hero image

Danske Bankin sijoituspalvelu ja sijoitussovellus

Pohjoismainen Danske Bank tarjoaa kokonaisvaltaisia pankkipalveluita niin kuluttaja- kuin yritys- ja yhteisöasiakkailleen 13 eri maassa. Päivittäisten pankkipalveluiden lisäksi valikoimiin kuuluu myös erilaisia sijoituspalveluita ja tuotteita heidän asiakkailleen. Pörssisijoittajalle Danske Bankin kautta avautuu pääsy 25 eri markkinapaikalle. Kaiken kaikkiaan heidän sijoitustuotevalikoimaansa kuuluvat osakkeet, rahastot, ETF:t, joukko- ja indeksilainat, säästämissopimukset, sijoitusobligaatiot sekä warrantit, sertifikaatit ja minifutuurit. Pankin mobiilisovellus mahdollistaa sijoitusten seuraamisen ja kaupankäynnin myös liikkeellä ollessa.

Hyvät puolet

  • Laaja tarjonta eri sijoitustuotteita
  • Tarvittaessa saatavilla oleva ammattilaisten tuki sijoituksien tekoon ja hallinnointiin

Huonot puolet

  • Kuukausittainen arvo-osuustilin hallinnointimaksu

Danske Bank yrityksenä

Danske Bank on pohjoismainen pankki, joka toimii kansainvälisesti 13 maassa tarjoten kokonaisvaltaisia pankkipalveluita asiakkailleen. Suomen kolmanneksi suurimpana pankkina se työllistää noin 2 000 ammattilaista, jotka toimivat alan asiantuntijoina kuluttajille sekä yritys- ja yhteisöasiakkaille. Pankki toimii lähes miljoonan henkilöasiakkaan talouteen liittyvien asioiden parissa. Päivittäisten palveluiden lisäksi he tarjoavat sijoitus-, säästämis- ja rahoitusvaihtoehtoja. Sijoittamisesta kiinnostuneille yritys tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita, joista löytyy vaihtoehtoja kaikenlaisten sijoittajien tarpeisiin. Lisäksi on sinusta itsestäsi kiinni miten paljon asiantuntija-apua haluat sijoitustaipaleellasi. Voit toimia täysin omatoimisesti, yhdessä asiantuntijoiden kanssa tai pankin asiantuntijat voivat sijoittaa puolestasi sijoitussuunnitelman pohjalta. Danske Bankin sijoitustuotteita ovat osakkeet, rahastot, ETF:t, joukko- ja indeksilainat, säästämissopimukset, sijoitusobligaatiot sekä warrantit, sertifikaatit ja minifutuurit.

Sijoittamisen aloittaminen ja osakesäästäminen Danske Bankissa

Aloittaaksesi kaupankäynnin voit avata Danske Bankin verkkopankissa Danske Kaupankäynti Online -palvelun. Mikäli et ole vielä Danske Bankin asiakas onnistuu asiakkaaksi liittyminen myös heidän verkkosivujensa kautta ja heidän konttorissaan vierailemalla saat pankkitunnukset käyttöösi. Danske Kaupankäynti Online -palveluun kuuluvat arvo-osuustilin avaus, rahastosalkku ja kaupankäyntitili. Valikoimiin kuuluu myös osakesäästötili, jonka voit avata verkkopalvelussa.

Kaupankäynti Online -palvelu mahdollistaa kaupankäynnin 25 eri markkinapaikalla. Lisäksi voit sijoittaa niin Danske Bankin kuin muidenkin toimijoiden ETF- ja sijoitusrahastoihin. Danske Bank tarjoaa myös maksullisia lisäpalveluita, jotka helpottavat sijoittajaa parempien päätösten teossa ja kaupankäynnin sujuvoittamisessa. Tarjolla on reaaliaikaiset kurssit ja uutispalvelut, analyysipalvelu sekä markkinaseurantaväline Danske Streamer. Sijoitusten seuranta ja hallinnointi onnistuu myös hyvin mobiilissa Danske Bankin mobiilisovelluksella, joka on tarjolla Android- ja iOS -käyttöjärjestelmille. Itsenäisen Kaupankäynti Online -palvelun lisäksi voit myös sijoittaa yhdessä Danske Bankin henkilökunnan kanssa joko vastaten edelleen itse sijoitusten tekemisestä ja tehden sijoitussuunnitelman yhdessä heidän kanssaan tai antaen vastuun sijoitusten tekemisestä sijoitussuunnitelman pohjalta ammattilaisille.

