Båt

Fem tips för att få din första båt

När du köper din första båt finns det flera saker att tänka på innan du skakar hand med säljaren som ett tecken på genomförd affär. I köpskedet är det värt att jämföra utbudet på båtmarknaden och vid behov vända sig till båtindustrins experter.

Snön smälter, dagarna blir längre och båtsäsongen anländer. En egen båt är många finländares dröm och båtfeber kan överraska även en helt oerfaren båtentusiast. Att äga en båt ger varma sommardagar en helt ny betydelse. 

När båtfebern slår till lönar det sig att börja med de grundläggande sakerna. Börja med att tänka på i vilket syfte du köper båten.

1. Bestäm syftet med den första båten

Båtens syfte avgörs ganska långt av båtens pris och mängden tilläggsutrustning som skaffas.  Tänk noga på vilket användningsändamål du skaffar båten för. Du kan underlätta valet genom att fråga dig själv:

 • Hur många personer ska rymmas i båten? 
 • Är det meningen att man ska övernatta och tillreda mat i båten, behövs toalett? 
 • Hur många människor ska ha sängplatser? 
 • Köper du en motor -eller segelbåt?
 • Ska båten användas för fiske eller är det meningen att utöva vattensporter, som vattenskidor? 
 • Ska båten användas oberoende väder eller endast soliga dagar?
 • Skaffar du en båt av aluminium eller glasfiber?
 • Hur mycket erfarenhet har du av båtliv?

De vanligaste typerna av motorbåtar är öppen båt, utflyktsbåt och skärgårdskryssare. 

Öppen båt, utflyktsbåt eller skärgårdskryssare?

Den öppna båten är den absolut populäraste båttypen i Finland. Den lilla och öppna motordrivna båten passar bäst för användning nära kusten.

 • Den öppna båten är en bra allmänbåt för första gången, nöjes- stug- och fiskebruk. 
 • Den öppna båten är lätt att strandsätta och det finns gott om utrymme att röra sig på i båten. På grund av sin lilla storlek tål den öppna båten dock inte kraftigare havsgång.
 • Det finns inga sovplatser på båten.

Utflyktsbåten är en större båt än den öppna båten, som rymmer 2-3 personer för övernattning. De vanligaste modellerna av utflyktsbåtar är de så kallade Hard Top och Day Cruiser båtarna. I en Hard Top-båt är bogens kajuta ansluten till aktern utan mellanvägg och båtens styrhytt är täckt. Det finns sovplatser för 2-4 personer i båten. Day Cruiser är å andra sidan en öppen båt som kan täckas över med olika former av presenningstak. Day Cruiserns sovplatser finns i bogen, precis som i Hard Top-båten. Valet mellan en Day Cruiser och en Hard Top-båt bestäms till stor del av din egen preferens och ändamålet. Tack vare sin öppenhet är Day Cruisern ett utmärkt val för båtturer på soliga dagar. Den täckta Hard Top-båten är väl lämpad för fiske och båtliv även i något sämre väder. 

 • Utflyktsbåten är väl lämpad för längre båtturer.
 • Det stora utrymmet med öppen planlösning och det täckta däcksområdet gör båtliv till ett nöje oavsett väder. 
 • Den öppna Day Cruisern är perfekt för en nöjestur på soliga dagar.
 • Hard Top-båtar är ofta lite trängre än Day Cruisers, men är mer lämpliga för fiske och båtliv i dåligt väder tack vare sina egenskaper.

Skärgårdskryssare definieras som båtar längre än sju meter, där 3-4 personer åt gången kan övernatta. 

 • Skärgårdskryssaren har också ett kök och en fast toalett. 
 • Med en skärgårdskryssare kan man ta båtturer som räcker i flera veckor, till och med månader. 
 • När du köper en båt för längre båtturer bör du se till att båten har tillräckligt med lagringsutrymme för kläder och matbehov.    

Aluminium eller glasfiberbåt?

Oavsett om det är en öppen, utflykts- eller skärgårdskryssningsbåt, bör den första båtköparen också tänka noga på om hen ska köpa en aluminium- eller glasfiberbåt. Båtens glasfiberbotten är ömtåligare än aluminiumbotten, men den är lättare och billigare att reparera. En båt med aluminiumbotten är ofta dyrare än en båt med glasfiberbotten, men den är mer motståndskraftig mot is och landsättning. 

