Maksuhäiriömerkintä – voiko sen kanssa elää?
Takaisin blogiin

Maksuhäiriömerkintä – voiko sen kanssa elää?

Suomessa on lähes 400 000 luottotiedotonta. Vaikka maksuhäiriömerkintä voi hankaloittaa elämää monin tavoin, ei sen kuitenkaan tarvitse merkitä maailmanloppua. Talousvaikeuksiin kannattaa kysyä aina myös rohkeasti apua.

Velkaantumiseen liittyy usein häpeää ja salailua. Kun velkaantuminen lopulta riistäytyy käsistä ja maksut jäävät maksamatta, on seurauksena maksuhäiriömerkintä, joiden määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden ajan paria viime vuotta lukuun ottamatta.

Miten maksuhäiriömerkinnän kanssa voi sitten elää? Yksi tärkeimmistä asioista on oppia antamaan itselleen anteeksi ja hakea myös rohkeasti apua sekä keskustella velkaantumiseen liittyvistä huolista ja tuntemuksista. 

Miten maksuhäiriömerkinnän voi saada? 

Puhekielessä maksuhäiriömerkinnästä puhutaan usein luottotietojen menettämisenä. 

Prosessina luottotietojen menettäminen kestää jopa kuukausia, joten maksuhäiriömerkintä ei synny heti, jos esimerkiksi lasku, velka tai sakko jää maksamatta. 

Maksuhäiriömerkintöjä voi saada prosessin eri vaiheissa:  

1. Velkojan ilmoittama maksuhäiriömerkintä 

Velkoja voi ilmoittaa maksun laiminlyönnistä luottotietorekisteriin, mikäli: 

 • Lasku on ollut maksamatta vähintään 60 vuorokautta. 
 • Laskusta on lähetetty maksukehotus 21 päivää aiemmin.
 • Luottosopimuksessa mainitaan, että maksuhäiriö ilmoitetaan luottotietorekisteriin.
 • Laskun maksusta ei ole tehty maksusopimusta velkojan kanssa. 

Velkojan ilmoittamat maksuhäiriömerkinnät ovat kuitenkin harvinaisia. Yleensä merkintä tulee vasta käräjäoikeuden tai ulosoton ilmoituksesta.

2. Käräjäoikeuden ilmoittama maksuhäiriömerkintä

Yleensä maksuhäiriömerkintä tulee sen jälkeen, kun velkoja on hakenut velalle maksutuomion käräjäoikeudesta. Ennen tuomiota velkojan tulee kuitenkin lähettää velalliselle perintäkirje, jossa kerrotaan asian etenemisestä käräjäoikeuden käsiteltäväksi. 

Velallisen ei tarvitse vastata käräjäoikeuden lähettämään haasteeseen, elleivät laskun tiedot pidä paikkaansa. 

Julkisoikeudelliset laskut, kuten verot ja kunnalliset terveydenhoitolaskut ovat suoraan ulosottokelpoisia ilman maksutuomiota. 

3. Ulosoton ilmoittama maksuhäiriömerkintä 

Ulosotto ilmoittaa merkinnän luottotietorekisteriin seuraavissa tapauksissa:

 • Velallinen todetaan varattomaksi tai hänen tulonsa ovat liian pienet ulosmitattavaksi. 
 • Velallista ei ole tavoitettu tai hänen olinpaikkaansa ei tiedetä. 
 • Velallisen tuloja on ulosmitattu pitkäkestoisesti eli viimeisen kahden vuoden aikana vähintään 18 kuukautta yhtäjaksoisesti. 

Maksuhäiriömerkinnän voi saada myös velkajärjestelyn, edunvalvonnan tai oman luottokiellon kautta.

Mitä seurauksia maksuhäiriömerkinnällä on? 

Suomessa toimii kaksi negatiivista luottotietorekisteriä, Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy. Jokaisella yksityishenkilöllä on oikeus tarkistaa omat luottotietonsa, mutta toisen henkilön luottotietojen tarkistaminen edellyttää luottotietolaissa mainittua pätevää perustetta: 

 • Luoton myöntäminen
 • Asunnon vuokraaminen 
 • Työnhakijan arviointi, jos haettavassa työtehtävässä esimerkiksi käsitellään rahaa tai tehdään merkittäviä taloudellisia päätöksiä.

Maksuhäiriömerkintä voi siten hankaloittaa elämää monin tavoin. Esimerkiksi monet yritykset, kuten pankit tarkistavat asiakkaidensa luottotiedot ennen kuin tekevät heidän kanssaan sopimuksia. 

Luottotiedot tarkistetaan usein esimerkiksi seuraavissa sopimuksissa: 

 • Pankkilainat – pankit eivät yleensä myönnä lainaa maksuhäiriöiselle lainanhakijalle. Mikäli lainaa myönnetään, voidaan asiakkaalta vaatia normaalia enemmän vakuuksia esimerkiksi asuntolainaa haettaessa.
 • Osamaksusopimukset – monet yritykset, kuten puhelinoperaattorit eivät pääsääntöisesti tee osamaksusopimuksia luottotiedottoman asiakkaan kanssa eli hänen on  maksettava hankintansa kertamaksulla. 
 • Etäkauppa verkkokaupat eivät yleensä myönnä luottotiedottomalle asiakkaalle laskua, vaan ostokset on maksettava postiennakolla tai ennakkomaksulla. 
 • Pankki- ja luottokortit – luottotiedottoman on käytännössä mahdotonta saada itselleen luottokorttia. Pankki voi myös vaatia jo olemassa olevat pankki- tai luottokortit takaisin, mikäli asiakas saa maksuhäiriömerkinnän. 
 • Vakuutukset – erityisesti vapaaehtoisten vakuutusten hankkiminen on vaikeaa, mikäli luottotiedot ovat menneet. 
 • Matkapuhelin- ja internetliittymät – monet operaattorit edellyttävät luottotiedottomalta asiakkaalta vakuuden tai ennakkomaksun maksamista esimerkiksi matkapuhelin- tai laajakaistayhteydestä. 