Danske Bankissa rahastosijoittaminen ja ETF:t

Sijoitusrahaston avulla sijoittaminen onnistuu pienilläkin summilla, joilla saat myös ammattilaisten osaamisen tueksesi, sillä he huolehtivat rahaston ylläpidosta. Sijoitusrahasto mahdollistaa esimerkiksi osakkeisiin ja joukkolainoihin sijoittamisen. Rahastosijoittajana säästöt ovat osa useisiin kohteisiin hajautettua sijoitussalkkua, jonka hallinnoinnin hoitaa rahastoyhtiö. Rahastojen hyvä puoli on, että niitä löytyy lähes kaikkiin tarpeisiin. Rahastoja ovat lyhyen koron rahastot, pitkän koron rahastot, yhdistelmärahastot ja osakerahastot. Rahaston valitsemisessa on hyvä muistaa, että riski kulkee käsi kädessä tuotto-oletuksen kanssa. Danske Bankin asiakkaana voit sijoittaa rahastoihin joko kertasuorituksina ja kuukausittain tekemällä rahastosäästösopimuksen, jolloin rahaston osto automatisoidaan halutulla summalla kuukausittain. Kuukausisäästäjäksi pääset mukaan jopa vain 10 eurolla kuukaudessa sekä voit halutessasi sijoittaa useampaan rahastoon. Danskeinvest.fi -sivusto tuo sijoittajalle ja sitä harkitsevalle tietoa rahastosijoittamisesta ja Danske Bankin tarjolla olevista rahastoista kootussa muodossa.

ETF tulee sanoista Exchange Traded Fund, ja se tarkoittaa pörssinoteerattua rahastoa. ETF-rahastot ovat noteerattu pörssissä samalla tavalla kuten osakkeet. ETF:t mukailevat hyvin usein jotain tiettyä osakeindeksiä, joka mittaa jonkin markkinan, maantieteellisen alueen tai esimerkiksi toimialan kehitystä. Danske Bankin ETF-sijoittajana pääset sijoittamaan edullisesti ja globaalisti. Välityspalkkiot alkavat 2 eurosta, ja valikoimassa on laajasti ETF:iä. Lisäksi ETF-sijoittajana saat mahdollisuuden sijoittaa sellaisiin toimialoihin, raaka-aineisiin tai alueisiin, joihin olisi muuten erittäin hankalaa sijoittaa.

Danske Varainhoito Online

Danske Varainhoito Online on digitaalinen sijoituspalvelu, jonka tarkoitus on laatia sijoitussuunnitelma sijoittajalle. Tuon suunnitelman pohjalta sijoittajalle suositellaan sopivin ratkaisu sijoittamiseen. Rahat sijoitetaan ESG-sijoitusrahastoihin, joiden varoja hoitaa ammattilaiset ja joiden sijoituskohteissa on huomioitu vastuullisuus valintakriteerinä. Käytettyä lähestymistapaa kutsutaan ESG Insideksi ja englanninkielisiin lyhenteisiin perustuen ympäristöasiat, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa otetaan perusteeellisesti huomioon sijoituksia tehdessä. Ne otetaan huomioon niin prosesseissa, tuotteissa kuin neuvonnassa ja näin sijoittaja saa parhaan hyödyn sijoituksista ja varmistuu, että ne on toteutettu kestävällä tavalla. 

Käytettäessä Danske Varainhoito Online -palvelua valikoimissa on viisi eri riskitason sijoitusrahastoa, jotka sijoittavat maailmanlaajuisesti indeksirahastojen ja ETF:ien kautta. Sinulle tehty sijoitussuunnitelma suosittaa sinulle sopivaa rahastoa. Osakkeet eroavat toisistaan sen suhteen kuinka paljon osakesijoituksia ne sisältävät. Korkeampi tuotto-oletus on sijoitusrahastoissa, jotka sisältävät enemmän osakkeita, mutta samalla niihin voi liittyä voimakastakin arvonvaihtelua suuntaan tai toiseen.

Danske Bankin muut sijoitustuotteet

Danske Bankin asiakkaana voit sijoittaa myös sijoitusobligaatioihin, säästämissopimuksiin, joukkolainoihin, warranteihin, sertifikaatteihin ja minifutuureihin. Sijoitusobligaatio on joukkolainamuotoinen sijoitus, joka sopii rajatun riskin sijoittajalle, koska siinä pääomaa suojaa turvaava osa. Säästämissopimuksia on olemassa erilaisia, mutta ne sopivat esimerkiksi eläkesäästäjälle, kun taas joukkolainat koostuvat isojen yritysten tai valtioiden tavasta rahoittaa toimintaansa sijoituksilla. Danske Bank on yksi suurimpia joukkolainojen välittäjiä, ja pankki pystyy tarjoamaan analysoitua tietoa sijoituspäätöksien tueksi kattavan tutkimustoiminnan ansiosta. Warrantien, sertifikaattien ja minifutuurien avulla voi hienosäätää sijoitussalkkua pörssilistatuilla sijoitustuotteilla. Näiden tuotteiden hyötyihin lukeutuvat salkun riskitason säätäminen ja mahdollisuus suojautua markkinoilla tapahtuvia laskuja vastaan.

Vertaile sijoitussovelluksia

Vertaile ja löydä itsellesi paras sijoitussovellus – lue lisää »

Usein kysytyt kysymykset

Sijoittamisesta Danske Bankissa kysyttyä

Voit avata tilin verkkopankissa tai ottamalla yhteyttä Danske Bankin sijoitusasiantuntijakeskukseen.