Sähkön kilpailutus tuo säästöä sähkölaskuun

Sähkön kilpailutus tuo säästöä sähkölaskuun – vinkit sähkönkulutuksen pienentämiseen

Sähkön kilpailutus on yksi keino säästää arjen pakollisissa menoissa. Jokainen meistä voi toiminnallaan vaikuttaa kotinsa energiankulutukseen. Moninkertaistuessaan pienistäkin teoista syntyy iso säästö, joka näkyy lopulta myös sähkölaskussa.

Oletko koskaan miettinyt, mistä sähkön hinta muodostuu? Moni meistä maksaa sähkölaskunsa pohtimatta sen enempää, mitkä tekijät vaikuttavat laskun loppusumman taustalla. Tärkeintä on, että valot syttyvät kotiin ja laitteisiin saa virtaa pistokkeesta.

Kuluttajan olisi kuitenkin hyvä olla tietoinen sähkölaskunsa sisällöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Pienellä perehtymisellä on mahdollisuus vaikuttaa myös siihen kiinnostavimpaan, eli sähkölaskun suuruuteen.

Sähkön hinta koostuu kolmesta eri tekijästä

Sähkölaskua tutkailemalla voit huomata, että sähkön hinta koostuu kolmesta eri osa-alueesta:

 1. sähkön energiahinnasta
 2. sähkön siirron hinnasta
 3. sähköverosta ja arvonlisäverosta

Kuluttajan kannalta näistä kiinnostavin on sähkön energiahinta, joka on mahdollista kilpailuttaa eri sähköyhtiöiden välillä. Sähkön jakelusta puolestaan vastaa aina paikallinen sähköverkkoyhtiö, jolle maksetaan ostamasi sähkön siirtämisestä. Omaa sähkönjakeluyhtiötä ei voi valita tai kilpailuttaa.

Seuraavaksi pureudumme siihen, mitä sähkösopimuksen kilpailuttaminen käytännössä tarkoittaa. 

Mitä on sähkön kilpailutus?

Tiesitkö, että Suomessa on yli 80 sähkönjakeluyhtiötä? Sähkön kilpailutuksella voit valita jopa kymmenien vaihtoehtojen joukosta juuri sen sähköyhtiön, joka tarjoaa sinun tarpeitasi vastaavan sähkösopimuksen.

Sähkösopimuksen kilpailutuksen voit tehdä joko itse tai käyttää kilpailutukseen tarkoitettuja internetin vertailupalveluja. Vertailua varten sinun tarvitsee vain ilmoittaa kohteen osoite sekä arvio vuosittaisesta sähkönkulutuksestasi. Tarvittavat tiedot löydät kätevästi esimerkiksi edellisen kuukauden sähkölaskusta. 

Valitsemasi sähkönmyyjä irtisanoo nykyisen sähkösopimuksen puolestasi ja tarkistaa sähkön käyttöpaikkaa koskevat tiedot verkkoyhtiöltäsi. Sähkönmyyjän vaihto on maksutonta, mikäli edellisestä myyjänvaihdosta on kulunut vähintään 12 kuukautta

Sähköyhtiön maantieteellinen sijainti ei vaikuta sähkön hintaan, eli voit ostaa sähköä haluamaltasi sähköyhtiöltä mistä päin Suomea tahansa.

Miten usein sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa?

Yleisenä ohjenuorena pidetään, että sähkösopimuksen kilpailutus on hyvä tehdä vähintään kerran vuodessa. Mikäli sopimuksesi on kuitenkin luonteeltaan määräaikainen, voi sen kilpailuttaa ilman kuluja aikaisintaan sopimuskauden päätyttyä.

Mitä huomioida ennen sähkön kilpailuttamista? 

 Ennen kuin aloitat sähkösopimuksesi kilpailuttamisen, kannattaa hieman pohdiskella omia sähkönkäyttötapoja. Jotta löydät juuri sinulle sopivan sähkösopimuksen, kiinnitä huomiotasi esimerkiksi seuraaviin asioihin:  

1.     Minkä sähkön mittaustavan haluat? 

Suositun yleissähkön lisäksi on olemassa yö- ja kausisähköä, jotka sopivat esimerkiksi sähkölämmitteisiin koteihin. Yleissähkön hinta puolestaan pysyy samana vuoden- tai vuorokaudenajasta riippumatta, ja se sopii erityisen hyvin pienille kotitalouksille. 

2.     Sähkön alkuperän valinta? 

Sähkösopimusta tehdessäsi voit valita, onko ostamasi sähkö tuotettu ydinenergialla, fossiilisella energialla vai uusiutuvalla energialla. Mikäli valitset esimerkiksi tuulivoimalla tuotetun sähkön, on sähkönmyyjä velvoitettu hankkimaan kulutuksesi verran alkuperätodennettua tuulisähköä. 

3.     Millaisen sopimustyypin haluat? 

Eri sopimustyypit eroavat toisistaan hinnan ja sopimuksen voimassaolon mukaan. Vaihtoehtoina on yleensä määräaikainen sopimus, toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja pörssisidonnainen sopimus. 

