Låneansökan

Låna för flera olika behov – det lönar sig att fylla i låneansökan med omsorg

Att försköna saker i en låneansökan hjälper dig inte att få ett lån. I värsta fall kan felaktiga uppgifter leda till ett negativt lånebeslut eller ett dyrare lån. Vad bör du tänka på då du fyller i låneansökan?

Fyll i låneansökan med din egna ekonomiska situation i åtanke.

Ett lån är alltid ett betalningsåtagande, som förpliktigar dig till att sköta om dess återbetalning. Ett lämpligt lånebelopp identifieras vid att dess återbetalning går smidigt i vardagen utan att orsaka någon större huvudvärk. Det vore bra om ekonomin förblev flexibel varje månad efter de nödvändiga utgifterna.

Lånetiden definierar när det är meningen att lånet ska betalas tillbaka till banken. När lånetiden bestäms är det en bra idé att överväga hur stor månadsrat som är lämplig för den egna ekonomin, så att inte ekonomin svajar för mycket.

Lånesummans storlek och lånetid kan du uppskatta också genom Sortters låneberäknare.

Vad frågar man i en låneansökan?

När man tagit lånesumman och -tiden i beaktande, är det dags att fylla i själva låneansökan. Lånesumman och -tiden blir tydligare också i ansökningsskedet.

Låneansökningar innehåller vanligtvis följande saker:

 • person- och kontaktuppgifter
 • söker du lån själv eller tillsammans med enmedsökande
 • lånets syfte
 • utbildningsbakgrund
 • information om aktuell anställning
 • det lånebelopp som ska ansökas om och lånetiden
 • inkomster och utgifter
 • löneinformation eller pensionsbeslut
 • bank- och kreditkortsinformation
 • livssituation
 • boendeform
 • befintliga lån
 • en bedömning av din ekonomiska situation

Du kan jämföra lån mellan olika banker, vare sig det är fråga om ett bostadslån, renoveringslån eller billån. Du kan också fylla i en låneansökan i Sortters tjänst. Vi letar efter ett förmånligt lån från ett dussintal banker och finansinstitut.

Låneansökningar i olika banker

Flera banker beviljar också lån till andra kunder än sina egna kunder. Det kan finnas små skillnader i bankernas låneansökningar, men i allmänhet följer man samma upplägg i ansökningarna. Skillnader finns främst i enstaka frågor, låneutbud och ansökningens utseende.

Nästan varje bank kräver identifiering i tjänsten genast i början av ifyllandet av ansökan. Du kan också identifiera dig med din egna banks inloggningsuppgifter.

Vi tittade lite närmare på några banker och låneansökningar. Andelsbanken dvs OP, S-Banken Danske Bank och Nordea granskades.

OP:s låneansökan

OP erbjuder lån från traditionella bostadslån till bil- och renoveringslån. I OP: s låneansökan frågar man hur mycket lån som behövs och vad som vore en lämplig månadsrat för avkortning av lånet.

Dessutom vill OP veta om du väljer ett lån med säkerhet eller utan säkerhet. Om du väljer ett lån med säkerhet, frågar man i ansökan vilka säkerheter du vill använda (till exempel skog eller en ägarbostad). När du fyller i låneansökan kommer lånekalkylatorn att räkna ut ett lämpligt belopp, lånetid och ränta.

S-Bankens låneansökan

Du kan fylla i S-Bankens låneansökan på S-Bankens hemsida eller i S-mobil, om du är bankens kund. Om du inte är kund hos S-Banken kan du ansöka om ett lån på upp till 30 000 euro.

I S-Bankens låneansökan frågar man först ifall du söker om ett S-Lån utan säkerhet mellan 5 000–30 000 euro eller ett bostadslån. Efter detta frågar man i låneansökan om lånesumma, lånetid, lånets syfte, fakturans förfallodag och kontot som lånet ska betalas in på. Därefter frågar banken efter den sökandes grundinformation, som inkomster och utgifter, boendeform och livssituation.

Danske Banks låneansökan

Danske Bank ber dig först att fylla i låneansökan med din grundinformation samt ifall du ansöker om lån ensam eller tillsammans med en medsökande. Du kan ansöka om ett lån i din egen bank med bankkoderna.

I Danske Banks låneansökan ber man dig direkt berätta på vilket sätt banken kan vara i kontakt med dig – vare sig du är deras eller en annan banks kund. Först efter detta kan du fylla i den egentliga ansökan med grundinformationen.

Nordeas låneansökan 

I Nordea följer man samma upplägg som i tidigare nämnda banker. Även för att fylla i Nordeas låneansökan online behöver du bankkoder från en bank som verkar i Finland. I annat fall kan du besöka ett av Nordeas verksamhetsställen.

