Sortter - Garanti för bästa ränta på lån

Sortter hittar garanterat lån till bästa möjliga ränta. Om du senare skulle hitta ett förmånligare lån av våra partner via någon annan, gottgör vi dig lånens prisskillnad enligt vår garanti för bästa ränta.

Jämför låneofferter enkelt

Välj lånebelopp

10 000 €

Välj låneperiod

3 år
311 €
Månadsbetalning från
kunskap
Låneperiod kan vara mellan 1-15 år, lånebelopp 1 000–60 000 € och ränta mellan 4–20 %, ändå mx 10 % till 30.9.2021, som efter i egentligen med lån kontrakt. Exempel: när lånebelopp är 10 000 €, ränta är 6,5 % , tid att ersättning är 3 år, öppningsavgiften är 0 €, aviavgift är 5 €/mån, månadsmortering är 311 €, det beloppet som ska återbetalas är 11 214 € och den effektiva årsäntan är 7,86 %.
 • Bästa ränta garantin

  Sortter ger garantin för bästa ränta

 • 100 % objektiv lån jämförelse

  100 % objektiv lån jämförelse

 • 100 % utan överraskande utgifter

  100 % utan överraskande utgifter

 • Avainlippu

  100 % finländsk service

 • 4,6
  Baserat på 218 recensioner
  powered by

Garanti för bästa ränta

Som en av Finlands mest heltäckande konkurrensutsättningstjänster för lån arbetar vi kontinuerligt för att hitta de bästa låneofferterna för dig. Vi vet att lånepriserna varierar och att det är svårt att jämföra dem. Genom att konkurrensutsätta låneofferterna via Sortter får du genom en enda ansökan flera låneofferter och kan välja dig det förmånligaste av dem. Vi är övertygade om att Sortter hittar de bästa låneofferterna från våra samarbetspartner. Och vi garanterar det också.

Vi hittar låneofferter för dig med garanti för bästa ränta

Föreställ dig att du har konkurrensutsatt och tagit ett lån via Sortter, men senare hittar du ett lån med samma villkor billigare via någon annan. Vi på Sorter vill gottgöra dig för prisskillnaden på lånen, om följande villkor uppfylls:

Sortters garanti för bästa ränta

Sortter betalar dig skillnaden i lånekostnaderna om du hittar ett lån till lägre totalkostnader hos vår samarbetspartner inom ett dygn från det att du konkurrensutsatt lånen via Sortter och valt den låneoffert som Sortters samarbetspartner lämnat.

Villkor för upptaget lån

 • Sortters garanti för bästa ränta gäller lån utan säkerhet, vars lånebelopp är 500 €-60 000 € och vars lånetid är 1-15 år
 • Du har ansökt om lån via Sortter
 • Du har undertecknat ett låneavtal med en samarbetsbank eller ett finansinstitut som visas i Sortters tjänst senast följande vardag efter att du fått låneofferten.

Villkor för garanti för bästa ränta

 • Du måste ha hittat ett lån med förmånligare totalkostnader på nätet under samma dygn efter det att du har konkurrensutsatt lånet via Sortter.
 • Garantin för bästa ränta gäller inte låneofferter som hänför sig till ett befintligt medlemskap, ett kundförhållande eller något annat därmed jämförbart förhållande.
 • Du måste på begäran kunna visa att du har ansökt om lån med samma ansökningsuppgifter och att du har fått en låneoffert med lägre totalkostnader
 • Lånetiden och lånebeloppet är exakt desamma som i det lån du tagit via Sortter

Villkor för att utnyttja garantin för bästa ränta

 • Krav på gottgörelse ska skickas till Sortter per e-post hintatakuu@sortter.fi samma dag som låneavtalet har undertecknats med Sortters samarbetspartner. Sortters partner finns du ska hitta om kreditgivare sidan.
 • Kravet på gottgörelse ska innehålla den låneoffert som riktats till dig, betalningsperioden för det lån du valt via Sortter, lånebeloppet och de totala kostnaderna, och på begäran måste du styrka de uppgifter du använde i låneansökan.
 • Ansökningar i enlighet med garantin för bästa ränta som saknar de uppgifter eller dokument som krävs behandlas inte.
 • Garantin för bästa ränta gäller endast för lån som tagits en gång. Om du hittar ett ännu billigare lån hos vår partner efter att ansökan om Sortters garanti för bästa ränta har behandlats, gottgör vi inte detta en andra gång.

Övriga villkor

 • Om du utnyttjar Sortters garanti för bästa ränta, ska du sörja för alla eventuella skatter eller andra avgifter samt eventuella anmälningar som krävs i anslutning till mottagandet av ersättningen för garantin för bästa ränta.
 • Sortter förbehåller sig rätten att inte bevilja gottgörelse enligt garantin för bästa ränta, om du återkallar det lån du tagit inom 14 dygn från det att du tog lånet.
 • Vi ersätter dig för prisskillnaden upp till 300 €. Den gottgörelse som fås genom garantin för bästa ränta beräknas på basis av skillnaden mellan de totala lånekostnaderna.
 • Gottgörelsen för garantin för bästa ränta betalas till det finländska bankkonto du uppgett inom 60 dygn från det att begäran behandlades.
 • När det gäller eventuella misstankar om bedrägeri förbehåller vi oss rätten att vidta rättsliga åtgärder.
 • Sortters garanti för bästa ränta gäller tills vidare och Sortter förbehåller sig alla rättigheter att ändra, begränsa eller återkalla garantin för bästa ränta i framtiden utan förhandsanmälan.

Lån jämfört

låneansökningar0 €

I den utsträckningen har vi anbudit våra kunders låneansökningar under de senaste 30 dagarna.