Hypo

Hypo säästö- ja talletustilit

Hypo on erityisesti asumiseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos, jonka koko toiminta on finanssivalvonnan alaisuudessa. Konsernin ytimenä toimii jo vuonna 1860 perustettu Suomen Hypoteekkiyhdistys ja siihen kuuluu myös muun muassa talletuspankki Suomen AsuntoHypoPankki Oy. Hypo tarjoaa asumisen rahoittamiseen tarvittavia lainapalveluja sekä henkilöasiakkaille että yrityksille ja yhteisöille. Pääosassa ovat asuntolainat sekä asuntovakuudelliset kulutusluotot asunnon hankintaa, vaihtamista ja remontointia varten. Asiakkuus ei vaadi palkkapankin vaihtoa eikä pankkiasioiden keskittämistä, vaan konserni tarjoaa vaihtoehdon pitkäjänteiseen säästämiseen ja ylimääräisten varojen sijoittamiseen. Hypo tarjoaa monipuolista rahoitusta myös esimerkiksi taloyhtiöille ottaen huomioon taloyhtiön ja sen osakkaiden yksilölliset tarpeet.

Hyvät puolet

 • Varsinkin asuntosäästämiseen useita, eri tilanteisiin sopivia vaihtoehtoja
 • Hypon pitkä kokemus ja syvä asiantuntemus juuri asumisesta ja asuntomarkkinoista

Huonot puolet

 • Yleisen matalan korkotason myötä myös Hypon säästötilien korot ovat matalat

Hypo säästötilit ja määräaikaistalletustilit

Hypo on erikoistunut laina- ja säästöpalveluihin juuri asumiseen liittyen. Sen toiminnalla on Suomessa pitkät perinteet ja säästötilituotteita on hiottu juuri suomalaisille markkinoille sopiviksi. Hypo kannustaa säästötileillään säästämisen aloittamista jo vauvaikäisestä lähtien Hypo Baby- ja Hypo Teini -säästötilien avulla. Tällöin säästäminen kuuluu vanhemmille sekä muille sukulaisille ja läheisille. Hypo ASP-säästötili ja talletustili eli Hypo Jemma puolestaan ohjaavat tilinomistajaa jatkuvaan ja määrätietoiseen säästämiseen tarjoten siihen kannustavaa talletuskorkoa. Muutoinkin Hypo on palveluidensa joustavuudella saanut säästämisen tuntumaan vaivattomalta. Esimerkiksi se, että kuukausittain säästöön laitettavan summan voi räätälöidä omalle budjetille sopivaksi laajalla skaalalla, voi kannustaa nuorta säästäjää pysymään paremmin tavoitteessaan.

Hypo talletustili määrätietoiseen säästämiseen

 • Hypo Baby -asuntosäästötili tarjoaa säästämistä aivan pienestä asti.
 • Hypo Teini -asuntosäästötilin avulla nuori, 12-vuotta täyttänyt voi tutustua tavoitteelliseen säästämiseen.
 • Talletustilille voi oman budjetin mukaan säästää isompia hankintoja tai vaikkapa lomamatkaa varten.
 • Määräaikaistalletuksessa sijoitusajaksi sovitaan 6–36 kuukautta asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Hypo Baby -asuntosäästötili on erityisesti lapsille, jopa vauvaikäisille, suunniteltu asuntosäästötili. Sinne sukulaiset ja muut läheiset voivat tallettaa lapselle alkupääomaa omaa asuntoa varten. Hypo Baby -tilin avauksen voivat tehdä esimerkiksi isovanhemmat tai kummit lahjoitustarkoituksessa suoraan lapsen nimiin. Hypo Baby -tilin Hypo Prime korkoehdot kannustavat säännölliseen kuukausittaiseen säästämiseen, sillä siitä palkitaan neljän vuoden välein Hypo Bonus -lisäkorolla. Jos tilille on talletettu jokaisen 48 kalenterikuukauden aikana, tilin korkoehto on viimeiseltä 12 kuukauden ajalta tilisopimuksen mukaista korkoehtoa parempi. Lapsen täyttäessä 18 vuotta, hän voi halutessaan muuttaa Hypo Baby -tilin Hypo ASP-tiliksi ja jatkaa säästämistä.

Hypo Teini -asuntosäästötili toimii monessa suhteessa Hypo Baby -tilin tavoin kannustaen tavoitteelliseen asuntosäästämiseen jo ennen täysi-ikäisyyttä. Hypo Teini -asiakkaiden onkin todettu ostavan oman asuntonsa muita ikäisiään aiemmin, koska nuorelle on kertynyt pääomaa jo mahdollisesti useamman vuoden ajan. Tili on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneille ja alaikäisyyden vuoksi tilin avauksen tekee nuoren edunvalvoja. Hypo Teini -asuntosäästötilin voi muuttaa Hypo ASP-tiliksi tilinomistajan täyttäessä 18 vuotta. Jos tililtä nostetaan varoja muihin tarkoituksiin, nostoista peritään palveluhinnaston mukainen nostoprovisio.

