Mies ja nainen
Takaisin blogiin

Yrityslaina – miten se eroaa kuluttajille myönnettävistä lainoista?

Yrityslaina voi pelastaa yrityksen pinteestä tai auttaa nostamaan toiminnan uudelle tasolle. Lainanottajana yritys on kuitenkin yksityistä kuluttajaa heikommassa asemassa.

Kaikessa yritystoiminnassa voi tulla vastaan tilanteita, jolloin ulkopuolinen yritysrahoitus on tarpeen. Yritys voi tarvita rahoitusta esimerkiksi toiminnan käynnistämiseen tai laajentamiseen. Yleinen tapa rahoittaa yrityksen toimintaa on yrityslaina, joka on nimensä mukaisesti yritykselle myönnettävää lainaa. Yrityslainan tarkoitus on auttaa yrityksiä niiden toiminnan eri vaiheissa.

Mihin tarkoitukseen yrityslainaa voi hakea?

Yrityslainan käyttökohteita voivat olla esimerkiksi erilaiset investoinnit, kuten laitehankinnat, uuden työvoiman palkkaaminen tai vaikkapa yrityskaupan toteuttaminen. Joskus lainan tarve voi olla vain lyhytaikainen ja yrityslainaa on siten mahdollista nostaa myös väliaikaisen kassavajeen paikkaamiseen tai ylipäänsä turvaamaan yritystoiminnan jatkuvuutta.

Tyypillisiä yrityslainan käyttötarkoituksia ovat ainakin:

 • hankinnat
 • henkilöstön palkkaus
 • markkinointi
 • varaston täyttö
 • aiemman velan uudelleenrahoitus
 • toiminnan tai toimitilojen laajennus
 • käyttöpääoma

Yrityslaina voi siis auttaa yritystoimintaa lukuisilla eri tavoilla eikä määrättyjä käyttökohteita juuri ole. Lainalle täytyy kuitenkin aina olla jo hakuvaiheessa jokin käyttötarkoitus, eikä sitä siis voi saada täysin ilman perusteltua tarvetta.

Yrityslainaa voivat saada kaikki yritykset koosta riippumatta

Yrityslaina voi olla erinomainen rahoitusvaihtoehto kaikille siihen oikeutetuille yrityksille, joille ulkopuolinen rahoitus on syystä tai toisesta tarpeellinen. Käytännössä yrityslainaa voivat hakea kaikki suomalaiset luottokelpoiset kaupparekisterissä olevat yritykset. Yritysmuodolla ei ole juurikaan rajoituksia.

Lainakelpoisia yhtiömuotoja ovat:

 • osakeyhtiö
 • asunto-osakeyhtiö
 • osuuskunta
 • kommandiittiyhtiö
 • avoin yhtiö
 • toiminimi eli yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lainakelpoisia voivat siis olla yhtä lailla suuret yritykset, pk-yritykset ja aloittelevat yritykset. Yritystoiminnan alkuvaiheessa ongelmaksi voi silti muodostua se, että joskus yritykseltä voidaan odottaa muutaman vuoden toimintahistoriaa, ennen kuin sille myönnetään lainaa.

Sortterin kautta on kuitenkin mahdollista kilpailuttaa yrityslainoja myös aloittavalle yritykselle.

Yrityslainojen laina-ajat ja maksuehdot poikkeavat kuluttajille tarjottavista lainoista

Yrityslainaa nostettaessa on syytä pitää mielessä, että luonnollisista yhteneväisyyksistä huolimatta yrityslaina poikkeaa kuluttajille tarjottavista lainoista. Yksi suurimpia eroja lainojen välillä on laina-aika, joka on yrityslainoissa usein kuluttajille myönnettäviä lainoja lyhyempi. Myös yrityslainojen korot ovat tyypillisesti yksityisten kuluttajien lainoja korkeammat. Mitään vakiintunutta laina-aikaa tai korkotasoa yrityslainoilla ei kuitenkaan ole, vaan yrityslainoissa laina-aika ja korot sovitetaan aina yhdessä lainanmyöntäjän kanssa yrityksen talouteen sopiviksi.

Lainaehtojen tarkka suunnittelu on edullista kaikille, sillä luonnollisesti myös lainanmyöntäjä hyötyy siitä, että yritys kykenee maksamaan lainan takaisin. Sen vuoksi laina on monesti sovitettavissa pitkälle aikavälille, jolloin laina ei rasita liikaa yrityksen kassavirtaa.

