Renoveringslånet

4 olika former av renoveringslån

Renoveringslånet kan tas antingen som ett separat konsumentlån eller inkluderas i ett bostadslån. Det bästa alternativet för att finansiera en renovering är ofta skräddarsytt från fall till fall. Det lönar sig alltid att konkurrensutsätta marknadsutbudet, så att du hittar det lämpligaste alternativet för dig.

Även om ett renoveringslån ofta kallas ett lån i sin egen kategori, är det fråga om ett vanligt konsumentlån som kan ansökas om med eller utan säkerhet. Ett renoveringslån är dock lite mer speciellt än ett vanligt konsumentlån, eftersom det i vissa fall kan ingå i ett bostadslån.

1. Lån utan säkerhet för renovering

Om du inte har egen fast egendom som säkerhet för ett lån, kan man ansöka om ett renoveringslån utan säkerhet. Tillhandahållandet av lån utan säkerhet är starkt associerat till finansieringsbolag som verkar på Internet, men hembanker ger också lån utan säkerhet. Banker beviljar dock inte särskilt stora lån utan säkerhet. I sin tur kan du få stora lån utan säkerhet från ett finansieringsbolag för renovering.

Ett renoveringslån utan säkerhet passar bäst för mindre ytrenoveringar och situationer där man snabbt vill betala tillbaka lånet och pengarna behövs snabbt på kontot. Om det förutom renoveringslånet betalas flera lån samtidigt kan lånen kombineras till ett lån. Kombinering av lån gör ekonomiskötseln tydligare och man sparar låneskötselkostnader. Läs mer om kombinering av lån.

Sammanfattning - renoveringslån utan säkerhet

 • Ett lån utan säkerhet är bäst lämpat för mindre renoveringar som snabbt kräver ytterligare finansiering.
 • Den totala kostnaden för ett lån utan säkerhet är i genomsnitt dyrare än ett lån med säkerhet.
 • Den effektiva årsräntan på ett lån utan säkerhet som ansöks om från banken är vanligtvis i runt 10 procent.

2. Lån med säkerhet för renovering

När en lånesökande ansöker om ett lån med säkerhet, pantsätter han sina egna tillgångar som säkerhet för lånet. Större renoveringslån innebär ofta att lägenheten som ska renoveras sätts som säkerhet för lånet.

Ett renoveringslån med säkerhet passar bra för större renoveringar. Man får förmånligare villkor för lånet, då man sätter fast egendom som säkerhet för lånet. För mindre renoveringar bör lånesökaren överväga om det är vettigt att ta ett vanligt konsumentlån med säkerhet, när säkerheten kan användas för större lån eller lån där säkerhet är nödvändig. 

Genom att konkurrensutsätta lån kan du också hitta ett lån utan säkerhet, som motsvarar kostnaderna för ett lån med säkerhet från en bank. Det är definitivt värt att ta ett prisvärt lån utan säkerhet, eftersom din egen sommarstuga eller lägenhet som säkerhet för lånet alltid orsakar extra bekymmer.

Sammanfattning - renoveringslån med säkerhet

 • En konsumentkredit med säkerhet bör tas ut för renovering när man gör en större renovering relaterad till hemmets grundkonstruktion. 
 • Ett renoveringslån med säkerhet är vanligtvis också billigare i termer av total kostnad än ett lån utan säkerhet. Räntemarginalen på ett lån med säkerhet från en bank är vanligtvis i klassen 5%. 
 • Det lönar sig dock alltid att konkurrensutsätta lån och krediter. Tack vare den intensifierade konkurrenssituationen kan du hitta ett lån utan säkerhet, som är förmånligare än ett med säkerhet i termer av totalkostnader.

3. Kombinera ett renoveringslån med ett bostadslån

I vissa banker kan ett renoveringslån ingå i ett bostadslån, då renoveringen omfattar arbete som gäller grundreparationer av bostaden. Renoveringsarbeten som räknas till grundreparationer är till exempel en omfattande köksrenovering eller renovering av bostadens rörsystem.

När ett renoveringslån ingår i ett bostadslån betalas det alltid enligt bostadslånets referensränta. Renoveringslånet läggs endast till det slutliga skuldbeloppet.

Ett renoveringslån kan knytas till ett befintligt bostadslån eller lyftas i samband med då man ansöker om ett bostadslån. När ett renoveringslån kopplas till ett befintligt bostadslån, kontrollerar man räntenivåerna på nytt vilket kan leda till en uppdatering av lånevillkoren. En uppdatering av lånevillkoren kan alltså leda till bättre eller sämre lånevillkor, beroende på den allmänna räntenivån och den ekonomiska situationen.

Sammanfattning - koppling till ett bostadslån

 • När de befintliga bostadslånens referensräntor är låga, betalar man i huvudsak bara bostadslånets marginalränta som banken sätter.
 • Dessutom försöker banker attrahera nya lånesökare med de lägsta räntorna, vilket gör att det är mycket attraktivt att binda ett renoveringslån till ett bostadslån.
 • Bostadslånens marginaler är för tillfället en bit under eller över en procent. Marginalen på de billigaste konsumentkrediterna på marknaden är sällan mindre än fem procent lägre och kan i värsta fall belasta mindre lån med 50 procent.
 • Att kombinera ett renoveringslån med ett bostadslån lönar sig alltid att överväga, då man planerar att skaffa en ägarbostad. 
 • en renoverad ägarbostad är ett bra investeringsobjekt och att kombinera ett renoveringslån med bostadslånets låga räntemarginaler gör investeringen ännu lönsammare.

4. Kombinera bostadslån och ett företagslån för större renoveringar

Stora renoveringar av husbolag finansieras vanligtvis med ett företagslån. Husbolagets aktieägare återbetalar detta lån månatligen genom företagsvederlaget.

Du kan också betala av din andel på en gång genom att ansöka om ett bostadslån med säkerhet. Även om det är mindre troligt att man ansöker om ett eget bostadslån med säkerhet för att återbetala ett företagslån, bör man alltid kontrollera om det finns ett lån på marknaden med bättre villkor än företagslånet.

Sammanfattning - vad ska man ta i beaktande då man ansöker om ett renoveringslån?

 • Gör en noggrann uppskattning av renoveringskostnaderna och ta reda på din egen betalningsförmåga.
 • Konkurrensutsätt marknadens konsumentkrediter.
 • Om du redan betalar av ett bostadslån, ta reda på från din bank om man kan kombinera ett renoveringslån med bostadslånet.

Ett lån som ansöks via Sortter kan godkännas från en annan bank, utan att man måste byta sitt kundförhållande till banken som beviljar lånet. Det är din fordel att jämföra lån erbjudande.

Hitta det billigaste renoveringslånet på marknaden med Sortters kreditkalkylator.