Hypo ASP-tili

Hypo ASP-tili eli asuntosäästöpalkkiotili on kannustava tapa säästää omaa asuntoa varten. Hypon asiantuntijat laativat asiakkaalle henkilökohtaisen suunnitelman määrätietoista säästämistä varten ja heiltä saa myös tukea, kun ensimmäistä omaa asuntoa hankitaan. ASP-tilille säästämisen voi aloittaa, jos ikää on 15–39 vuotta, eikä ole aiemmin ostanut asunnosta puolta (50 %) tai sitä enemmän. Alaikäinen voi aloittaa ASP-tilille säästämisen omalla työllä tienaamillaan rahoilla. ASP-tilin talletuskorko 1,0 %. Kun talletustavoite on saavutettu ja asuntokauppa tehty tai vastaavasti omakotitalo rakennettu. Talletuskorko ja lisäkorko ovat näissä tapauksissa verovapaita.

ASP-tilille säästettävä, henkilökohtaisesti suunniteltu summa on 150–3000 euroa. Se tulee tallettaa vähintään kahdeksan vuosineljänneksen ajan eikä vuosineljännesten tarvitse olla peräkkäisiä. Kun Hypo ASP-tili on karttunut säännöllisesti ja sieltä löytyy vähintään 10 % hankittavan asunnon hinnasta, voi asunnon ostoa varten pyytää ASP-lainaa. Tavalliseen asuntolainaan verrattuna ASP-lainan ehdot ovat maltilliset ja vakuudeksi riittävät yleensä hankittava asunto sekä valtiontakaus. ASP-lainan suuruus on paikkakunnasta riippuen enintään 115 000–180 000 euroa. Lisäksi ASP-lainalle saa valtiolta 10 vuoden ajan korkotukea. ASP-kohteen lainamäärä on enimmillään 90 % asunnon kauppahinnasta, ja siihen sisältyy ASP-korkotukilaina sekä mahdollinen lisälaina.

ASP-säästämisen hyviä ja huonoja puolia

Asuntosäästäminen onnistuu helpommin pienissä erissä ja pidemmän ajan kuluessa. ASP-säästäjäksi kannattaakin ryhtyä, vaikka ensiasunnon hankinta ei vielä olisikaan ajankohtaista. Pitkällä aikavälillä suunnitelmat ja elämäntilanteet voivat muuttua, mutta ne eivät ole este joustavalle ASP-säästämiselle. Tarvittaessa säästötavoitetta ja -suunnitelmaa voi muuttaa sekä yhdistää tai jakaa usean henkilön sopimukset esimerkiksi parisuhteen kariutuessa. ASP-säästäminen ei silti velvoita asiakasta asunnon ostoon, vaan sopimuksen voi halutessaan keskeyttää. Varsinkin pääkaupunkiseudulla ASP-laina ei välttämättä riitä halutun asunnon ostoon edes ASP-säästöistä huolimatta. Sen maksimimäärä on paikkakunnasta riippuen vain 115 000–180 000 euroa, joten rinnalle on otettava lisälainaa.

 • Hypo ASP-tili auttaa 15–39-vuotiaita ensiasunnon ostajia säästämään määrätietoisesti.
 • ASP-säästötilille maksetaan säästämiseen kannustavaa talletuskorkoa sekä runsas lisäkorko talletustavoitteen täytyttyä.
 • Säästösumman voi räätälöidä omien tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan.
 • ASP-säästötiliä ei kuitenkaan enää yli 39-vuotiaana voi avata.

Kannattaako talletustilin avaaminen?

Moni toivoisi, että tilillä olisi hieman ylimääräistä rahaa yllättävän menon tai vaikkapa lomamatkan varalle. Käyttötilillä rahat kuitenkin hupenevat usein huomaamatta, eikä säästämisestä tunnu tulevan mitään. Talletustili voikin auttaa säästämään vaivattomasti ja turvallisesti, sillä säästämisen voi aloittaa pienellä kuukausittaisella summalla ja talletettavaa summaa voi tarpeen mukaan kasvattaa tai laskea. Rahojen laittaminen sijoituksiin voi säästämistä aloittelevalle tuntua liian vaikealta tai riskialttiilta, mutta talletustilillä rahat säilyvät ja kasvavat hieman korkoakin. Talletustilejä löytyy asiakkaan tarpeiden mukaan eripituisille aikaväleille sekä erisuuruisilla koroilla. Säästääpä sitten jotain tiettyä hankintaa varten tai vain varmuuden varalle, talletustili on oiva vaihtoehto säästämiseen.

Hypo Talletustili vai Hypo Määräaikaistalletus

Talletustili eli Hypo Jemma on tarkoitettu jatkuvaan säästämiseen eikä talletusten määrää ja nostamista ole rajoitettu. Varoja voi käyttää vapaasti, mutta tiliin ei saa maksuaika- tai luottokorttia. Koska kyse on talletustilistä, sitä ei myöskään voi käyttää maksutapahtumiin. Tilistä ei peritä kuluja ja korko lasketaan päiväsaldon mukaan. Hypo Jemma -talletustilin voi avata yhdelle täysi-ikäiselle tilinomistajalle ja sille voi kartuttaa varoja esimerkiksi lomamatkaa tai remonttia varten. Hypo Määräaikaistalletuksessa puolestaan sijoitusaika sovitaan etukäteen 6–36 kuukaudeksi. Määräaikaistalletus kannattaa, kun tietää, ettei varoja tarvitse heti ja haluaa niille tuottoa.