Lainojen käsitteet

Lainojen ja luottojen ABC

Euribor, akordi, annuiteettilaina, marginaali, prime-korko ja luottokelpoisuus. Lainaa hakiessasi saatat törmätä pankki- ja rahoitusalan sanastoon, joka ei aina ole sieltä kaikkein selkeimmästä päästä. Kokosimme sinulle kattavan sanaston rahoitusalan yleisimmistä käsitteistä.

Annuiteettilaina = Yleinen lainamuoto, jossa laina-aika ja lainan viimeinen maksupäivämäärä määrätään etukäteen, mutta maksuerät muuttuvat viitekorkojen kehityksen mukaan. Eli jos korkotasot muuttuvat, maksuerien suuruus lasketaan uudestaan.

Akordi = Akordi tarkoittaa sitä, että velkoja tulee vastaan lainan takaisinmaksussa ja antaa anteeksi osan velasta. Tavallisesti akordi tarkoittaa korkojen alentamista tai vanhan velan viivästyskoron mitätöimistä. Tätä kutsutaan korkoakordiksi. Akordi on yleensä mahdollinen silloin, kun velallisella on mahdollisuus saada velkajärjestely tuomioistuimesta tai hän on yhdistänyt lainansa Takuusäätiön takaamana.

Autolaina = Ajoneuvon hankintaa varten haettu laina. Autolainoja myöntävät pankit, yksityiset rahoitusyhtiöt ja autoliikkeet (yleensä yhteistyössä pankkien ja rahoitusyhtiöiden kanssa). Autolainaa voi hakea vakuudellisena tai vakuudettomana.

ASP-tili = Asuntosäästöpalkkio-tili on Suomen valtion tukema asuntosäästämistä ja -hankintaa varten avattu tili. Tilin voi avata 15-39 ikävuoden välillä. ASP-tili on tarkoitettu ensiasunnon ostajalle. ASP-tilin haltija saa nostettua asuntolainan, kun tilille on säästetty 10 prosenttia ostettavan asunnon hinnasta. Usein ASP-tilin haltija saa myös asuntolainan tavallista paremmilla ehdoilla, sillä pitkäaikainen säästäminen ASP-tilille on pankille merkki säännöllisistä tuloista sekä hyvästä maksukyvystä.  

Asuntolaina = Laina asunnon hankintaa varten. Asuntolaina on yksi yleisimmistä ja pitkäaikaisimmista lainoista. Asuntolainan laina-aika on pääsääntöisesti 25-30 vuotta. Myönnettävän asuntolainan määrä riippuu lainanhakijan maksukyvystä. Lisäksi asuntolainalle pitää asettaa vakuus. Yleensä vakuutena toimii ostettava asunto, mutta asuntolainalle voi myös asettaa vakuudeksi muuta kiinteää omaisuutta, kuten kesämökin tai arvopapereita.  

Bullet-laina = Bullet-laina maksetaan ennalta sovitun laina-ajan päätteeksi kerralla takaisin, mutta korkoa maksetaan koko laina-ajalta säännöllisissä erissä. Bullet-lainaan voi yleensä valita kiinteän tai vaihtuvan koron.

Bruttotulo = Palkkatulo kokonaisuudessaan ilman verovähennyksiä.

Euribor = Euribor on euromaiden yhteinen viitekorko, joka julkaistaan päivittäin. Euriborkorkoja on erilaisia ja koron nimi viittaa siihen aikaan, jolloin lainan korko tarkistetaan. Jos korko on sidottu kolmen kuukauden euriborkorkoon, pysyy lainan korko muuttumattomana kolme kuukautta kerrallaan aina seuraavan korontarkastukseen asti, joka tapahtuu siis kolmen kuukauden välein.

Joustoluotto = Joustoluotto on hyvin samantyyppinen maksujärjestely kuin kulutusluotto. Joustoluotto myönnetään yleensä vakuudettomana ja luoton takaisinmaksu on yleensä joustavasti sovittavissa. Lisäksi joustoluoton voi nostaa kokonaisuudessaan tai pienemmissä erissä omalle tililleen. Jos luoton nostaa erissä tililleen, korkoa maksetaan vain nostetuista summista eikä koko luotosta.

