Konsumentkrediter är en vanligare låneform än många tror
Tillbacka till blog

7 saker som är bra att veta innan du tar en konsumentkredit

Konsumentkrediter är en vanligare låneform än många tror. Vad bör jag veta om konsumentkrediter? Och vem ansöker om konsumentkredit?

Konsumentkrediter är konstant synliga i media. Det kan vara på grund av kreditrelaterad lagstiftning, i samband med statistik om betalningsstörningar och när det gäller skuldsättning.

Ett mindre ofta nämnt faktum är att ungefär en av fyra finländare använder sig av konsumentkredit. Konsumentkrediter är en vanligare låneform än många tror. Vad beror den omfattande förekomsten av kredit på? För vilka syften ansöks det om konsumentkredit? Och vem ansöker om konsumentkredit?

Användningen av konsumentkrediter sträcker sig från att finansiera större inköp till att täcka löpande utgifter. Konsumentlån söks också för att kombinera lån, dvs. att kvittera av gamla skulder med en lämpligare betalningsperiod och villkor för den egna ekonomin. 

Konsumentkredit är ett sätt att få flexibilitet i din egen ekonomi, och att ta det är inte ett tecken på dåligt hanterade penningfrågor. 

1. Vad är konsumentkredit?

Konsumentkredit är ett lån som beviljats en privatperson, som kan beviljas med eller utan säkerhet. Oftast betalas ett konsumentlån direkt till ett bankkonto och lånesökaren kan använda lånet efter sitt behov. 

2. Vem ansöker om konsumentkredit och vad används lånet till?

Konsumentkredit söks både av arbetande människor och av personer som redan har gått i pension. 

Pensionärer använder konsumentkredit mest för renovering eller inredning. Personer i tjänsteförhållanden ansöker oftast om ett lån för att köpa ett fordon eller för att kombinera gamla lån. Behovet av konsumentkrediter för studerande är däremot oftare relaterat till semester eller finansiering av fritidsaktiviteter.

"I Sortter-jämförelsetjänsten är medelåldern för en person som konkurrensutsätter konsumentlån cirka 41 år."

När det gäller civilstånd ansöker singlar om konsumentkredit oftare än andra för inredning eller köp av hushållsapparater. Syftet med en gift persons lån är i sin tur mer allmänt relaterat till renovering, återfinansiering av gamla skulder eller köp av ett fordon, som en bil eller båt.

"Cirka 67 % av lånesökande är i anställningsförhållande och 18 % är pensionerade. Andelen företagare är 4,5 %. Drygt hälften av dem som ansöker om konsumentkredit är gifta eller i samboförhållande."

3. I vilka livssituationer ansöker man om konsumentkredit?

Ofta är anledningen till att ansöka om konsumentkredit att göra ett genomtänkt köp eller förvärv. I synnerhet betalas renoveringar och inköp av bilar, båtar och motorcyklar med konsumentkredit. För många kan å andra sidan att ta ut konsumentkredit också bli aktuellt på grund av en stor livsförändring, såsom skilsmässa, sjukdom eller tillfälligt minskad inkomst. 

Att kombinera lån eller kreditkortsskulder med konsumentkredit är vanligt, särskilt i slutet av semestertiderna. Under semestern kan kreditkortet ha ackumulerat skuld, som inte kan betalas tillbaka inom den räntefria betalningsperioden.

4. Man pratar ofta om konsumentkredit i samband med överskuldsättning. Varför?

Bakom finländarnas skuldsättning ligger ofta flera skulder, där konsumentkredit spelar en roll. Förutom konsumentlån orsakas skuldsättningen inte bara av kreditkort och avbetalningsavtal utan också av onödigt höga bostadskrediter eller andra levnadskostnader. 

Enhetligt för överskuldsättning är för stora utgifter i förhållande till inkomster. 

Kreditskötselkostnaderna och hushållens utgifter påverkas i sin tur inte bara av skuldbeloppet utan också av räntan på lånet, dvs. priset.

Räntorna på konsumentkrediter kan ha varit anmärkningsvärt höga de senaste åren, varför de ofta lyfts upp i skuldsättningsdebatter. Enligt gällande lagstiftning är räntorna på konsumentkrediter betydligt lägre än tidigare, och konsumentkrediter kan i dag ofta erhållas billigare än till exempel ett kreditkort som erbjuds av en bank.

5. Hur vet jag om konsumentkredit passar mig?

Det måste finnas pengar tillgängliga efter låneavkortningar och andra regelbundna kostnader. Då man tar konsumentkredit, liksom vilket annat lån, bör man kontrollera sin egen ekonomiska situation kritiskt. Om avbetalningsraten av det lån man ansöker om inte passar den egna månatliga budgeten, kan man få kortare månadsamorteringar genom att förlänga betalningsperioden. 

Det är dock bra att komma ihåg att en längre betalningsperiod också innebär högre lånekostnader. I allmänhet är det dock bättre att ta ett lån med något längre återbetalningsplan än att räkna slantarnas tillräcklighet i vardagen. 

TipsLånet kan alltid betalas tillbaka i större betalningsrater än avtalat, eller så kan det återbetalas i sin helhet i förtid. I det här fallet kommer de kostnader som uppstår från krediten att vara lägre.

6. Hur stora lån söker man vanligtvis?

Ett lån utan säkerhet eller konsumentkredit ansöks vanligtvis om cirka 12 000 euro. Konsumentkrediter kan dock beviljas upp till 60 000 euro. 

Större lånebelopp förknippas vanligtvis med lånekonsolidering. I det fallet är det genomsnittliga ansökta lånet cirka 16 000–18 000 euro. Större lån ansöks också om man vill betala tillbaka gamla lån eller kreditkortsskulder, till exempel i samband med att lyfta ett billån eller renoveringslån.

Du kan också hämta bröllopslån, semesterlån, lån för motorcykle eller båt.

7. Vilka är fördelarna med konkurrensutsätta konsumentkrediter?

Fördelen med att konkurrensutsätta konsumentkrediter är mycket enkel - med konkurrensutsättning kan man få ett lån till lägre kostnader. Idag är det till och med hård priskonkurrens mellan banker och finansinstitut, vilket gör att konsumentkrediter kan erhållas någon annanstans till ett lägre pris än till exempel från den egna banken var man har konto. 

Konkurrensutsättningen av konsumentkrediter bör alltid göras innan man lyfter lånet, så att kreditkostnaderna blir så små som möjligt. På så vis hålls kreditkostnaderna i schack och det blir över mer pengar.

Det är din fordel att jämföra lån erbjudande.

Tillbacka till blog