Konsumtionskrediter – hitta ett förmånligt konsumtionslån

Med Sortter är det enkelt att jämföra olika konsumtionskrediter. Med en och samma låneansökan får du kreditbeslut av alla våra samarbetspartner och kan välja det förmånligaste alternativet.

Jämför låneofferter enkelt

Välj lånebelopp

20 000 €

Välj låneperiod

7 år
297 €
Månadsbetalning från
kunskap
Låneperiod kan vara mellan 1-15 år, lånebelopp 1 000–60 000 € och ränta mellan 4–20 %, ändå mx 10 % till 30.9.2021, som efter i egentligen med lån kontrakt. Exempel: när lånebelopp är 20 000 €, ränta är 6 % , tid att ersättning är 7 år, öppningsavgiften är 0 €, aviavgift är 5 €/mån, månadsmortering är 297 €, det beloppet som ska återbetalas är 24 962 € och den effektiva årsäntan är 6,72 %.
 • En rättvis lånejämförelse

  Sortter jämför lånen rättvist

 • objektiv lån jämförelse

  100 % objektiv lån jämförelse

 • utan överraskande utgifter

  100 % utan överraskande utgifter

 • Avainlippu

  100 % finländsk service

 • 4,6
  Baserat på 501 recensioner
  powered by

Det tar bara några minuter att fylla i ansökan om konsumtionslån och när du tar konsumtionskrediten via Sortter garanterar vi att du får det bästa möjliga priset.

Förmånlig konsumtionskredit på upp till 60 000 €

Ansök om ett konsumtionslån på upp till 60 000 € via Sortter med en och samma ansökan. Vi konkurrensutsätter din låneansökan hos våra samarbetspartner och din uppgift är att välja den förmånligaste konsumtionskrediten bland de olika alternativen.

Var är en konsumtionskredit?

En konsumtionskredit är ett lån som beviljas av en bank eller ett kreditinstitut för konsumtion eller anskaffningar. Konsumtionskredit är ett samlingsbegrepp för lån för privatpersoner, och summan kan variera från några tusen euro till tiotals tusen euro. Konsumtionskrediter kan beviljas som lån med eller utan säkerhet.

Fördelen med ett lån utan säkerhet är att behandlingen av ansökan går snabbt och att lånet är flexibelt. När du tar ett lån utan säkerhet behöver du inte pantsätta din egendom som säkerhet för lånet.

Det finns också konsumtionskrediter med säkerhet på marknaden, och då kan du ställa befintlig egendom som säkerhet för lånet, t.ex. bostadsaktier, din fritidsbostad eller besparingar. Ett lån med säkerhet är ofta förmånligare än ett motsvarande lån utan säkerhet, men nackdelen är att ansökan inte är lika enkel jämfört med lån utan säkerhet. När du ansöker om ett konsumtionslån med säkerhet värderar banken först säkerheten innan du får en offert på en konsumtionskredit.

Mellan april 2018 och april 2019 har andelen konsumtionskrediter med säkerhet varit så gott som oförändrad, med en ökning på 0,01 %. Andelen konsumtionskrediter utan säkerhet har däremot ökat med 11,79 % på ett år (källa: Finlands Bank)

De vanligaste användningsområdena för konsumtionskrediter

Användningsområdena för konsumtionskrediter varierar från dagliga inköp till finansiering av stora investeringar. Ofta används konsumtionslån för inköp och investeringar, t.ex. en renovering eller en ny bil eller båt, men också för finansiering av semestrar eller fritidsintressen.

Konsumtionslån används också när det finns behov att kombinera befintliga lån och krediter till ett nytt samlingslån. Det har blivit möjligt tack vare en måttligare räntenivå, högre lånebelopp och längre återbetalningstider.

Hur skiljer sig olika konsumtionskrediter från varandra?

Bortsett från lånebeloppen och lånevillkoren finns det inga nämnvärda skillnader mellan konsumtionskrediterna som olika banker och kreditinstitut erbjuder. Ur konsumentens synvinkel spelar det oftast ingen roll vilken bank som beviljar lånet, utan det avgörande är lånevillkoren och kostnaden för lånet.

Lånebeloppet för konsumtionskrediter

Lånebeloppen varierar mellan olika kreditgivare, och summorna sträcker sig från några tusen euro till 60 000 euro. Oftast går det att ansöka om en valfri summa, men en del kreditgivare beviljar bara förutbestämda lånebelopp, exempelvis jämna tusental.

Återbetalningstiden för konsumtionskrediter

Återbetalningstiden för konsumtionskrediter varierar mellan olika kreditgivare. Vanligtvis är återbetalningstiden 1–15 år, men en del kreditgivare erbjuder också långa återbetalningstider på upp till 18–20 år. Du kan alltid återbetala hela kosumtionslånet på en gång, och då blir det totala beloppet lägre. När du ansöker om ett konsumtionslån lönar det sig att överväga hur lång återbetalningstid du behöver. En längre återbetalningstid innebär också att den totala kostnaden för lånet är högre.

