Tietosuojakäytäntö

Sortter arvostaa yksityisyyttäsi. Seuraavat lausunnot liittyvät tiedonkeruuseen, tietoturvaan ja tietosuojaan, ja ne koskevat kaikkia käyttäjiä, mukaan lukien hakijat ja muut tätä sivustoa käyttävät rekisteröidyt henkilöt (jäljempänä ”sinä”). Tietosuojakäytäntömme voivat vaihdella eri maissa, joissa toimimme, johtuen paikallisista käytännöistä ja lakisääteisistä vaatimuksista. Lue tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ole yhteydessä osoitteeseen dpo@sortter.com.

Sortter on meklari, joka välittää muiden rahoituspalvelujen tarjoajien (pankkien, luottolaitosten, vakuutusyhtiöiden) tuotteita ja palveluja yksityishenkilöille ja yritysasiakkaille joko suoraan tai tytäryhtiönsä Lainum Oy:n kautta. Välittäjän ominaisuudessa keräämme ja säilytämme rutiininomaisesti niiden asiakkaiden henkilötietoja, jotka käyttävät palvelujamme etsiessään parasta mahdollista rahoitustuotetta tai -palvelua.

Sopimus – Sortterin ja käyttäjän välinen sopimus, jolla hyväksytään alustamme käyttöehdot ja tämä tietosuojakäytäntö

Tietosuojamääräykset – Sovellettavat lait ja asetukset, kuten EU:n yleinen tietosuoja-asetus, jotka säätelevät henkilötietojen käsittelyä

Sortter – Sortter Oy, y-tunnus 2954352-7, sekä tämän kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt; rekisteröity osoite Bulevardi 21, 00180 Helsinki, puhelinnumero: 09 8566 5550, sähköpostiosoite asiakaspalvelu@sortter.fi;

Yleinen tietosuoja-asetus – Euroopan parlamentin ja neuvoston 27.4.2016 antama asetus (EY) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)

Henkilötiedot – Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (Rekisteröityyn) liittyvät tiedot

Käsittely – Toiminto tai toimintosarja, joka kohdistetaan Henkilötietoihin tai Henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, muuttaminen, käyttöoikeuksien myöntäminen, kyselyjen tekeminen, siirto, katselu tms.

Käyttäjä – Luonnollinen henkilö on hakija, joka toimii omasta puolestaan ja kanssahakijansa puolesta tai yritysasiakkaan puolesta ja joka käyttää, on käyttänyt tai on ilmaissut aikeensa käyttää Sortterin tarjoamia palveluja.

Sortter vastaa henkilötietojesi käsittelystä, joten hakemuksesi suhteen sitä on pidettävä yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittamana rekisterinpitäjänä.

Henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan Suomen lakia.

Keräämme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla:

-      Jos olet käyttäjä, joka aikoo käyttää palveluitamme, annat meille henkilötietosi suoraan, kun täytät hakemuslomakkeen etsiessäsi itsellesi sopivaa rahoituspalvelua tai -tuotetta.

-      Jos olet käyttäjän kanssahakija, sinun tulisi valtuuttaa käyttäjä antamaan meille henkilötietosi.

-      Keräämme henkilötietoja myös automaattisesti, kun käytät sivustoamme. Tällainen keräys on kuvattu tarkemmin evästekäytännössämme, joka löytyy täältä.

-      Keräämme henkilötietojasi myös luottotietopalveluista (Asiakastieto ja/tai Bisnode) ja osoiterekistereistä (Väestörekisterikeskus), sekä tunnistamispalvelua tarjoavilta tahoilta (mm. Signicat), jotta voimme tarjota tarkoin kohdistettuja tarjouksia rahoituspalvelujen tarjoajilta. Näiden tietokantojen avulla varmistamme henkilöllisyytesi ja suoritamme luotto- ja riskiarviointeja. Tarvittavat henkilötiedot riippuvat pyytämistäsi palveluista.