Kiinteät kustannukset = Kiinteiden kustannukset ovat kuluja, joihin maksaja ei voi itse vaikuttaa. Kiinteät kustannukset eivät myöskään muutu lyhyellä aikavälillä. Vuokra ja sähkölasku ovat esimerkkejä kiinteistä kustannuksista.   

Kiinteä tasaerälaina = Lainamuoto, jossa maksuerät pysyvät samansuuruisina, mutta laina-aika vaihtelee viitekorkojen mukaan. Jos viitekorko nousee, maksueriä ei suurenneta, vaan laina-aikaa pidennetään.

Kokonaiskorko = Kokonaiskorko muodostuu viitekorosta ja lainanmyöntäjän marginaalista. Viitekorko sidotaan yleensä julkisesti noteerattuun korkoon, esimerkiksi euriborkorkoon. Lainan marginaalilla pankit vuorostaan haluavat kattaa lainan riskin ja tehdä lainalla voittoa. Kokonaiskorko on viitekoron ja marginaalin summa.

Korko = Korolla maksetaan luotonmyöntäjälle korvaus lainatusta rahasta. Korko muodostuu lainan maksamattomasta osuudesta.  

Korkokatto = Lainanmyöntäjä voi asettaa lainalle korkokaton, jotta lainanottaja on turvassa korkojen hallitsemattomilta nousuilta. Korkokatto määrää ylärajan lainan korolle, eikä korko nouse yli sovitun rajan, vaikka yleiset korkotasot nousisivat. Korkokaton voi asettaa lainan alkuvaiheessa tai ostaa lainan myöhemmässä vaiheessa.

Kuluttajansuoja = Kuluttajansuojalla turvataan kuluttajan oikeuksia varmistamalla, että tuotteiden ja palveluiden hankkiminen tapahtuu turvallisesti ja, että kuluttajalla on saatavilla riittävästi tietyä ostopäätöksen hetkellä. Kuluttajanlainsäädöllä turvataan kuluttajan oikeudet juridisesti.  

Kulutusluotto = Kulutusluotto on luotonhakijalle myönnetty laina, jota hakija maksaa luotonmyöntäjälle takaisin erissä. Luotto voidaan myöntää vakuudettomana tai vakuudellisena. Maksuerien lisäksi kulutusluoton hakija maksaa luotonmyöntäjälle korkoa ja mahdollista tilinhoitomaksua myönnetylle summalle. Korko voi vaihdella riippuen kulutusluoton suuruudesta, luotonmyöntäjästä ja mikäli luotonhakijalla on kyky antaa luotolle vakuus. Kulutusluottoja myöntävät pankit ja eri yksityiset rahoitusyhtiöt.

Kuukausierä = Lainat ovat usein osamaksujärjestelyjä. Kuukausierä on kuukausittain lainaa lyhentävä rahasumma, joka sisältää yleensä lyhennyksen lisäksi korot ja lainan muut kustannukset.

Lainanhoitokulut = Lainanhoitokuluihin kuuluvat kaikki kulut, joita lainan takaisinmaksu vaatii. Lainanhoitokuluihin voidaan luetella lyhennykset, korot, tilinhoitomaksut sekä mahdolliset palvelumaksut.

Lainanmyöntäjä = Lainanmyöntäjä on taho, joka myöntää lainan sitä hakevalle henkilölle. Pankit ja rahoitusyhtiöt ovat tunnettuja lainanmyöntäjiä.

Lainapääoma = Lainapääoma on lainasumma, johon ei ole laskettu mukaan korkoja tai muita lainakustannuksia.  

Lainan takaus/takaaja = Joskus pankit tai rahoitusyhtiöt vaativat lainalle takaajan tai takauksen luottotappion minimoimiseksi. Vastuu maksettavasta velasta lankeaa lainan takaajalle, mikäli lainanhakija ei pysty maksamaan lainaa takaisin.

Lainojen yhdistäminen = Lainojen yhdistämisen tarkoitus on säästää lainanhoitokuluissa yhdistämällä useammat pienet lainat yhdeksi suuremmaksi lainaksi. Tällöin maksettavaksi koituu lyhennyksiä, korkoja ja kuluja vain yhdestä lainasta, sen sijaan että korkoja ja kuluja joutuisi maksamaan useammasta lainasta samanaikaisesti.