Räntan för konsumtionskrediter

Räntan för konsumtionslån baserar sig på kreditgivarnas riskbedömning. Vanligtvis ligger räntan för ett konsumtionslån utan säkerhet mellan ungefär 5 och 20 %, men räntan kan också vara högre än så, speciellt om lånebeloppet är litet. Kreditgivarens intäkter består till stor del av räntor och bankens intäkter är lägre om lånebeloppet är litet, vilket förklarar varför den procentuella räntan då är högre.

Vem beviljar konsumtionskrediter?

I Finland beviljas konsumentkrediter av banker, kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. Bankernas verksamhet bevakas av Finansinspektionen. I Finland krävs det i dagsläget (juni 2019) inget tillstånd av Finansinspektionen om verksamheten begränsas till kreditgivning. De kreditgivare som inte bevakas av Finansinspektionen måste registreras som kreditgivare hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Totalt innehåller dessa två register över 300 aktörer, varav merparten beviljar konsumtionskrediter.

Konsumtionskrediter i Finland

Konsumtionslånen har förändrats kraftigt under de senaste åren. År 2013 infördes ett räntetak för små konsumtionskrediter, vilket ledde till att lånebeloppen ökade. Lagändringen medförde att lönsamheten för små konsumtionskrediter minskade, vilket förklarar varför företagen började erbjuda större konsumtionslån. Hösten 2019 införs en ny lag som reglerar konsumtionskrediter och andra lån för privatpersoner. När den nya lagen träder i kraft sjunker räntorna ytterligare, då den effektiva räntan inte längre får överstiga 20 %. Sortters bedömning är att detta kommer att medföra att konkurrensen på marknaden för konsumtionslån ökar, vilket kommer att medföra förmånligare lånevillkor för konsumentkrediter. Å andra sidan är det också möjligt att hundratusentals människor faller utanför marknaden för konsumtionskrediter, när bankerna och kreditbolagen blir tvungna att skärpa sina kriterier för kreditgivning.        

Förmånliga konsumtionskrediter

Hur ser ett förmånligt konsumtionslån ut? Räntan och andra kostnader för konsumtionslånet beror på kreditgivarens riskbedömning. På grund av det är en kredit som är förmånlig för en person inte nödvändigtvis förmånlig för en annan. I dagsläget (juni 2019) ligger de förmånligaste räntorna för konsumtionslån på cirka 5 %, medan de dyraste räntorna kan vara hundratals procent. För ett konsumtionslån på 10 000 € är räntan vanligtvis 5–20 %. När du ansöker om ett lån via Sortter kan du vara säker på att du bara får erbjudanden med måttliga räntor. Vi förmedlar inte erbjudanden på högräntelån.

Hur väljer jag den förmånligaste konsumtionskrediten?

När du väljer mellan olika konsumtionskrediter lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid räntan, den effektiva räntan, eventuella start- och behandlingsavgifter samt månads- och faktureringsavgifter. Det viktigaste är att du kommer ihåg att konkurrensutsätta konsumtionslånet innan du fattar ditt beslut. Sortter gör det enkelt för dig att konkurrensutsätta dina lån. Via oss får du kreditbeslut av alla våra samarbetspartner med en och samma kreditansökan och kan välja det förmånligaste alternativet.

Återbetalning av konsumtionskrediten

Innan du fattar beslut om en konsumtionskredit lönar det sig att stanna upp ett ögonblick och säkerställa att konsumtionslånet passar din ekonomi och att du klarar av att återbetala lånet enligt betalningsplanen. Det lönar sig att beräkna månadsbetalningen så att du klarar av att betala summan även om dina utgifter är högre än vanligt under någon månad. Oavsett om du ansöker om ett konsumtionslån med eller utan säkerhet är lånet alltid ett betalningsåtagande som ska återbetalas. Vid eventuella betalningssvårigheter kan lånet föras vidare till indrivning, och oavsett om lånet har en säkerhet eller inte kan kreditgivaren vid behov återkräva sina fordringar på rättslig väg.

Konsumtionskrediter – återbetalning i förtid

Du kan alltid betala av ett konsumtionslån i förtid. Du kan också betala av konsumentkrediten i större månadsrater än planerat. Det lönar sig ändå att kontrollera hur eventuella extra amorteringar inverkar på lånet. Räntan beräknas på det obetalda lånekapitalet, och därför lönar det sig att säkerställa att en extra betalning minskar lånekapitalet. Om det inte sker automatiskt kan du be att kreditgivaren drar av summan från det totala lånekapitalet. På det sättet maximeras nyttan av din amortering.

Ansök om ett konsumtionslån

Fyll i ansökan om konsumtionslån enkelt via Sortter. Med en och samma ansökan får du kreditbeslut av alla våra samarbetspartner och kan välja det förmånligaste erbjudandet.

Det kostar inget att använda Sortter – våra samarbetspartner betalar en avgift till oss för att de får vara med och konkurrera om ditt lån tillsammans med andra banker och kreditinstitut.

Lån jämfört

låneansökningar0 €

I den utsträckningen har vi anbudit våra kunders låneansökningar under de senaste 30 dagarna.