Motor- eller segelbåt?

Den första båtköparen måste också välja mellan motorbåt och segelbåt. Det är lättare att starta från en motorbåt eftersom det är mycket lättare att navigera i en motorbåt än en segelbåt. Att segla kräver skicklighet och särskilt en nybörjare behöver en besättning som hjälper. Det är värt att ta de första stegen att segla på en seglingskurs och först efter den fundera på att köpa en segelbåt.

2. Stirra dig inte blind på båtens pris

Det kan vara knepigt för en nybörjare att veta vilka faktorer som påverkar båtpriserna. Storleken på båten, skicket, motorn, årsmodellen och båtens utrustning är en avgörande del i utformningen av slutpriset. 

Speciellt när man köper en begagnad båt är det inte värt att stirra enbart på priset. Båten kommer troligen att bytas ut någon gång, så faktorer som påverkar båtens återförsäljningspris bör övervägas redan i köpeskedet.

En båt i dåligt skick kan vara billig, men renoverings- och underhållskostnader kommer att uppväga besparingarna från ett billigt inköpspris, eller värdet på en båt i dåligt skick kommer sannolikt att ha minskat ytterligare vid återförsäljningsstadiet. Båtar i gott skick kostar mer, men båtens reparations- och underhållsavgifter belastar inte båtens driftkostnader lika mycket som för båtar i dåligt skick. 

Förutom båtens skick bestämmer båtmodellen återförsäljningsvärdet. En serieproducerad båt av den populära modellen kommer att bli lättare att sälja i framtiden än mer individuella och sällsynta båtmodeller. Dessutom påverkar båtens tillverkningsland återförsäljningsvärdet. I princip har finska båttillverkares modeller ett bättre återförsäljningsvärde än de utländska tillverkarnas båtar.

Båten måste också vara CE-märkt för att kunna säljas vidare i Finland. CE-märket är ett intyg om att båten uppfyller EU: s krav.

3. Tänk också på båtens driftkostnad vid budgeteringen

Att köpa en båt är ett ekonomiskt stort projekt med en lång lista av tilläggskostnader. Förutom inköpspriset för båten bör följande saker tas med i beräkningen vid budgeteringen. 

 • Båtutrustning
 • Underhåll
 • Vinterförvaring
 • Förnyelse av påväxthindrande skeppsbottenfärg med några års mellanrum
 • Båtförsäkring
 • Båtlyftnings- och sjösättningskostnader
 • Förtöjningsplats
 • Bränslekostnader

Skärgårdskryssnings- och utflyktsbåtar kräver mer båttillbehör än öppna båtar, eftersom stora båtar också är avsedda att tjäna sina användare när det gäller övernattningar. Förutom boendebekvämligheter ökar elektroniska navigationssystem och andra elektroniska tillbehör avsevärt den totala kostnaden för båten. I öppna båtar behövs inte så mycket båtutrustning. Obligatorisk utrustning som rep, ankare, åror, brandsläckare, länspump och båtvästar skapar ett hål i budgeten på minst 500 euro. Utrustning av högre kvalitet kan kosta upp till mer än 1 000 euro. 

Båten måste definitivt vara försäkrad och genom att konkurrensutsätta båtförsäkringar hittar du den lämpligaste försäkringen för dig själv. Priset på försäkringen är knutet till båtens värde och beräknas vara i storleksordningen två procent av båtpriset på årsbasis. Många försäkringsbolag erbjuder båtförsäkring till rabatterat pris om båten har besiktigats eller försäkringsgivaren har en kust- eller skärgårdsexamen. 

Båten måste också ha lagring över vintern. Vid utomhusförvaring bör du vara försiktig så att båten inte hamnar under snö eller is. Städer erbjuder också faciliteter för båtars utomhusförvaring. Ett annat alternativ är att skaffa en båttrailer och förvara båten under en presenning, till exempel på din egen gård. Mindre transportdrivna båtsläp kostar över 1 000 euro. Släpvagnar för båtar över sex meter kostar redan mer än 2 500 euro.

Om du inte kan hitta ett lagringsutrymme på egen hand kan du använda privata båthallar och båthotell som erbjuder vinterförvaring inomhus. Priset för lagring i en båthall bestäms ofta av båtens storlek: ju större båt desto dyrare båtplats. Privata båthus erbjuder också lyftning och sjösättning av båtar. Det är dock mest fördelaktigt att få båten upp och ner i vattnet med att använda båtklubbarnas gemensamma hissar. 