Kerättyjä henkilötietoja tarvitaan alla selostettuihin tarkoituksiin.

KKäsittelemme henkilötietojasi voidaksemme

-      tarjota sinulle rahoitusalan vertailupalvelun alustallamme (”Palvelu”), joka edustaa eri rahoituslaitoksia. Tähän käsittää hakemuslomakkeessa antamiesi tietojen tarkistamisen sekä luotto- ja riskitarkastusten ja -arviointien suorittamisen, jotta voimme antaa parhaan mahdollisen tarjouksen haluamastasi palvelusta.

-      valvoa, että käyttäjä noudattaa alustamme käyttöehtoja Palvelun käytössä

-      saada nimettömiä tilastotietoja ja analyysejä markkinatrendeistä

-      lähettää sinulle palvelustamme ja tuotteistamme sekä sinua mahdollisesti kiinnostavista rahoitusalan palveluista kaupallisia viestejä (suoramarkkinointia) käyttämällä eri kanavia, kuten sähköpostia ja muita vastaavia sähköisiä välineitä.

Edellä mainittuja tarkoituksia varten käsittelemme seuraavia henkilö- ja yritystietoja:

-      tunnistetiedot (esim. nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kansalaisuus, yrityksen perustiedot, poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö)

-      yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite)

-      työsuhdetiedot (esim. nykyinen ja aiempi työnantaja ja asema, oppiarvo)

-      taloustiedot (esim. palkka, tulot, omaisuus, velat, kiinteistöt, asumismuoto, pankkitili (IBAN), siviilisääty, kotitaloustyyppi)

-      viestintätiedot (esim. sähköpostiviestit, puhelutallenteet)

-      Sortterin verkkosivuston kirjautumistiedot

-      Sortterin palveluihin liittyvät tiedot (esim. hakemuksen käsittely tai raukeaminen, lähetetyt hakemukset, pyynnöt ja valitukset). 

-      Kanssahakijan tiedot (esim. nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kansalaisuus)

Tietojen käsittelyn eli hakemuksessa antamiesi tietojen tarkastamisen sekä luotto- ja riskitarkastusten ja -arviointien suorittamisen oikeusperusteena on sopimussuhde kanssasi sekä Sortterin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden oikeutettu etu varmistaa, että olet luotettava ja luottokelpoinen. Tietojen käsittelyn ansiosta voimme tarjota sinulle Palvelumme.

Vapaaehtoisesti antamasi nimenomainen suostumus vaaditaan, jotta voimme käsitellä Palvelun edellyttämiä henkilötietojasi ja käyttää aktiviteettitietojasi alustallamme sekä suorittaa anonyymejä analyysejä ja tilastollisia tutkimuksia. Suostumuksesi tarvitaan, jotta voimme lähettää sinulle tarjouksia ja markkinointimateriaalia palveluistamme ja tuotteistamme. Kun tietojen käsittely perustuu suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyden meihin käyttäen jäljempänä mainittuja yhteystietoja. Huomaa, että suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen nojalla aiemmin suoritetun henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen.

 

Palveluumme liittyvä oikeutettu etumme on käsitellä henkilötietojasi tavalla, joka mahdollistaa petosten torjumisen ja suoramarkkinoinnin.

Voimme kohdistaa sinuun suoramarkkinointia perustuen oikeutettuun etuumme tarjota sinulle tuotteita ja palveluja, jos olet asiakkaamme tai vastikään käyttänyt palvelujamme. Kun käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujemme mukaisesti, huomioimme tilanteen ja punnitsemme käsittelyn mahdollista vaikutusta sinuun sekä tietosuojalain ja muiden asiaankuuluvien lakien sinulle antamia oikeuksia. Muista, että voit milloin tahansa kieltäytyä suoramarkkinoinnista napsauttamalla kunkin sähköpostiviestin lopussa olevaa peruutuslinkkiä tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme (yhteystiedot jäljempänä).