Tietyt peruspalvelut, kuten sähkö, vesi ja viestintäpalvelut on tarjottava kaikille kuluttajille maksuhäiriömerkinnästä huolimatta. Palvelun saaminen voi kuitenkin jossain tapauksissa vaatia vakuuden tai ennakkomaksun maksamista. 

Tietojen kysymisestä jää luottotietorekisteriin tieto sekä kysyjästä että käyttötarkoituksesta. Toisen henkilön luottotietojen tarkistaminen ilman asianmukaista perustetta on rikos tai rikkomus, josta kysyjä voi joutua oikeudelliseen vastuuseen.

Sortter mediassa

YLE UutisetIlta-SanomatIltalehtiKauppalehtiMtv3 / MTV uutisetHelsingin SanomatTalouselämäMaaseudun TulevaisuusTaloussanomatRadio NovaTaloustaitoKarjalainenIlkka–PohjalainenEtelä-SaimaaUusi SuomiSavon Sanomat

Uusi luottotietolaki parantaa luottotietonsa menettäneiden asemaa 

Joulukuusta 2022 lähtien maksuhäiriömerkinnät poistuvat kuukauden kuluttua velan maksamisesta. Hallituksen keväällä hyväksymä lakimuutos parantaa velallisten asemaa oleellisesti, sillä aiemmin maksuhäiriömerkintä on pysynyt velallisen tiedoissa vähintään kahden vuoden ajan. 

Jatkossa uudet maksuhäiriömerkinnät eivät myöskään pidennä vanhojen säilytysaikoja, vaan jokainen merkintä käsitellään omanaan. 

Uutta lakia sovelletaan takautuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki maksetut maksuhäiriömerkinnät häviävät, jos niiden maksamisesta on yli kuukausi. 

Maksuhäiriömerkintöjä koskevan uudistuksen lisäksi valmisteilla on myös esitys positiivisesta luottorekisteristä

Positiivinen luottorekisteri ehkäisee ylivelkaantumista 

Suomessa on tällä hetkellä käytössä niin sanottu negatiivinen luottorekisteri, johon rekisteröidään ainoastaan velkomustuomion kautta syntyneitä maksuhäiriöitä. 

Nyt valmisteilla oleva positiivinen luottotietorekisteri tarkoittaa puolestaan tietokantaa, josta luotonantajat voivat reaaliaikaisesti nähdä lainanhakijan tulotiedot sekä aiemmat myönnetyt lainat. 

Positiivinen luottotietorekisteri tarjoaa siis: 

 • luotonantajille paremman mahdollisuuden arvioida lainanhakijan maksukykyä. Näin ylivelkaantumiseen on mahdollista puuttua ennen kuin ongelmat pahenevat. 
 • Kuluttajalle mahdollisuuden tarkastella omia luottojaan ja asettaa itselleen vapaaehtoinen luottokielto. 
 • Viranomaisille keinoja valvoa tarkemmin rahoitusmarkkinoita.

Positiivinen rekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa vuodesta 2024 alkaen.

Maksuongelmiin kannattaa pyytää rohkeasti apua 

Positiivinen luottotietorekisteri ja luottotietolain uudistus ovat työkaluja, joilla pyritään ehkäisemään ylivelkaantumisen aiheuttamia ongelmia. Uudistusten tarkoituksena on löytää velallisille uusia keinoja ongelmien ratkaisuun. 

Maksuongelmista kärsivän itsensä kannattaa hakea apua mahdollisimman pian ennen kuin velkakierre syvenee. 

Apua ja neuvoja voi hakea esimerkiksi seuraavilta tahoilta

 • Asiantuntija-apua löytyy Takuusäätiön Velkalinja-puhelin ja chat 
 • Oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonta
 • Seurakunnan diakoniatyö

Mikäli sinulla on ongelmia selviytyä maksuista, on olemassa erilaisia keinoja velkojen maksamiseen:  

 • Sovi velkojien kanssa maksusuunnitelmasta 
 • Voit hakea esimerkiksi pankista tai kotikunnastasi järjestelylainaa
 • Ulosotossa maksat kuukausittaisen summan nettotulojen perusteella
 • Yksityishenkilön velkajärjestely, mikäli olet vakiintuneessa tilanteessa ja mikäli velkasi ovat olleet ulosotossa jo jonkin aikaa 

Säästäminen on hyvä keino ennaltaehkäistä maksuongelmia. Hyvä nyrkkisääntö on, että taloudellisena puskurina tulisi olla vähintään parin kuukauden nettotulot. 

Lainojen kilpailuttaminen on yksi keino säästää rahaa. Kilpailuta lainat joko itse tai käytä kotimaisen Sortterin maksutonta lainavertailupalvelua!

Takaisin blogiin