Euroopan sijoitusmarkkinoille on tulossa ensimmäinen krypto-ETF
Takaisin blogiin

Euroopan sijoitusmarkkinoille on tulossa ensimmäinen krypto-ETF – mistä siinä on kysymys?

Ranskalainen varainhoitaja on tuomassa EU:n markkinoille ensimmäisen krypto-ETF:n, joka seuraa kryptovaluutta Bitcoinin hintaa. Uusi ETF avaa sijoittajille uuden vaihtoehdon, mutta rahaston hyödyt riippuvat sijoittajasta.

Euroopan ensimmäisen krypto-ETF:n on määrä tulla pian markkinoille, sillä ranskalainen varainhoitaja Melanion Capital on käynnistämässä rahaston, joka pyrkii maailman suosituimman kryptovaluutta Bitcoinin hintaa.

Niin sanottua Bitcoin-ETF:ää on odotettu jo vuosia, mutta monet kryptovaluuttoihin perustuvat ETF:t ovat jo vuodesta 2017 lähtien törmänneet toistuvasti rahastomarkkinoita valvovien viranomaisten säädöksiin.

Krypto-ETF:n käynnistämisen myötä kryptovaluuttoihin sijoittaminen olisi mahdollista myös perinteisin menetelmin. Kyseessä on monien sijoittajien kovasti odottama mahdollisuus, sillä suoraan kryptosijoittamiseen liittyy epävarmuustekijöitä, joita monet sijoittajat haluavat välttää.

Mikä on ETF?

ETF eli exchange-traded fund on pörssinoteerattu rahasto, johon voi sijoittaa samaan tapaan kuin osakkeisiin. ETF:ssä sijoittaja ei kuitenkaan sijoita varojaan vain yhteen kohteeseen, kuten yritykseen, vaan kokonaiseen markkinaan.

Toisin sanoen ETF:n avulla voi siis sijoittaa esimerkiksi öljyn tai kullan hintaan omistamatta kyseistä raaka-ainetta fyysisesti tai vaikkapa eettisiin arvoihin keskittyviin vastuullisiin rahastoihin.

ETF-rahastot tekevät siis sijoittamisesta ja sijoitusten hajauttamisesta helppoa, sillä rahastot koostuvat aina useasta eri kohteesta. Tästä hyötyvät etenkin piensijoittajat, joiden ei tarvitse tehdä erikseen useaa eri osakekauppaa ja maksaa toimeksiantomaksuja jokaisesta kaupasta erikseen. 

Helppoutensa vuoksi ETF-rahastot ovat olleet erittäin suosittuja 2000-luvulla ja siksi myös kiinnostavia kryptovaluuttoja on toivottu osaksi ETF-sijoitusmarkkinoita.

Krypto-ETF mahdollistaa epäsuoran sijoittamisen Bitcoinin arvoon

EU:n markkinoille tuleva uusi krypto-ETF on pörssinoteerattu rahasto, joka seuraa maailman suurimman kryptovaluutan eli Bitcoinin hintaa. Toisin sanoen pörssinoteerattu ETF mahdollistaa epäsuoran sijoittamisen Bitcoinin arvoon ilman, että omistaa sitä itse.

Uuden bitcoin-ETF:n tavoitteena on mukailla Bitcoinin arvoa seuraamalla enintään 30 osakkeen sijoituskoria. Kyseisen rahaston sijoituskori painottuu kryptovaluuttojen louhintaan keskittyviin yrityksiin sekä lohkoketju-teknologian kehittämiseen. Pariisin pörssiin listattu rahasto ei siis sijoita suoraan Bitcoiniin, vaan siihen oleellisesti kytköksissä oleviin yrityksiin. ETF:n sanotaan kuitenkin korreloituvan Bitcoinin arvoon parhaimmillaan 90 prosenttisesti.

Käytännössä krypto-ETF:n tarkoituksena on tuoda kryptovaluutat myös niiden ulottuville, jotka eivät syystä tai toisesta halua sijoittaa niihin suoraan.

