Kiikarissa talopaketti?

Kiikarissa talopaketti? Huomioi nämä asiat

Kaikessa tekemisessä on olemassa vaivalloinen ja vaivaton vaihtoehto. Talon rakentamisessa talopaketti edustaa näistä vaivatonta vaihtoehtoa. Kun tilaat talopaketin, ulkoistat varsinaisen rakennustyön ammattilaisille. Talopaketteja saa kuitenkin vaihtelevilla valmiusasteilla ja voit halutessasi toteuttaa tietyt rakentamisen vaiheet itse.

Valmiin talopaketin tilaaminen on tänä päivänä huomattavasti yleisempää kuin talon rakentaminen niin sanotusta pitkästä tavarasta. Talopaketti on omasta talosta haaveilevalle vaivaton ratkaisu, sillä rakentamisen vaiheet ulkoistetaan ammattilaisille, jotka suorittavat rakentamisen sääsuojatussa tehtaassa.

Talopakettien heikkoudeksi voi laskea niiden joustamattomuuden rakennusvaiheessa. Urakoitsijoiden rakennusvaiheet ovat ajallisesti optimoituja talopakettien mukaan, jolloin kaikki muutostyöt nostavat tuntuvasti rakentamisen kokonaiskustannuksia. Lisäksi mikäli sinulla on erityisen tarkat mieltymykset siitä, millainen talosi tulisi olla, ei valmiista talopaketeista välttämättä löydy juuri sinulle täydellistä vaihtoehtoa.

Tontti voi määrittää talopaketin valintaa

Talopakettien vertailu kannattaa aloittaa ajoissa, koska kaikki talopaketit eivät sovellu mihin tahansa maaperään. Jos olet löytänyt itsellesi mieleisen tontin ja olet ehdoton sen sijainnista, voit joutua tekemään kompromisseja talopakettisi suhteen. Metsäiset rinnetontit karsivat eniten valinnanvaraa. Tasaisille ja tilaville tonteille voi sen sijaan tuoda lähes kaikentyyppiset talopaketit.

Varsinaiset maatyöt eivät kuulu talopaketteihin, vaan ne sinun täytyy tilata kolmannelta osapuolelta. Löydettyäsi itseäsi miellyttävän tontin kannattaa sinun heti alkuun selvittää tontin maaperä, sillä se vaikuttaa ratkaisevasti perustusten tekoon. Perustusten teko kuuluu tavallisesti talopaketteihin, mutta tällöin kyseessä ovat niin sanotut standardiperustukset, jotka eivät kata paalutuksia tai muita erityisratkaisuja.

Talopaketin valinta

Talopaketin valintaa tulee viime kädessä ohjata omat mieltymyksesi. Tilavuuden sekä kerroksien ja huoneiden määrän tulisi vastata juuri sinun tarpeitasi. Tietyillä valinnoilla voit kuitenkin vaikuttaa talopakettisi hintaan.

Talon muotoa miettiessäsi sinun on hyvä tietää, että niin sanottu laatikon mallinen talopaketti on edullisin ja energiatehokkain vaihtoehto, ja jokainen ylimääräinen kulma aiheuttaa lisäkustannuksia. Lisäksi talon julkisivumateriaalit vaikuttavat merkittävästi kokonaiskustannuksiin: esimerkiksi kivirappaus on huomattavasti kalliimpi kuin puuverhoilu.

Talon lämmitysmuoto vaikuttaa niin ikään merkittävästi talopaketin kokonaishintaan. Joissakin talopaketeissa voit valita esimerkiksi vain öljy- ja maalämmön välillä. On myös olemassa talopaketteja, joihin voidaan räätälöidä hyvin laajasti eri lämmitysmuotoja. Aurinkopaneeleja ja muita uusiutuvan energian lähteitä kannattaakin hyödyntää muiden lämpömuotojen ohella. Öljy- ja sähkölämmitys ovat yleisesti ottaen kalliimpia lämmitysmuotoja – ilma- ja vesilämpöpumppu sekä maalämpö ovat puolestaan lukuisissa selvityksissä edullisimpien lämmitysmuotojen joukossa.

Talopaketin valmiusaste  

Talopakettien valmiusastetta voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti. Se, mitä työvaiheita kuhunkin valmiusasteeseen kuuluu, voi vaihdella paljon toimittajakohtaisesti. Talopaketit voi kuitenkin jakaa karkeasti viiteen eri kategoriaan:

1) Materiaali- ja elementtipaketti

(20–25 % rakentamisen kokonaiskustannuksista)

Materiaali- ja elementtipaketti on talopakettien vaihtoehdoista kaikista riisutuin ja siihen kuuluvat ainoastaan rakenteet ja rakennusmateriaalit. Varsinainen elementtien pystytys ja rakentaminen jäävät kokonaan sinun vastuullesi. Sinun on hyvä huomioida, että näin riisuttuun talopakettiin ei myöskään kuulu sähkö- tai LVI-töiden suunnittelua.