Luottokelpoisuus = Lainanantajat arvioivat lainanhakijan kykyä maksaa lainaa takaisin ennen kuin myöntävät lainan. Luottokelpoisuuteen vaikuttavat muuan muassa hakijan muut velat, vuositulot, siviilisääty, mahdolliset maksuhäiriömerkinnät ja ikä.

Luottotiedot = Luotonmyöntäjät varmistavat lainaa hakevan luottokelpoisuuden tarkistamalla lainaa hänen luottotietonsa. Luottotiedoista selviää, miten lainaa hakeva henkilö on selviytynyt maksuistaan ja, mikäli hänellä on voimassaolevia maksuhäiriömerkintöjä. Yksityishenkilö voi tarkistaa omat luottotietonsa veloituksetta kerran vuodessa Suomen asiakastieto Oy:n palvelupisteellä tai pyytämällä luottotiedot sähköpostitse.

Luottotietojen tarkistus vaatii henkilöllisyyden todistamisen ajokortilla tai passilla. Kun luottotietoja pyytää sähköpostitse mukaan tulee liittää  henkilötunnus, kotiosoite, allekirjoitus ja nimenselvennys sekä kopio henkilöllisyystodistuksesta, jossa näkyy allekirjoitus.

Lyhennysvapaa kuukausi = Lyhennysvapaalla kuukaudella tarkoitetaan kuukautta, jolloin laina-ehdoissa määriteltyä kuukausierää ei tarvitse maksaa. Lainan pääoma ei kuitenkaan pienene lyhennysvapaan kuukauden aikana. Lisäksi lainasta maksetaan tavallisesti korko- ja tilinhoitomaksut lyhennysvapaan kuukauden aikana.

Marginaali = Marginaali on lainan viitekoron päälle maksettava prosenttiosuus, jolla kattavat myönnetyn lainan riskin ja tekemään lainalla voittoa. Lainan marginaali ei ole sidottu julkisesti noteerattuun korkoon eli marginaali neuvotellaan erikseen pankin kanssa. Lainan kokonaiskorko muodostetaan yleisesti viitekoron ja marginaalin summasta.

Maksusopimus = Maksusopimus on velkojen järjestelykeino, jolla velallinen ja velkoja voivat tehdä alkuperäisistä lainaehdoista poikkeavan uuden maksusopimuksen. Maksusopimus tehdään usein silloin, kun velallisella on ongelmia lainan takaisinmaksussa. Maksusopimuksella voidaan esimerkiksi siirtää eräpäivää, sopia uudesta kuukausierästä tai suunnitella kokonaan uuden takaisinmaksuaikataulun.

Maksuvaatimus = Jos velallinen ei useista maksumuistutuksista huolimatta ole maksanut erääntynyttä velkaa, perintätoimisto lähettää velalliselle maksuvaatimuksen. Maksuvaatimuksen lähettämisestä peritään kuluja kahden lähetetyn kirjeen jälkeen.

Nettotulo = Palkkaosuus, joka jää jäljelle, kun siitä on tehty verovähennykset ja muut kulut.

Panttaus = Lainanhakija voi pantata omaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi. Jos lainanhakija ei pysty maksamaan lainaa takaisin, velkoja saa itselleen lainan vakuudeksi asetetun pantin.

Perintä = Perintätoimien tarkoitus on saada velallinen maksamaan velkojalle erääntynyt velka. Perinnän katsotaan usein käynnistyvän ensimmäisestä maksumuistutuksesta. Velkoja voi suorittaa perinnän itse tai turvautua perintätoimiston palveluun.

Pikavippi = Pikavippi tai pienlaina on lyhytaikainen, vakuudeton kulutusluotto, joka otetaan yleensä äkilliseen rahantarpeeseen. Pikavippejä myöntävät usein internetissä toimivat rahoituspalveluyhtiöt.

Positiivinen luottorekisteri = Positiivisella luottorekisterillä tarkoitetaan tietokantaa, josta löytyy lainanhakijan kaikki luottotiedot nykyisine lainoineen. Positiivisella luottorekisterillä lainamyöntäjä pystyisi kattavammin arvioimaan lainanhakijan maksukykyä. Suomessa ei ole tällä hetkellä käytössä positiivista luottorekisteriä. Lainanmyöntäjillä on tällä hetkellä mahdollisuus tarkistaa vain lainanhakijan rekisteröidyt maksuhäiriömerkinnät eli ns. negatiiviset luottotiedot.