Meillä on lakisääteisiä velvoitteita, mitä tulee esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen.

Rahoituslaitokset (pankit, luottolaitokset, vakuutusyhtiöt), jotka tarjoavat sinulle pyytämääsi rahoituspalvelua tai -tuotetta sekä Sortter Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka osallistuvat palvelun tuottamiseen.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti sinulle ilmoitetaan, että palvelun tarjoamiseksi on tarpeen, että Sortter toimittaa henkilötietosi (eli käytännössä välittää jättämäsi hakemuslomakkeen) rahoituslaitokselle, pankille, samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tai vastaavalle kumppanilleen, joka käyttää henkilötietojasi yksinomaan pyytämäsi rahoitustuotteen sopimuskäsittelyä varten, mukaan lukien tunnistamisesi ja tietojesi varmistaminen, sekä henkilötietojesi käsittelemiseksi luottokelpoisuutesi arvioimiseksi (”pisteytys”) ennen lainaan tai muuhun rahoitustuotteeseen liittyvän sopimuksen tekemistä.

Palveluntarjoajat, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä ja käsittelevät tietojasi Sortterin puolesta yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Sortter käyttää seuraavia henkilötietojen käsittelijöiden luokkia: lainopilliset ja muut neuvonantajat, tietojen tallennuspalveluiden tarjoajat, asiakaspalvelun, markkinoinnin ja kyselytutkimusten tarjoajat, sähköpostipalvelujen ja tekstiviestiyhdyskäytävien tarjoajat, laskutuspalvelujen tarjoajat, puhelujen soittopalvelujen tarjoajat.

Meillä on myös velvollisuus ilmoittaa asianomaiselle viranomaiselle kaikista tapahtumista tai toimenpiteistä, joiden osalta on viitteitä tai varmuus siitä, että ne liittyvät rahanpesuun.

Luovutamme henkilötietojasi kolmansien osapuolten käyttöön vain siinä tapauksessa, että tässä sopimuksessa niin määrätään, sovellettava laki sitä edellyttää (esimerkiksi silloin, kun Sortterin on luovutettava henkilötietoja viranomaisille) tai annat sille suostumuksesi.

Luovutamme henkilötietojasi tilintarkastajillemme ja mahdolliselle laissa määrätylle valvontaviranomaiselle. Tällöin luovutuksen oikeusperuste on Sortterin lakisääteinen velvoite.

Sortter ja sen henkilötietojen käsittelijät eivät luovuta henkilötietojasi ETA-maiden ulkopuolella.

Sortter käyttää profilointia määrittäessään, voiko valittu rahoituspalvelujen tarjoaja hyväksyä tai hylätä asiakkaan hakemuksen joko kokonaan tai osittain.

Päätös perustuu hakemuslomakkeella antamiisi tietoihin ja ulkoisista lähteistä, kuten julkisista ja yksityisistä rekistereistä sekä muilta kolmansilta osapuolilta saatuihin tietoihin. Mitään erityisiä henkilötietojen luokkia (esim. terveystietoja tai geneettisiä tietoja) ei käsitellä, ellei kyseisiä tietoja tarvita jotakin tiettyä tuotetta, kuten vakuutusta varten.

Profilointi ja automaattinen päätöksenteko ovat välttämättömiä palvelusopimuksemme täyttämiseksi.

Automaattinen päätöksenteko auttaa meitä varmistamaan henkilöllisyytesi ja valitsemaan potentiaaliset pankki-, rahoitus- tai vakuutuspalvelujen tarjoajat, joiden tuotteet tai palvelut vastaavat hakemuksessasi selostettuja tarpeita. Automaattinen päätöksenteko auttaa meitä myös vähentämään inhimillisten virheiden mahdollisuutta, syrjintää ja vallan väärinkäyttöä sekä nopeuttamaan päätöksentekoa ottaen huomioon, kuinka paljon Sortter saa hakemuksia.