Bränsle är den överlägset största kostnaden för båtens driftskostnader. Köparen av en motorbåt måste också välja mellan en två- och fyrtaktsmotor. Båtmotorerna har utvecklats avsevärt under de senaste decennierna och de smattrande tvåtaktsmotorerna börjar vara historia. Tidigare var fyrtaktsmotorer betydligt dyrare än tvåtaktsmotorer. Idag är de allra flesta tvåtaktsmotorer utrustade med direkt bensininsprutning, vilket gör dem jämlika i prestanda och pris som fyrtaktsmotorer.   

För- och nackdelar med en fyrtaktsmotor:

+ Låg förbrukning och utsläpp
+ Lågt körljud
+ Lätt att använda

- Dyr
- Tung och svår att flytta
- Dålig acceleration

För- och nackdelar med en tvåtaktsmotor:

+ Relativt lätt
+ Rimlig konsumtion
+ Bra acceleration
+ Enkelt underhåll

- Grovt körljud
- Rökig körning
- Dyra specialoljor

Ändamålet med båten avgörs också till stor del av valet mellan en tvåtakts- och fyrtaktsmotor. Fyrtaktsmotorns låga förbrukning och det mjuka körljudet garanterar en jämn och ekonomisk körning vid långa båtturer. Tvåtaktsmotorn är väl lämpad för en mängd olika vattensporter på grund av sin goda acceleration.

Motorn är båtens hjärta, så det är värt att investera i en bra motor. Återförsäljningsvärdet för en modern motor förblir också bra under en längre tidsperiod, vilket innebär att en investering i motorn också är en bra lösning när det gäller vidareförsäljning.

4. Bedömning av båtens skick och pris - be om hjälp vid behov 

Om du är en nybörjare, be en mer erfaren båtägare att utvärdera priset och skicket på båten. Om det inte finns några båtentusiaster i din närmaste krets kan du beställa en godsinspektör som är godkänd av den centrala handelskammaren eller en båtinspektör som är godkänd av försäkringsbolaget för att bedöma båtens skick.

Du bör också be experten om en bedömning av rimligheten i båtens prisförfrågan. En experts syn på saken kan i slutändan innebära betydande besparingar och göra det lättare att fatta ett köpbeslut.  

Speciellt vid båtförsäljning mellan privatpersoner är det bra att komma ihåg att konsumentskyddslagen inte är en säkerhet för köparen. Handelslagen gäller vid transaktioner mellan privatpersoner, i vilket fall köpeavtalet spelar en avgörande roll i en eventuell tvist. Ett skriftligt avtal måste också göras med säljaren med en lista över utrustningen som ingår i priset, en beskrivning av båtens nuvarande skick och uppgifter om tid och plats för leverans. Se mer detaljerade instruktioner för att köpa en båt och relaterade dokument här.

Det är ofta säkrare att handla med en båtbutik tack vare den säkerhet som tillhandahålls av konsumentskyddslagen, och det är kanske inte nödvändigt att involvera en extern part vid bedömningen av båtens pris eller skick. Konsumentskyddslagen fungerar också som säkerhet för köparen om båten köps genom en förmedlare. Förmedlaren är skyldig att gå igenom eventuella fel på båten med säljaren och meddela köparen om detta. I händelse av ett fel kan köparen göra ett klagomål till förmedlaren och köparen har rätt att kräva att förmedlaren rättar till felet, sänker priset eller betalar skadestånd enligt de villkor som anges i konsumentskyddslagen.

5. Betala inte för mycket för båtfinansiering

För många är en båt en stor investering där man nödvändigtvis inte har alla medel tillgängliga. Ett båtköp kan finansieras med t.ex. lån från banker eller finansinstitut. Den sista delen av en båtfinansiering alltså restposten är ofta större, vilket minskar den månatliga återbetalningen av lånet. Det är definitivt värt att jämföra lånen så att båtens finansieringskostnader inte blir orimligt höga. 

Med Sortters lånejämförelsetjänst får du en sammanställning av vad de mest pålitliga bankerna och finansiella företagen erbjuder. Sortters tjänst ger dig en sammanställning av låneofferter, där du kan välja det lån du gillar bäst när det gäller kostnader och villkor.

Jämför båtlån i Sortters kostnadsfria tjänst!