 • Määräaikainen sopimus tehdään ennalta määrätylle ajanjaksolle, jolloin sähkön hinta on yleensä kiinteä sopimuksen päättymiseen saakka. Huomioithan, että määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa kuluitta ainoastaan muuton yhteydessä.
 • Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on sopimustyyppi, joka tarjoaa asiakkaalle joustavuutta. Tämän sopimustyypin hinta voi vaihtua 30 vuorokauden kuluttua sähköyhtiön ilmoituksesta, ja sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa. 
 • Pörssisidonnainen sopimus on sopimustyyppi, jossa sähkön hinta määräytyy sopimuksessa ilmoitetun kaavan mukaisesti. Suomessa hinnoittelu on yleensä sidottu Pohjoismaiden yhteisen Nord Pool -sähköpörssin vuorokausittaiseen markkinahintaan. Tätä hintaa kutsutaan spot-hinnaksi ja se vaihtelee tunneittain.

Pörssisähkön suosio on hiljalleen kasvanut kuluneen kymmenen vuoden aikana. Seuravaksi perehdymme tarkemmin pörssisähköön ja sen tarjoamiin säästämismahdollisuuksiin. 

Pörssisähkö – keino pienentää sähkölaskua? 

Energiaviraston tekemän vertailun mukaan pörssisähkö on usein edullisin tapa hankkia sähköenergiaa pitkällä aikavälillä. 

Pörssisähkön toimintaperiaate on samanlainen kuin osakepörssissä: sen hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, jolloin voit vaikuttaa sähkölaskuusi ajoittamalla oman sähkönkulutuksesi vuorokauden edullisimmille tunneille. Usein pörssisähkö on edullisinta öisin ja viikonloppuisin, kun kysyntä on alhaisimmillaan. 

Pörssisähkön hinnan kehitystä on vaikea ennustaa säätilojen ja sademäärien muuttuessa. Yleensä sähkö on kalleinta talvisin, mutta kesällä 2021 sähkön pörssihinta on pysytellyt poikkeuksellisen korkealla. Esimerkiksi vesivoiman tuotantokustannukset ovat kasvaneet kuivuuden myötä, mikä on heijastunut myös pörssisähkön hintaan.

Kenelle pörssisähkö sopii?

Mikäli haluat säännöllisesti seurata ja vähentää omaa energiankulutustasi, voi pörssisähkö olla fiksu valinta talouteesi. Erityisen hyvin se sopii esimerkiksi sähköllä lämpiävään omakotitalouteen, jossa ollaan valmiita optimoimaan sähkönkäyttöä sähkön kysyntäpiikkien mukaan.

Pörssisähkön edut korostunevat tulevaisuudessa. EU:n heinäkuussa 2021 julkaiseman Fit for 55 -ilmastopaketin myötä uusiutuvan sähköenergian käyttö yleistyy, mikä lisännee sähkön hinnan nopeaakin heilahtelua. Tilanteesta voivat hyötyä ne, jotka pystyvät seuraamaan kulutustaan ja siirtämään sitä esimerkiksi yöaikaan.

Säästämällä sähköä säästät sekä luontoa että kukkaroa – vinkit energiankäytön vähentämiseen 

Suomalaisten hiilijalanjälki eli laskennallinen hiilidioksidipäästö asukasta kohden on Euroopan suurimpia. Asumisen osuus hiilijalanjäljestä on merkittävä ja sitä nostaa erityisesti sähkön- ja lämmönkulutus. Tekemällä pieniä ekotekoja arjessasi voit sekä säästää luonnonvaroja että keventää hiilijalanjälkeäsi. 

Vihreään sähköön siirtyminen on yksi keino vähentää ilmastopäästöjä. Kun valitset itsellesi uutta sähkösopimusta, kannattaa hinnan lisäksi vertailla sähkön tuotantotapoja.

Uusiutuvia energialähteitä käyttävät tuotantomuodot ovat ympäristön kannalta kestävimpiä, ja niitä ovat muun muassa tuuli- ja vesivoima sekä aurinkoenergia. 

Mikään sähkön tuotantomuoto ei kuitenkaan ole ongelmaton, joten tärkeintä on vähentää omaa sähkönkulutustaan. Pienistäkin arjen teoista voi syntyä merkittävä päästövähennys, josta kiittää niin luonto kuin kukkarokin. 

Vinkkejä sähkönkulutuksen pienentämiseen

 • Sammuta turha valaistus. Kodin hehkulamput kannattaa myös vaihtaa energiansäästölamppuihin. Lisäsäästöjä voi etsiä ajastimista, himmentimistä ja liiketunnistimista. 
 • Lämmitä huoneet vain 19-22-asteisiksi. Viileässä lämpötilassa unikin tulee paremmin. 
 • Tiivistä kodin ikkunat.
 • Pese vaatteita täydellä koneellisella.
 • Poista laturi pistorasiasta, kun akku on täynnä. 
 • Sammuta laitteiden stand-by-tilat. Sähkölaitteiden valmiustila voi olla jopa 5-10 prosenttia kodin sähkönkulutuksesta. 
 • Lämmitä sauna korkeintaan 80-asteiseksi. 

Ajankohtaista