Automaattinen päätöksenteko saattaa estää sinua saamasta lainaa tai muuta tuotetta. Jos kuitenkin haluat valittaa päätöksestä, voit olla yhteydessä meihin käyttäen jäljempänä olevia yhteystietoja.

Kun käytät Sortterin palveluja, Sortter saa vakavaraisuudestasi tietoja, joita se käyttää profilointiin ja joiden perusteella se tarjoaa sinulle oma-aloitteisesti palveluja (käyttäen suoramarkkinointia, jos sallit sen). Tällöin käsittelyn oikeusperuste on Sortterin oikeutettu etu markkinoida Palveluaan. Profiloinnin seurauksena jotkin käyttäjät eivät ehkä saa tällaisia tarjouksia. Profilointi ei kuitenkaan tuota sinulle mitään oikeusvaikutuksia tai muuten merkittävästi vaikuta sinuun.

Toimittamasi henkilötiedot pysyvät Sortterin hallussa niin kauan kuin olet alustamme rekisteröity käyttäjä. Jos käytät peruutusoikeuttasi, estämme henkilötietojesi käytön lakisääteisenä vanhentumisaikana. Kun lakisääteinen vanhentumisaika on kulunut umpeen, tuhoamme käyttäjän henkilötiedot.

Sortter säilyttää henkilötietojasi alan yleisten ohjeiden mukaisesti niin kauan kuin niitä tarvitaan niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai niin kauan kuin niitä tarvitaan Sortterin oikeuksien turvaamiseksi tai niin kauan kuin sovellettava lainsäädäntö sitä edellyttää. Huomaa, että jos samoja henkilötietoja käsitellään eri tarkoituksiin, henkilötietojen säilytykseen sovelletaan pisintä kyseeseen tulevaa säilytysaikaa. Pisin säilytysaika tarkoittaa liiketapahtumiin liittyvien vaateiden vanhentumisaikaa, joka on enintään 5 vuotta käyttäjätilisi sulkemisesta.

Mitä tulee sovellettaviin tietosuojamääräyksiin, sinulla on kaikki Rekisteröidyn oikeudet koskien henkilötietojasi. Niihin sisältyy oikeus

-      pyytää pääsyä henkilötietoihisi

-      saada kopio henkilötiedoistasi

-      oikaista virheellisiä tai epätäydellisiä henkilötietoja, jotka koskevat sinua

-      poistaa henkilötietosi

-      rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

-      saada henkilötietosi siirrettyä

-      vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tärkeän oikeutetun etusi nojalla, kun käsittelyn tarkoituksena on suoramarkkinointi

-      jos uskot, että oikeuksiasi on loukattu, sinulla on oikeus tehdä valitus

o  asiakaspalveluumme (asiakaspalvelu@sortter.fi) tai

o  tietosuojavastaavallemme tai

o  tietosuojavaltuutetun toimiston sivustoon: http://www.tietosuoja.fi/en/ tai

o  tuomioistuimeen, jos uskot, että oikeuksiasi on loukattu.

Voit käyttää oikeuksiasi olemalla yhteydessä Sortteriin käyttäen jäljempänä annettuja yhteystietoja.

Jos Sortterin henkilötietojen käsittelykäytäntö muuttuu tai näitä periaatteita on muutettava sovellettavan lainsäädännön tai toimivaltaisten viranomaisten antamien ohjeiden vuoksi, meillä on oikeus milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä periaatteita. Viimeisin tietosuojakäytäntömme on aina saatavilla verkkosivustossamme ja kehotamme sinua lukemaan sen vähintään kerran kuukaudessa.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Sortter käsittelee henkilötietojasi, tai haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, ole yhteydessä meihin.

Sortter on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon voit myös olla yhteydessä samoissa asioissa ja jonka sähköpostiosoite on dpo@sortter.com.