Prime-korko = Vaihtoehto euriborkorolle. Julkisesti noteeratun koron sijaan, pankit voivat sitoa lainansa Prime-korkoon. Prime-korko on yksittäisen pankin määrittämä korko lainalle, jota pankki voi yksipuolisesti omalla päätöksellään muuttaa. Prime-korkoon vaikuttavat yleinen korkotaso ja inflaatio-odotukset.

Sosiaalinen luotto = Osa Suomen kunnista myöntää sosiaalista luottoa talousvaikeuksissa oleville asukkailleen. Luottoa myönnetään myös pienituloisille ja vähävaraisille asukkailla, joilla ei ole mahdollisuutta saada lainaa muualta. Sosiaalisen luoton voi myös hakea velkakierteen katkaisemiseen tai asumisen turvaamiseen.

Takuusäätiön takaus = Jos maksuvaikeuksissa olevan henkilön maksuvaikeudet on ratkaistavissa yhdellä lainalla, Takuusäätiö voi toimia yhdistelmälainan takaajana. Takauksen enimmäismäärä on 34 000 euroa ja lainanhakijoiden elämäntilanteen pitää olla vakaa, jotta takaus yhdistelmälainalle järjestyy. Vakaalla elämäntilanteella tarkoitetaan muun muassa säännöllisiä tuloja ja menoja.

Talous- ja velkaneuvonta = Valtion oikeusaputoimistot tarjoavat talous- ja velkaneuvontaa sitä tarvitseville. Palvelu on maksuton ja apua vaikeaan velkajärjestelyihin saa mistä tahansa oikeusaputoimistosta.

Tasalyhennys = Lainanottaja maksaa kiinteän lyhennyksen ja lainasta kertyneen koron joka kuukausi. Lainan alkuvaiheessa maksuerät ovat suurempia ja loppua kohden maksuerät pienenevät, mikäli korkotaso pysyy samana.

Tilinhoitomaksu = Lainanmyöntäjän perimä summa osana lainan osamaksujärjestelyä. Tilinhoitomaksu maksetaan yleensä lainanlyhennyksen ohessa.

TK-merkintä = Jos henkilö on joskus turvautunut oikeusaputoimiston apuun velkajärjestelyissä, hänelle saattaa tulla luottotietoihin TK-merkintä. TK-merkintä lisätään myös luottotietoihin, mikäli velallinen turvautuu Takuusäätiön lainatakaukseen. TK-merkinnän on tarkoitus hillitä ylivelkaantumista ja viestiä luotonmyöntäjille lainanhakijan aiemmista maksuvaikeuksista. TK-merkintä säilyy luottotiedoissa kaksi vuotta kerrallaan.   

Todellinen vuosikorko = Kuluttajansuojalaki määrää kaikkien luotonmyöntäjien ilmoittamaan lainanhakijalle lainan todellisen vuosikoron. Todellinen vuosikorko käsittää lainan nimelliskoron lisäksi kaikki muut lainasta aiheutuvat kustannukset, kuten käsittelykulut sekä lainojen avausmaksut.   

Vakuudellinen laina = Vakuudellisessa lainassa lainanottaja antaa lainan vastineeksi tietyn vakuuden, esimerkiksi kesämökin tai auton, jolla lainanottaja voi kuitata lainanmyöntäjälle mahdollisen luottotappion.

Vakuudeton laina = Vakuudettomissa lainoissa lainanottaja ei anna lainanmyöntäjälle mitään vakuudeksi lainasta.

Viitekorko = Viitekorko on julkisesti noteerattu korko, johon otetun lainan korko sidotaan ja lainasopimuksen hinta määritellään. Lainakorot sidotaan usein kolmen kuukauden euriborkorkoon tai lainanantajan itse määrittelemään viitekorkoon.

Viivästyskorko = Korkolaissa määritetty korko, jonka lainanottaja maksaa sovitusta maksupäivästä viivästyneestä suorituksesta.

Testaa taloustietämyksesi Sortterin kesävisassa.