Lainaehtojen tarkasta suunnittelusta huolimatta yrityslainojen maksuehdot ovat silti usein yksityishenkilöiden lainoja tiukemmat, sillä niitä ei ole säädelty yksityisille kuluttajille tarjottavien lainojen tapaan. Yrityslainojen merkittävä ero verrattuna kuluttajille tarjottaviin lainoihin onkin se, että yrityslainoja ei suojaa kuluttajansuojalaki. Laki siis suojaa yksityistä kuluttajaa täysin kohtuuttomilta lainaehdoilta, mutta yrityksillä vastaavaa suojaa ei ole. Siksi yrittäjän on lainaa nostaessa oltava erityisen tarkkana, minkälaisilla ehdoilla hänen yrityksensä ottaa lainaa.

Yrityslainan kuluista ja niihin vaikuttavista tekijöistä on syytä olla tietoinen jo ennen lainan hakemista. Tyypillisesti kuluihin vaikuttavat lainasumma, maksuaika, yrityksen maksuvalmius, vastuuhenkilöiden luottokelpoisuus sekä yrityksen tulevaisuuden näkymät. Kuluihin on syytä perehtyä tarkasti, sillä pahimmillaan varomaton yrittäjä voi joutua vastaamaan lainasta henkilökohtaisesti. Esimerkiksi nimestään huolimatta jotkin vakuudettomat yrityslainat voivat vaatia niin sanotun henkilötakauksen. Henkilötakaus tarkoittaa sitä, että mikäli yritys ei suoriudu maksuvelvoitteistaan, lainan takaisinmaksusta on vastuussa yrittäjä.

Sortter mediassa

YLE UutisetIlta-SanomatIltalehtiKauppalehtiMtv3 / MTV uutisetHelsingin SanomatTalouselämäMaaseudun TulevaisuusTaloussanomatRadio NovaTaloustaitoKarjalainenIlkka–PohjalainenEtelä-SaimaaUusi SuomiSavon Sanomat

Yrityslainahakemus kannattaa laatia huolella

Yrityslaina voi sopia rahoitusvaihtoehdoksi mille tahansa yritykselle, sillä se voi joustaa melko paljon lainasumman ja -ajan suhteen. Lainaa voi esimerkiksi hakea vain muutamaksi kuukaudeksi tai pidempiaikaisesti useammalle vuodelle. Mahdolliset lainasummat puolestaan vaihtelevat riippuen yrityksen taloudesta sekä siitä onko haettu laina vakuudellinen vai vakuudeton. Esimerkiksi vakuudettomana yrityslainaa on mahdollista saada 250 000 euroon saakka ja sen ylittäviin lainoihin vaaditaan usein jonkinlainen reaalivakuus.

Itse yrityslainan hakuprosessi on kuitenkin hyvin yksinkertainen, kunhan siihen valmistautuu huolella ennen hakemuksen jättämistä. Yrityslaina kannattaa aina myös kilpailuttaa.

Yrityslainahakemusta varten tarvitset seuraavat yrityksen talouteen liittyvät asiakirjat:

 • tuorein tilinpäätös
 • tilikauden kirjanpito
 • kirjanpidon väliajo, mikäli viimeisestä tilinpäätöksestä on aikaa yli 3 kuukautta

Yrityslainahakemus on syytä tehdä huolella, sillä se helpottaa ja nopeuttaa hakuprosessia. Hakemusta varten on kannattaa ottaa esille hakemukseen tarvittavat asiakirjat, sillä siten prosessi etenee sujuvammin ja mahdollisen lainan voi saada yrityksen tilille nopeammin.

Sortter kilpailuttaa yrityslainat puolestasi

Yrityslainat ovat hyvin tärkeitä monille yrityksille ja parhaimmillaan ne voivat auttaa yrityksen vaikean taloustilanteen yli tai säästää työpaikkoja, mikäli yrityksen ei tarvitse rahoituksen ansiosta irtisanoa henkilöstöä. Yrityslaina ei kuitenkaan ole pelastava keino kaikissa tilanteissa ja lainaa ei ole syytä hakea esimerkiksi selvästi kannattamattoman yritystoiminnan elvyttämiseksi. Yrityslainaa ei usein edes myönnetä, mikäli yrityksellä ei katsota olevan mahdollisuuksia sen takaisinmaksuun.

Mikäli yrityslaina kuitenkin on tarpeellinen ja sen takaisinmaksulle on olemassa taloudelliset edellytykset, voi siitä olla yrityksellesi merkittävää hyötyä. Yrityslaina on kuitenkin aina syytä kilpailuttaa huolellisesti, sillä se on paras tapa välttyä epäedullisilta lainasopimuksilta. Sortterin kautta yrityslainojen vertailu on helppoa ja nopeaa, sillä vertailupalvelussamme voit kilpailuttaa yhdellä hakemuksella useita lainoja. Hyvin laaditulla hakemuksella voit saada lainatarjouksia jopa saman päivän aikana yrityksesi tarpeeseen.

Takaisin blogiin