Kryptovaluutat ovat etenkin viime vuosina olleet kiehtovia sijoituskohteita, mutta monet sijoittajat epäröivät niihin sijoittamista, sillä kryptokauppaan sisältyy monia epävarmuustekijöitä, kuten nopeita arvonheilahteluita ja epäilyksiä valuutan turvallisesta säilyttämisestä. Kryptovaluutoista elää myös paljon ennakkoluuloja ja harhakäsityksiä. Markkinoille hyväksytty krypto-ETF vähentäisi kryptosijoittamiseen liittyviä huolenaiheita tuoden samalla kryptovaluutat myös perinteisten sijoittajien ulottuville.

Rahastoon voi sijoittaa EU:n sisällä kuka tahansa samaan tapaan kuin muihinkin sijoituskohteisiin ja uuden ETF:n myötä kryptovaluutat tulevat taas askeleen verran lähemmäs perinteistä sijoitusmaailmaa.

Oleellista on kuitenkin se, että sijoittamalla Bitcoinin arvoa seuraavaan rahastoon sijoittaja ei varsinaisesti omista kyseistä kryptovaluuttaa lainkaan, mikä voi hyvin olla ETF:n suurimpia heikkouksia verrattuna suoraan kryptosijoittamiseen.

Krypto-ETF:n vahvuudet ja heikkoudet

Krypto-ETF on monien kovasti odottama rahasto, joka avaa sijoittajille uusia mahdollisuuksia digitaalisten valuuttojen maailmassa. Krypto-ETF.ään sisältyy kuitenkin sekä hyötyjä että haittoja, jotka voivat vaikuttaa siihen, onko sijoittajan kannattavampaa sijoittaa bitcoin-ETF:ään vai suoraan Bitcoiniin.

Krypto-ETF:n vahvuudet

  • helppous
  • hajauttaminen
  • turvallisuus

Krypto-ETF voi hyödyttää sijoittajia ennen kaikkea helppoudellaan. Tähän asti kryptovaluuttoihin sijoittamisen aloittamiseksi on täytynyt rekisteröityä kryptovaluuttapörsseihin ja opetella niiden toimintaperiaatteet, mikä on voinut vähentää joidenkin sijoittajien intoa sijoittaa kryptovaluuttaan. 

Toisaalta nykyään myös suora sijoittaminen kryptovaluuttoihin on jo tehty helpoksi ja kaupankäynti on mahdollista jopa kotisohvalta omalla puhelimella.

ETF-rahasto voi kuitenkin luoda ennen kaikkea turvallisuutta kryptosijoittamiseen, sillä ostaessaan kryptovaluuttaa sijoittajan täytyy olla valmis sitoutumaan riskeihin, joita ei ole perinteisessä pörssissä. On esimerkiksi useita tapauksia, joissa kryptotileiltä on varastettu varoja.

Turvallisuuden maksimoimiseksi kryptovaluuttojen säilyttämiseen voi tietysti käyttää monimutkaisella salasanalla suojattua offline-lompakkoa, mutta salasanan unohtuessa lompakon sisältöä ei saa koskaan takaisin. Sen vuoksi krypto-ETF tarjoaakin monille sijoittajille ennen kaikkea tutun ja turvallisen tavan sijoittaa.

ETF:ssä sijoittajan varat ovat myös hajautettu automaattisesti. Toisin sanoen uusi ETF sisältää lohkoketju-teknologiaan ja kryptovaluutan louhintaan keskittyvien yhtiöiden osakkeita eli sijoitus on automaattisesti hajautettu, kun puolestaan sijoittamalla suoraan kryptoihin sijoittaja sitoo varojaan kerralla vain yhteen kohteeseen.

ETF:n mahdollistama automaattinen hajauttaminen voi siis vähentää kryptosijoitusten suurta arvon heilahtelua.

