomatuloja. Aloita säästäminen jo tänään!

27 lokakuu 2020