2) Runkovalmis talopaketti

(30 % rakentamisen kokonaiskustannuksista)

Niin sanotussa runkovalmiissa talopaketissa perustukset tehdään itse, mutta myyjä hoitaa elementtien asennuksen. Pakettiin sisältyy siis vesikattojen, kuistien, parvekkeiden ja katosten rakenteiden asennus. Kaikki muut työvaiheet aina LVI- ja sähkötöiden suunnittelusta viimeistelytöihin jäävät edelleen ostajan vastuulle.

3) Vesikattovalmis talopaketti

(noin 35 % rakentamisen kokonaiskustannuksista)

Vesikattovalmis talopaketti eroaa runkovalmiista talopaketista siten, että myyjä asentaa vesikaton aluskatteita ja laudoitusta myöten. Rakentamiseen perehtymättömälle työvaihe ei kuulosta merkittävältä, mutta vesikaton tekeminen on yksi hintavimmista ja haastavimmista rakentamisen vaiheista.

4) Muuttovalmis talopaketti

(noin 80–85 prosenttia rakentamisen kokonaiskustannuksista)

Tilatessasi muuttovalmiin talopaketin sinun kannattaa varmistaa, mitä muuttovalmiilla konkreettisesti tarkoitetaan. Joillakin palveluntarjoajilla muuttovalmis talopaketti tarkoittaa samaa kuin avaimet käteen -talopaketti, jolloin ostajana sinun vastuullasi on ainoastaan kantaa muuttokuormasi taloon ja asettua aloillesi. Toisilla palveluntarjoajilla muuttovalmiin talopaketin ostaja huolehtii rakentamisen aikana erinäisistä vastuualueista, kuten pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan hankkimisesta sekä tavarantoimitusten vastaanottamisesta. Urakan loputtua ostaja voi joutua huolehtimaan vielä siivoamisesta sekä ulkoseinien maalauksesta. Paketti kattaa kaikkien edeltävien työvaiheiden lisäksi sähkö-, putki- ja LVI-töiden suunnittelun ja toteutuksen.

5) Avaimet käteen -talopaketti

(90–95 % rakentamisen kokonaiskustannuksista)

Avaimet käteen -talopaketti tarkoittaa yleisesti sitä, että kaikki rakentamisen vaiheet aina elementtien pystytyksestä siivoamiseen asti ulkoistetaan talopaketin toimittajalle. Joskus pakettiin voi kuulua myös sisustustyöt materiaalivalintoineen. Kaikista vaihtoehdoista tämä on vaivattomin ja luonnollisesti myös kaikista hintavin ratkaisu. Paketti kattaa noin 95 prosenttia rakentamisen kokonaiskustannuksista.

Talopakettien eri valmiusasteista huomaat nopeasti, mitkä vaiheet talon rakentamisessa ovat hintavia. Esimerkiksi sähkö-, putki- ja LVI-työt lohkaisevat suuren osan talopaketin kokonaishinnasta. Voi olla viisasta pyytää talopaketin toimittajalta tarkka kuvaus näiden töiden kustannuksista, jonka jälkeen voit kilpailuttaa alihankkijoita ja selvittää, voiko työvaiheet saada jostain halvemmalla. Räätälöimällä talopakettia pääset halvemmalla, mutta silloin vastuullesi jää projektinhallinta.

Työturvallisuus ja -tapaturmat

Monelle pientalon rakennuttajalle tulee yllätyksenä, että pientalon rakennusurakoita koskevat samat lainsäädännöt kuin esimerkiksi ydinvoimalan rakennusurakkaa.

Tästä syystä sinun kannattaa aina varmistaa toimittajalta työturvallisuuteen liittyvät vastuuseikat riippumatta siitä, minkä valmiusasteen talopaketin hankit. Selvitä, miten työturvallisuusasiat hoituvat tai onko sinulla ostajana jotain velvoitteita, joista sinun pitää huolehtia. Varmista myös, että sovitut asiat kirjataan talon kauppasopimukseen.

Avaimet käteen -talopaketissa toimittaja ottaa yleensä vastuun kaikista turvallisuusasioista. Mikäli rakennuttajana et ole nimennyt urakalle päätoteuttajaa, jää vastuu työturvallisuudesta sinulle itsellesi. Ostajana toimit tällöin käytännössä rakennustyöntekijöiden työnantajana. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa varmistamaan esimerkiksi, että työntekijöiden putoamisvaara on torjuttu putoamissuojilla tai muilla teknisillä ratkaisuilla.

Yhteenveto

Talopaketin myötä unelma omasta talosta konkretisoituu varsin nopeasti ja vaivattomasti, mutta sillä on myös hintansa. Talopakettien eri valmiusasteet mahdollistavat kuitenkin tiettyjen työvaiheiden tekemisen itse, jolloin kustannuksissa on mahdollista syntyä säästöjä. Mahdollisuus räätälöidä talopakettien valmiusastetta sekä prosessin vaivattomuus itsessään ovatkin tehneet talopaketeista kuluttajien suosikkeja. Talopaketin suunnittelu- ja rakennusvaiheessa sinun ei silti kannata jättää yhtäkään kiveä kääntämättä, vaikka ammattilaiset hoitavatkin suurimman osan rakentamisesta. Suunnittelu ja huolellinen kuluerittely ovat edelleen sinun parhaat työkalusi selvitä rakennushankkeesta suunnitelmiesi mukaan.