Krypto ETF:n heikkoudet

  • hallinnointipalkkiot
  • ei seuraa Bitcoinin hintaa täydellisesti
  • ei mahdollisuutta sijoittaa eri kryptovaluuttoihin
  • ei mahdollista Bitcoinin omistamista

Kyrpto-ETF:n helppouden kääntöpuolena ovat rahastosta varainhoitajalle maksettavat hallinnointipalkkiot. Uuden krypto-ETF:n hallinnointimaksut ovat 0,75 % eli esimerkiksi 1 000 euron sijoituksesta menee vuodessa 7,5 euroa kuluja. Suorassa kryptosijoittamisessa hallinnointimaksuja ei yleensä ole, vaan kuluja syntyy vain tehdyistä toimeksiannoista.

Bitcoinin hintaa mukaileva ETF ei myöskään seuraa Bitcoinin hintaa täydellisesti. Kuten sanottua, EU:n markkinoille tulevan krypto-ETF uskotaan kykenevän seuraamaan Bitcoinin arvoa parhaimmillaan 90 prosenttisesti. Mutta koska ETF sisältää useita eri sijoituskohteita, eivät Bitcoinin arvossa tapahtuvat muutokset välttämättä näy vastaavasti rahaston arvossa.

ETF myös sivuuttaisi mahdollisuuden treidata kryptovaluuttoja keskenään. Merkittävä osa kryptosijoittamista on se, että esimerkiksi Bitcoinia voi helposti vaihtaa toiseen kryptovaluuttaan, kuten Ethereumiin. Bitcoin-ETF ei luonnollisesti sisällä tämän kaltaista mahdollisuutta, sillä rahastosijoittaja ei suoraan omista Bitcoinia eikä mitään muutakaan digitaalista valuuttaa.

ETF:n ongelma onkin myös se, että sijoittaja ei omista kryptovaluuttaa, mikä osaltaan poistaa tärkeän elementin kryptovaluuttojen pääasiallisesta tarkoituksesta. Digitaaliset valuutat toimivat ennen kaikkea irrallisena perinteisestä talousjärjestelmästä ja oleellinen osa kryptovaluuttojen kiinnostavuutta on juuri niiden irrallisuus yleisestä säätelystä. Krypto-ETF puolestaan on nimenomaan säännelty sijoitusinstrumentti, mikä siten sivuuttaa yhden kryptovaluuttojen keskeisimmistä ominaisuuksista.

VahvuudetHeikkoudet
helppoushallinnointipalkkiot
hajauttaminenei seuraa Bitcoinin hintaa täydellisesti
turvallisuusei mahdollisuutta sijoittaa eri kryptovaluuttoihin
ei mahdollista Bitcoinin omistamista

Miten ETF vaikuttaa kryptosijoittamiseen?

On hyvä ymmärtää, että krypto-ETF ei välttämättä ole sen parempi tai huonompi vaihtoehto kuin suora kryptosijoittaminen, vaan kyseessä on iso askel sen vuoksi, että Bitcoinin arvoa seuraava ETF avaa sijoittajille uusia mahdollisuuksia.

Kryptovaluutat ovat aina epävarmoja ja korkean riskin sijoituskohteita niin ETF:ssä kuin itsenäisenäkin ja sopivimman sijoituskohteen määrittää lähinnä sijoittajan omat preferenssit.

Suoraan kryptosijoittamiseen uudella ETF:llä ei välttämättä ole suoraa vaikutusta. On kuitenkin luonnollista, että mitä enemmän kryptovaluutoille avautuu ovia myös perinteisessä sijoitusmaailmassa, sitä varteenotettavampana sijoitusvaihtoehtona ne nähdään myös instituutioiden toimesta.

Kuten sanottua, kryptovaluutat kohtaavat etenkin viranomaisten taholta edelleen vastustusta, sillä perinteinen osake- ja rahatosijoittaminen nojaa vahvasti sääntelyyn, kun taas digitaalisten valuuttojen perusominaisuus on niiden sääntelemättömyys. Uusi EU:n markkinoille tuleva krypto-ETF kuitenkin kaventaa kuilua kryptosijoittamisen ja perinteisten sijoitusmarkkinoiden välillä.

Takaisin blogiin