I Nordeas ansökan frågar man efter grundinformation, som lånebelopp, lånetid och lånets användningsändamål.  Banken vill veta om du ansöker om ett lån ensam eller tillsammans med en annan person. Därefter kommer banken att be dig om identifiering och att fylla i resten av informationen. Låneansökan behandlas sedan av banken.

Banken använder flera mätare när den beviljar ett lån

Banker kan använda dussintals eller till och med hundratals olika mätare, som kreditbeslutet beror på.

Låneansökan är ett viktigt formulär, men dessutom har bankerna en omfattande mängd kundinformation i sina egna och externa register. Externa register inkluderar bland annat Asiakastieto, Lowell eller Bisnode.

Med hjälp av registren kontrollerar bankerna följande saker:

 • låntagarens betalningskapacitet
 • riktigheten hos låneansökans uppgifter 
 • kreditinformation
 • betalningshistorik
 • andra skulder eller åtaganden
 • möjliga betalningsförseningar

En betalningsstörning hindrar dig från att få ett lån Men varför vill banken veta ditt civilstånd, arbetsförhållande eller boendeform?

Faktorer som påverkar lånebeviljande

Visste du att även dessa överraskande faktorer kan påverka din möjlighet att få lån?

 • Som regel är en som bor i egen bostad en mer pålitlig kund för banker än en hyresgäst. 
 • Människor som lever ensamma anses vara mer riskbenägna än de som lever i ett parförhållande, bankerna rekommenderar faktiskt parallella sökanden i låneansökningar, då är låneåterbetalningen på gemensamt ansvar. 
 • Ett långsiktigt anställningsförhållande har en positiv inverkan på låneansökan, men ett nyss inlett arbete kan försvåra möjligheten att få lån. 
 • Företagare är inte heller i den bästa positionen att ansöka om ett lån, eftersom den ekonomiska osäkerheten i företagande inte är en bra sak med tanke på ett lån. 
 • Pensionärer har en bra position eftersom pensionsinkomster ses som en stabil inkomstkälla. Andra förmåner, såsom arbetslöshetsförmåner eller barnbidrag, beaktar vanligtvis banker inte alls som inkomst. 
 • Syftet med att ansöka om lån påverkar lånevillkoren: ekonomiskt större användningar av lånet leder ofta till bättre villkor. Sådana lån inkluderar till exempel billånbåtlånrenoveringslån och kombinerat lån.

Om den tidigare listan var överraskande kan dessa saker vara ännu mer överraskande:

 • Tidpunkten för flytten kan signalera instabilitet för banker, vilket gör det säkrare för banker att inte bevilja kredit. 
 • Befintliga lån och kreditkort påverkar - nämligen positivt. Man kan allmänt tro att ju mindre skulder eller kreditkort man har, desto bättre erbjudande kommer banken att göra. Enligt Sortters bakgrundskontroll och data är situationen oftast motsatt: en lämplig mängd kreditkort eller lån hjälper oftast att få ett bättre erbjudande. 
 • Barn och familj ser ut som en positiv sak för banker och signalerar om en stabil livssituation trots att det kostar att försörja en barnfamilj. 
 • Banker fäster också uppmärksamhet på betalningsförseningar som en lånesökande kan ha haft, och dessa har en negativ inverkan på möjligheten att få lån. 
 • Skickade du in låneansökningar till flera ställen för att få den bästa låneofferten? Överdriven aktivitet kan ses som en riskfaktor för banken som kan leda till avslag på en låneansökan eller till och med annullering av de offerter som lämnats. 
 • Ett för litet lånebelopp kan också visa sig vara en negativ sak för banker. Ett lånebelopp som är för litet med tanke på inkomsterna och egendomen kan se ut som en risk eller en indikator på eventuella kommande problem.

Banker har också sina egna inkomstgränser, under vilka en lånesökande praktiskt taget inte beviljas lån alls, även om betalningskapaciteten är positiv.

Skicka en låneansökan via Sortter - vi jämför bankerna åt dig

Hitta det billigaste lånet utan säkerhet från bankers och finansföretags offerter med Sortter. 

Du kan ansöka om ett lån säkert online via vår tjänst. Fyll bara i en låneansökan så jämför vi gratis låneofferter från dussintals banker och finansinstitut. Det är din fordel att jämföra lån erbjudande.

Godkännande av en låneoffert och underteckning av ett låneavtal görs också bekvämt med nätbanks-ID. Låneofferter presenteras i tydlig prisordning i Sortters tjänst, från det billigaste till det dyraste – alltid enligt den effektiva årsräntan.

Kolla in vår nättjänst och skicka in en låneansökan.

Läs mer: